15 Ebook Tác Giả Trần Trọng Đăng Đàn (1936-XXXX)

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by admin, Dec 19, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook Tổng Tập
  Tác giả Trần Trọng Đăng Đàn (1936-XXXX)
  15 Quyển | 1,0 GB
  --------------​
  PGS-TS Trần Trọng Đăng Đàn sinh năm 1936 tại Cam Lộ, Quảng Trị. Ông tham gia cách mạng từ năm 1945, bắt đầu sáng tác từ năm 1956. Năm 1960, ông đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, viết lý luận, phê bình, khảo cứu về văn hóa, văn học. Năm 1987, ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Lý luận văn học tại Viện Văn học thế giới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô) với đề tài Văn học trong cuộc đấu tranh tư tưởng tại miền Nam Việt Nam, giai đoạn 1954 - 1975. Năm 1996, ông nhận bằng tiến sĩ triết học và văn chương của UNESCO. Năm 2016, ông đón nhận bằng khen của Thành ủy TPHCM và Huy hiệu TPHCM đối với những đóng góp của ông trong sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật của TPHCM.
  • Tác phẩm
  Code:
  01  Hồ Chí Minh Về Kiều Dân Và Kiều Bào (NXB Tổng Hợp 2012) - Trần Trọng Đăng Đàn, 460 Trang.pdf  0.78 MB
  02  Hồ Chí Minh, V. I. Lênin, C. Mác-Đảng Cộng Sản Và Việt Nam Đổi Mới (NXB Tổng Hợp 2012) - Trần Trọng Đăng Đàn, 791 Trang.pdf  3.38 MB
  03  Luận Cứ Khoa Học Cho Việc Đổi Mới Chính Sách Đối Với Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Ngoài (NXB Tổng Hợp 1995) - Trần Trọng Đăng Đàn, 182 Trang.pdf  11.91 MB
  04  Nghệ Thuật Sân Khấu Việt Nam (NXB Văn Học 2004) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1052 Trang.pdf  96.23 MB
  05  Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 1 (NXB Tổng Hợp 2015) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1190 Trang.pdf  15.14 MB
  06  Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 2 (NXB Tổng Hợp 2015) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1190 Trang.pdf  12.68 MB
  07  Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 3 (NXB Tổng Hợp 2016) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1208 Trang.pdf  243.19 MB
  08  Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 4 (NXB Tổng Hợp 2016) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1190 Trang.pdf  246.42 MB
  09  Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 5 (NXB Tổng Hợp 2016) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1204 Trang.pdf  218.21 MB
  10  Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 6 (NXB Tổng Hợp 2016) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1268 Trang.pdf  202.16 MB
  11  Văn Hóa, Văn Nghệ Nam Việt Nam 1954-1975 (NXB Văn Hóa Thông Tin 2000) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1100 Trang.pdf  37.15 MB
  12  Điện Ảnh Việt Nam Tập 1 (NXB Tổng Hợp 2010) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1038 Trang.pdf  3.88 MB
  13  Điện Ảnh Việt Nam Tập 2 (NXB Tổng Hợp 2010) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1023 Trang.pdf  4.28 MB
  14  Điện Ảnh Việt Nam Tập 3 (NXB Tổng Hợp 2011) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1023 Trang.pdf  3.05 MB
  15  Điện Ảnh Việt Nam Tập 4 (NXB Tổng Hợp 2011) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1104 Trang.pdf  4.31 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/133ZaTUWUxrjKNSAkEgxCa2q0fVbOk7Sm
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jun 15, 2021

Share This Page