34 Ebook Tác Giả Nguyễn Đình Đầu (1920-XXXX)

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by admin, Jun 14, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook Tổng Tập
  Tác giả Nguyễn Đình Đầu (1920-XXXX)
  34 Quyển | 2,6 GB
  ------------​
  Nguyễn Đình Đầu (sinh năm 1920) là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực địa lý học - lịch sử Việt Nam. Ông được biết nhiều với các công trình nghiên cứu về lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ và giới nghiên cứu đánh giá là một nhà khoa học nghiêm túc, tận tụy và có nhiều cống hiến quan trọng cho khoa học Việt Nam.
  • Tác phẩm
  Code:
  01  100 Câu Hỏi Đáp Về Gia Định-Sài Gòn-TPHCM-Địa Lý (NXB Tổng Hợp 2007) - Nguyễn Đình Đầu, 231 Trang.pdf  93.23 MB
  02  Chế Độ Công Điền Công Thổ Trong Lịch Sử Khẩn Hoang Lập Ấp Ở Nam Kỳ Lục Tỉnh (NXB Hà Nội 1992) - Nguyễn Đình Đầu, 230 Trang.pdf  7.45 MB
  03  Chế Độ Công Điền Công Thổ Trong Lịch Sử Khẩn Hoang Lập Ấp Ở Nam Kỳ Lục Tỉnh (NXB Trẻ 1992) - Nguyễn Đình Đầu, 225 Trang.pdf  113.19 MB
  04  Chủ Quyền Việt Nam Trên Biển Đông Và Hoàng Sa-Trường Sa (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Nguyễn Đình Đầu, 359 Trang.pdf  271.57 MB
  05  De Saigon HoChiMinh Ville 300 ans d'histoire (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1998) - Nguyễn Đình Đầu, 194 Trang.pdf  89.23 MB
  06  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-An Giang (NXB Tổng Hợp 1995) - Nguyễn Đình Đầu, 401 Trang.pdf  81.75 MB
  07  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Biên Hòa (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 418 Trang.pdf  10.23 MB
  08  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Biên Hòa (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 422 Trang.pdf  149.71 MB
  09  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Bình Thuận (NXB Tổng Hợp 1996) - Nguyễn Đình Đầu, 433 Trang.pdf  142.97 MB
  10  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Bình Định 1 (NXB Tổng Hợp 1996) - Nguyễn Đình Đầu, 538 Trang.pdf  183.24 MB
  11  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Bình Định 2 (NXB Tổng Hợp 1996) - Nguyễn Đình Đầu, 418 Trang.pdf  154.04 MB
  12  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Bình Định 3 (NXB Tổng Hợp 1996) - Nguyễn Đình Đầu, 392 Trang.pdf  123.94 MB
  13  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Dinh Quảng Nam I (NXB Tổng Hợp 2010) - Nguyễn Đình Đầu, 312 Trang.pdf  13.25 MB
  14  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Dinh Quảng Nam II (NXB Tổng Hợp 2010) - Nguyễn Đình Đầu, 434 Trang.pdf  17.00 MB
  15  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Gia Định (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 634 Trang.pdf  223.13 MB
  16  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Hà Tiên (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 333 Trang.pdf  123.33 MB
  17  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Khánh Hòa (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đình Đầu, 318 Trang.pdf  124.82 MB
  18  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Nam Kỳ Lục Tỉnh (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 347 Trang.pdf  125.93 MB
  19  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Phú Yên (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đình Đầu, 335 Trang.pdf  151.22 MB
  20  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Quảng Ngãi (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Đình Đầu, 317 Trang.pdf  13.96 MB
  21  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Quảng Ngãi (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Đình Đầu, 323 Trang.pdf  9.92 MB
  22  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Thừa Thiên (NXB Tổng Hợp 1996) - Nguyễn Đình Đầu, 361 Trang.pdf  43.57 MB
  23  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Vĩnh Long (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 444 Trang.pdf  47.75 MB
  24  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Định Tường (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 372 Trang.pdf  128.65 MB
  25  Nguyễn Trường Tộ Với Triều Đình Tự Đức (NXB Trẻ 2013) - Nguyễn Đình Đầu, 192 Trang.pdf  1.32 MB
  26  Nước Đại Nam Đối Diện Với Pháp Và Trung Hoa (NXB Trẻ 1999) - Yoshiharu Tsuboi, 379 Trang.pdf  10.86 MB
  27  Petrus Ký-Nỗi Oan Thế Kỷ (NXB Tri Thức 2016) - Nguyễn Đình Đầu, 617 Trang.pdf  39.49 MB
  28  Tiểu Giáo Trình Địa Lý Nam Kỳ (NXB Trẻ 1997) - Trương Vĩnh Ký, 108 Trang.pdf  14.77 MB
  29  Tạp Ghi Việt Sử Địa Tập 2 (NXB Trẻ 2017) - Nguyễn Đình Đầu, 430 Trang.pdf  8.67 MB
  30  Việt Nam Quốc Hiệu & Cương Vực Qua Các Thời Đại (NXB Trẻ 2007) - Nguyễn Đình Đầu, 125 Trang.pdf  46.48 MB
  31  Việt Nam Quốc Hiệu Và Cương Vực Hoàng Sa-Trường Sa (NXB Trẻ 2013) - Nguyễn Đình Đầu, 209 Trang.pdf  9.85 MB
  32  Địa Chí Bình Định Tập-Địa Bạ & Phép Quân Điền (NXB Quy Nhơn 2003) - Nguyễn Đình Đầu, 219 Trang.pdf  85.56 MB
  33  Địa Chí Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh Tập 1-Lịch Sử (NXB Tổng Hợp 2018) - Trần Văn Giàu, 730 Trang.pdf  42.14 MB
  34  Địa Chí Văn Hóa Thành Phồ Hồ Chí Minh Tập 2-Báo Chí (NXB Tổng Hợp 2018) - Trần Văn Giàu, 874 Trang.pdf  7.36 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1ZqH20ugD6O2v42otDe3Jng_trc9cEH-u
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page