23 Ebook Tác Giả Phan Trần Chúc (1907-1946)

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by admin, Mar 31, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook Tổng Hợp
  Tác giả Phan Trần Chúc (1907-1946)
  23 Quyển | 250 MB
  --------------​
  Cuộc đời Phan Trần Chúc, các sách nghiên cứu văn học Việt chép rất ít, cho nên chỉ biết ông sinh ở tỉnh Thái Bình, nhưng sống ở Hà Nội. Khi trưởng thành, ông gia nhập làng báo, viết cho tờ: Ngọ báo, Việt báo, Đông Tây,... và làm Chủ bút tờ Việt cường, Chủ nhiệm tờ Tân Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn là cây bút chuyên nghiệp, chuyên viết sách thuộc loại lịch sử ký sự, lịch sử tiểu thuyết. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9 tháng 3 năm 1945), ông tham gia tổ chức Đại Việt quốc gia liên minh. Năm Bính Tuất (1946), Phan Trần Chúc mất tại phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, hưởng dương 39 tuổi.
  • Tác phẩm
  Code:
  01  Ba Đình (NXB Văn Hóa Thông Tin 2000) - Phan Trần Chúc, 141 Trang.pdf  15.55 MB
  02  Bánh Xe Khứ Quốc (NXB Hồng Đức 2015) - Phan Trần Chúc, 211 Trang.epub  0.38 MB
  03  Bùi Viện Với Chính Phủ Mỹ (NXB Chính Ký 1952) - Phan Trần Chúc, 145 Trang.pdf  17.98 MB
  04  Bùi Viện Với Chính Phủ Mỹ (NXB Đông Nam Á 1985) - Phan Trần Chúc, 151 Trang.pdf  12.29 MB
  05  Bùi Viện Với Cuộc Duy Tân Của Triều Tự Đức (NXB Văn Hóa Thông Tin 2000) - Phan Trần Chúc, 117 Trang.pdf  13.62 MB
  06  Bằng Quận Công Nguyễn Hữu Chỉnh (NXB Mai Lĩnh 1943) - Phan Trần Chúc, 158 Trang .pdf  7.88 MB
  07  Cần Vương Lê Duy Mật Kháng Trịnh (NXB Chính Ký 1957) - Phan Trần Chúc, 142 Trang.pdf  10.54 MB
  08  Lê Hoan (NXB Tân Việt 1942) - Phan Trần Chúc, 145 Trang.pdf  6.68 MB
  09  Nguyễn Tri Phương (NXB Chính Ký 1956) - Phan Trần Chúc, 128 Trang.pdf  17.50 MB
  10  Nguyễn Tri Phương (NXB Hồng Đức 2015) - Phan Trần Chúc, 171 Trang.epub  1.37 MB
  11  Nguyễn Tri Phương (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Phan Trần Chúc, 125 Trang.pdf  14.91 MB
  12  Nguyễn Tri Phương Truyện Ký (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Phan Trần Chúc, 128 Trang.pdf  6.59 MB
  13  Ngày Mai Với Tập Hồ Sơ Của Một Thời Đại (NXB Duy Tân 1942) - Phan Trần Chúc, 115 Trang.pdf  5.23 MB
  14  Trịnh Sâm Và Thời Lê Mạt (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Phan Trần Chúc, 100 Trang.pdf  13.03 MB
  15  Tĩnh Đô Vương Và Thời Lê Mạt (NXB Mai Lĩnh 1943) - Phan Trần Chúc, 118 Trang.pdf  10.93 MB
  16  Tĩnh Đô Vương Và Thời Lê Mạt (NXB Mai Lĩnh 1965) - Phan Trần Chúc, 113 Trang.pdf  7.26 MB
  17  Tĩnh Đô Vường Và Lời Lê Mạt (NXB Mai Lĩnh 1950) - Phan Trần Chúc, 114 Trang.pdf  9.74 MB
  18  Vua Hàm Nghi (NXB Chính Ký 1935) - Phan Trần Chúc, 183 Trang.pdf  57.62 MB
  19  Vua Hàm Nghi (NXB Chính Ký 1951) - Phan Trần Chúc, 186 Trang.pdf  16.01 MB
  20  Vua Hàm Nghi (NXB Chính Ký 1952) - Phan Trần Chúc, 182 Trang.pdf  21.17 MB
  21  Vua Hàm Nghi (NXB Thuận Hóa 1995) - Phan Trần Chúc, 188 Trang.pdf  4.85 MB
  22  Vua Lê Chiêu Thống (NXB Chính Ký 1952) - Phan Trần Chúc, 188 Trang.pdf  14.44 MB
  23  Văn Chương Quốc Âm Thế Kỷ XIX (NXB Khai Trí 1960) - Phan Trần Chúc, 154 Trang.pdf  4.22 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1-mN3GD8Ss24DcNyhUifisowBACRRZ3LQ
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jun 15, 2021

Share This Page