40 Ebook Tác Giả Vương Hồng Sển (1902-1996)

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by admin, Jun 10, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook Vương Hồng Sển
  Nhà Văn Hóa, Sưu Tập Đồ Cổ Miền Nam
  40 Quyển | 1,2 GB
  --------------​
  Vương Hồng Sển (1902-1996), bút hiệu Anh Vương, Vân Đường, Đạt Cổ Trai, là một nhà văn hóa, học giả, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng. Ông được xem là người có hiểu biết sâu rộng về miền Nam và rất được kính trọng trong giới sử học và khảo cổ ở Việt Nam. Khi chết ông đã hiến tặng ngôi nhà (Vân đường phủ) và toàn bộ sưu tập đồ cổ của mình cho Nhà nước Việt Nam (tổng cộng 849 cổ vật khác nhau) với hy vọng thành lập một bảo tàng mang tên ông. Năm 2003, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố ngôi nhà này (địa chỉ: số 9/1 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, Quận Bình Thạnh).
  • Tác phẩm
  Code:
  01  Bên Lề Sách Cũ (NXB Tổng Hợp 2013) - Vương Hồng Sển, 345 Trang.pdf  1.90 MB
  02  Chuyện Cười Cổ Nhân (NXB Sài Gòn 1971) - Vương Hồng Sển, 262 Trang.pdf  16.45 MB
  03  Chuyện Cười Cổ Nhân (NXB Việt Hương 1971) - Vương Hồng Sển, 260 Trang.pdf  7.43 MB
  04  Cuốn Sách Và Tôi (NXB Trẻ 2010) - Vương Hồng Sển, 284 Trang.pdf  4.57 MB
  05  Cuốn Sách Và Tôi (NXB Trẻ 2012) - Vương Hồng Sển, 286 Trang.pdf  20.01 MB
  06  Dỡ Mắm (NXB Trẻ 2014) - Vương Hồng Sển, 376 Trang.pdf  1.54 MB
  07  Dỡ Mắm (NXB Trẻ 2015) - Vương Hồng Sển, 373 Trang.pdf  12.23 MB
  08  Hiếu Cổ Đặc San Số 1-Phong Lưu Cũ Mới (NXB Sài Gòn 1970) - Vương Hồng Sển, 296 Trang.pdf  49.50 MB
  09  Hiếu Cổ Đặc San Số 2-Thú Xem Truyện Tàu (NXB Sài Gòn 1970) - Vương Hồng Sển, 323 Trang.pdf  55.38 MB
  10  Hiếu Cổ Đặc San Số 3-Thú Chơi Cổ Ngoạn (NXB Sài Gòn 1971) - Vương Hồng Sển, 328 Trang.pdf  55.77 MB
  11  Hiếu Cổ Đặc San Số 4-Khảo Về Đồ Sứ Cổ Trung Hoa (NXB Sài Gòn 1971) - Vương Hồng Sển, 451 Trang.pdf  77.73 MB
  12  Hiếu Cổ Đặc San Số 5-Cảnh Đức Trấn Đào Lục (NXB Sài Gòn 1972) - Vương Hồng Sển, 371 Trang.pdf  62.20 MB
  13  Hiếu Cổ Đặc San Số 6-Cuốn Sổ Tay Người Chơi Cổ Ngoạn (NXB Sài Gòn 1972) - Vương Hồng Sển, 367 Trang.pdf  67.46 MB
  14  Hơn Nửa Đời Hư (NXB Tổng Hợp 2013) - Vương Hồng Sển, 685 Trang.pdf  9.40 MB
  15  Hơn Nữa Đời Hư (NXB Văn Nghệ 1995) - Vương Hồng Sển, 652 Trang.pdf  85.64 MB
  16  Hồi Ký 50 Năm Mê Hát (NXB Phạm Quang Khải 1968) - Vương Hồng Sển, 274 Trang.pdf  24.31 MB
