5 Ebook Lịch Sử Triết Học Phương Đông - NXB Tổng Hợp 1997

Discussion in 'Combo Ebook' started by admin, Jul 2, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG] Combo Ebook NXB Tổng Hợp
  Lịch Sử Triết Học Phương Đông 1997
  5 Quyển | PDF-SCAN
  -------​
  Nếu Triết-học Trung -Quốc lấy chữ hòa giữa Trời, Đất, Người làm lý-tưởng thì Triết-học Ấn-Độ lại tìm mục đích cùng tột ở chỗ giải-thoát tự-do cho tinh thần. Cho nên người lý-tưởng kiểu-mẫu của Trung-Hoa là CON NGƯỜI NHÂN, con người xã-hội nhân-quần, con người lý-tưởng của Ấn Độ lại là con người ĐẠO-SĨ TÂM-LINH, con người có ý-thức vũ-trụ. Nếu giản-yếu tư-tưởng nhân-loại vào hai mục-đích căn-bản là Trì=tìm-hiểu, và Hành=thực-hành, thì chúng ta có thể nói được rằng Triết-học Ấn-Độ chủ về Trì, mà Triết-học Trung-Quốc chủ về Hành, tuy ở hai bên trì-hành vẫn hợp nhất. Chủ về Trì nên tìm Xuất-thế ra vũ-trụ, chủ về Hành nên tìm Nhập-thế vào luân-lý xã-hội.
  Code:
  01  Lịch Sử Triết Học Phương Đông Tập 1 (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đăng Thục, 407 Trang.pdf  107.23 MB
  02  Lịch Sử Triết Học Phương Đông Tập 2 (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đăng Thục, 466 Trang.pdf  115.54 MB
  03  Lịch Sử Triết Học Phương Đông Tập 3 (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đăng Thục, 310 Trang.pdf  88.59 MB
  04  Lịch Sử Triết Học Phương Đông Tập 4 (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đăng Thục, 429 Trang.pdf  117.93 MB
  05  Lịch Sử Triết Học Phương Đông Tập 5 (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đăng Thục, 419 Trang.pdf  113.99 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GCmo9P7Jy4efZQkb4Dk1dZK3_4b86ZqI
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page