25 Ebook Tác Giả Trương Tửu (Nguyễn Bách Khoa 1913-1999)

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by admin, Jan 6, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG] DVD eBook Tổng Tập
  Tác giả Trương Tửu (Nguyễn Bách Khoa 1913-1999)
  25 Quyển | 860 MB
  ------------​
  Trương Tửu (1913-1999) còn có bút danh: Nguyễn Bách Khoa, Hoàng Canh, Mai Viên, T.T….; nguyên quán làng Bồ Đề, xã Phúc Viên, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay là một phường thuộc quận Long Biên, Hà Nội). Trương Tửu từng viết cho các báo: Đông Tây tuần báo, Loa, Ích Hữu, Tiếng Trẻ, Hà Nội báo, Tân Thiếu Niên, Thời Thế, Quốc Gia, Văn Mới, Mùa Gặt Mới…; làm giám đốc văn chương Nhà xuất bản Hàn Thuyên và tập san Văn Mới; lãnh đạo Nhóm Hàn Thuyên (Nhóm Tân văn hoá). Ông là giáo sư văn học nổi tiếng ở Trường Dự bị đại học trong kháng chiến, Đại học Sư phạm, Đại học Văn Khoa Hà Nội trong hoà bình. Năm 1957, Trương Tửu được phong giáo sư cùng đợt với các học giả Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Nguyễn Mạnh Tường. Năm 1958, ông bị buộc thôi giảng dạy vì viết trên Giai phẩm mùa thuGiai phẩm mùa đông (không viết báo Nhân văn). Từ sau đó, ông chuyển qua nghiên cứu, hành nghề Đông y và mất ở Hà Nội.
  • Chi tiết tác phẩm
  Code:
  01  Khi Chiếc Yếm Rơi Xuống (NXB Minh Phương 1940) - Trương Tửu, 54 Trang.pdf  8.30 MB
  02  Kinh Thi Việt Nam (NXB Hàn Thuyên 1940) - Trương Tửu, 180 Trang.pdf  32.01 MB
  03  Kinh Thi Việt Nam (NXB Hàn Thuyên 1945) - Trương Tửu, 250 Trang.pdf  46.74 MB
  04  Kinh Thi Việt Nam (NXB Liên Hiệp 1950) - Trương Tửu, 235 Trang.pdf  3.22 MB
  05  Kinh Thi Việt Nam (NXB Tân Văn Hóa 1945) - Trương Tửu, 229 Trang.pdf  4.36 MB
  06  Mấy Vấn Đề Văn Học Sử Việt Nam (NXB Xây Dựng 1958) - Trương Tửu, 254 Trang.pdf  175.28 MB
  07  Một Chiến Sĩ (NXB Minh Phương 1938) - Trương Tửu, 170 Trang.pdf  33.59 MB
  08  Một Cổ Đôi Ba Tròng (NXB Tân Việt 1940) - Trương Tửu, 84 Trang.pdf  16.50 MB
  09  Một Kiếp Đọa Đầy (NXB Hà Thuyên 1941) - Trương Tửu, 168 Trang.pdf  28.23 MB
  10  Nguyễn Du Và Truyện Kiều (NXB Hàn Thuyên 1942) - Nguyễn Bách Khoa, 350 Trang.pdf  63.44 MB
  11  Nhân Loại Tiến Hóa Sử Quyển 1-Tiến Hóa Luận (NXB Hàn Thuyên 1943) - Nguyễn Bách Khoa, 212 Trang.pdf  36.33 MB
  12  Nhân Loại Tiến Hóa Sử Quyển 3-Văn Minh Sử Yếu Lược Quyển Thượng (NXB Hàn Thuyên 1944) - Nguyễn Bách Khoa, 192 Trang.pdf  34.77 MB
  13  Những Thí Nghiệm Của Ngồi Bút Tôi (NXB Đại Đồng Thư Xã 1938) - Trương Tửu, 40 Trang.pdf  10.33 MB
  14  Thanh Niên S.O.S (NXB Minh Phương 1937) - Trương Tửu, 159 Trang.pdf  27.43 MB
  15  Thanh Niên S.O.S (NXB Minh Phương 1937) - Trương Tửu, 164 Trang.pdf  27.60 MB
  16  Truyện Kiều Và Thời Đại Nguyễn Du (NXB Xây Dựng 1959) - Trương Tửu, 220 Trang.pdf  22.22 MB
  17  Trái Tim Nổi Loạn (NXB Văn Thanh 1940) - Trương Tửu, 172 Trang.pdf  28.90 MB
  18  Tuyển Tập Nghiên Cứu, Phê Bình (NXB Lao Động 2007) - Trương Tửu, 1085 Trang.pdf  58.19 MB
  19  Tâm Lý Và Tư Tưởng Nguyễn Công Trứ (NXB Hà Thuyên 1944) - Nguyễn Bách Khoa, 372 Trang.pdf  64.24 MB
  20  Tương Lai Văn Nghệ Việt Nam (NXB Hà Thuyên 1945) - Trương Tửu, 114 Trang.pdf  23.74 MB
  21  Uống Rượu Với Tản Đà (NXB Đại Đồng Thư Xã 1939) - Trương Tửu, 32 Trang.pdf  6.04 MB
  22  Văn Chương Truyện Kiều (NXB Hàn Thuyên 1945) - Nguyễn Bách Khoa, 208 Trang.pdf  38.59 MB
  23  Văn Chương Truyện Kiều (NXB Thế Giới 1953) - Nguyễn Bách Khoa, 161 Trang.pdf  53.16 MB
  24  Văn Hóa Và Cách Mệnh (NXB Mai Lĩnh 1946) - Trương Tửu, 88 Trang.pdf  6.56 MB
  25  Văn Nghệ Bình Dân Việt Nam (NXB Thanh Hóa 1951) - Trương Tửu, 156 Trang.pdf  15.70 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/folders/1_L963yIhh-Ta4bIDJ5_iacx8XMD0uFXq
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
 2. hatrafotom

  hatrafotom New Member

 3. ChinaLix

  ChinaLix Member

  Ngũ Hành Thiên
  Tác giả: Phương Tưởng

  Thể loại: Huyền Huyễn
  Nguồn: Bạch Ngọc Sách
  Tạo ebook: phamhau1986
  Bản full dich 1-715
   

Share This Page