  17  Khảo Về Đồ Sứ Cổ Trung Hoa (NXB Gia Định 1971) - Vương Hồng Sển, 536 Trang.pdf  17.93 MB
  18  Khảo Về Đồ Sứ Cổ Trung Hoa (NXB Phương Đông 2006) - Vương Hồng Sển, 398 Trang.pdf  36.91 MB
  19  Khảo Về Đồ Sứ Cổ Trung Hoa (NXB Xuân Thu 1972) - Vương Hồng Sển, 544 Trang.pdf  51.73 MB
  20  Khảo Về Đồ Sứ Men Lam Huế (NXB Mỹ Thuật 1994) - Vương Hồng Sển, 276 Trang.pdf  18.10 MB
  21  Khảo Về Đồ Sứ Men Lam Huế Quyển 1 (NXB Tổng Hợp 1993) - Vương Hồng Sển, 305 Trang.pdf  24.69 MB
  22  Khảo Về Đồ Sứ Men Lam Huế Quyển 2 (NXB Tổng Hợp 1993) - Vương Hồng Sển, 268 Trang.pdf  24.01 MB
  23  Nửa Đời Còn Lại (NXB Tổng Hợp 2013) - Vương Hồng Sển, 422 Trang.pdf  2.30 MB
  24  Phong Lưu Cũ Mới (NXB Tổng Hợp 2016) - Vương Hồng Sển, 330 Trang.pdf  9.10 MB
  25  Phong Lưu Cũ Mới (NXB Đồng Nai 2004) - Vương Hồng Sển, 285 Trang.pdf  15.82 MB
  26  Sài Gòn Năm Xưa (NXB Tổng Hợp 2004) - Vương Hồng Sển, 316 Trang.pdf  34.81 MB
  27  Sài Gòn Năm Xưa (NXB Tổng Hợp 2013) - Vương Hồng Sển, 318 Trang.pdf  2.70 MB
  28  Sài Gòn Năm Xưa (NXB Tự Do 1960) - Vương Hồng Sển, 240 Trang.pdf  41.53 MB
  29  Sài Gòn Tạp Pín Lù (NXB Tổng Hợp 2012) - Vương Hồng Sển, 396 Trang.pdf  3.22 MB
  30  Sài Gòn Tạp Pín Lù (NXB Văn Hóa 1997) - Vương Hồng Sển, 346 Trang.pdf  12.38 MB
  31  Thú Chơi Cổ Ngoạn (NXB Tổng Hợp 1990) - Vương Hồng Sển, 479 Trang.pdf  23.90 MB
  32  Thú Chơi Sách (NXB Tự Do 1961) - Vương Hồng Sển, 169 Trang.pdf  13.57 MB
  33  Thú Chọi Gà (NXB Xuân Thu 1971) - Vương Hồng Sển, 125 Trang.pdf  4.89 MB
  34  Thú Xem Truyện Tàu (NXB Tổng Hợp 2013) - Vương Hồng Sển, 303 Trang.pdf  59.05 MB
  35  Tạp Bút Năm Giáp Tuất 1994 (NXB Trẻ 2014) - Vương Hồng Sển, 264 Trang.pdf  3.64 MB
  36  Tạp Bút Năm Nhâm Thân 1992 (NXB Trẻ 2012) - Vương Hồng Sển, 410 Trang.pdf  2.49 MB
  37  Tạp Bút Năm Quí Dậu 1993 (NXB Trẻ 2012) - Vương Hồng Sển, 361 Trang.pdf  2.29 MB
  38  Từ Thú Chơi Sách Đến Nghệ Thuật Chơi Sách (NXB Mỹ Thuật 1994) - Vương Hồng Sển, 193 Trang.pdf  76.43 MB
  39  Tự Vị Tiếng Nói Miền Nam (NXB Trẻ 1999) - Vương Hồng Sển, 556 Trang.pdf  2.50 MB
  40  Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ-Hậu Giang Ba Thắc (NXB Trẻ 2012) - Vương Hồng Sển, 320 Trang.pdf  1.51 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fX8GGdkrGO2-BJeie4Z5nyVYwKxFsiSo
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jun 15, 2021

Share This Page