59 Ebook Tác Giả Trương Vĩnh Ký (1837-1898)

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by admin, Jun 15, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook Tổng Hợp
  Tác giả Trương Vĩnh Ký (1837-1898)
  59 Quyển | 1,5 GB
  ----------​
  Pétrus Trương Vĩnh Ký (1837 – 1898), tên hồi nhỏ là Trương Chánh Ký, sau này đổi tên đệm thành Trương Vĩnh Ký, hiệu Sĩ Tải; là một nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học, và khảo cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ 19.Ông là người am tường và có cống hiến lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa cổ kim Đông Tây, nên được kết nạp làm thành viên thứ 18 của hội "Savants du Monde", một hội gồm nhiều nhà khoa học, văn học Pháp (một số nguồn Việt Nam hiểu nhầm, cho rằng ông "đứng thứ 18 trong các đại văn hào thế giới", nhưng thực ra "Savants du Monde" chỉ là tên gọi khoa trương, về bản chất đây là một hội tự lập mang tính giao lưu cá nhân và thành viên chỉ toàn người Pháp mà thôi). Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật,... Riêng đối với nền báo chí Quốc ngữ Việt Nam, ông được coi là người tiên phong, bởi ông chính là người sáng lập, là Tổng biên tập tờ báo quốc ngữ đầu tiên mang tên là Gia Định báo. Tuy nhiên, ông cũng bị phê phán vì đã ủng hộ và trợ giúp thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam và đàn áp phong trào Cần Vương của những người kháng chiến chống Pháp.
  • Tác phẩm
  Code:
  01  Bài Hịch Con Quạ (NXB Sài Gòn 1883) - Trương Vĩnh Ký, 8 Trang.pdf  0.75 MB
  02  Bất Cượng-Chớ Cượng Làm Chi (NXB Sài Gòn 1882) - Trương Vĩnh Ký, 9 Trang.pdf  1.65 MB
  03  Chuyến Đi Bắc Kỳ Năm Ất Hợi 1876 (NXB Sài Gòn 1881) - Trương Vĩnh Ký, 76 Trang.pdf  18.14 MB
  04  Chuyện Khôi Hài (NXB Sài Gòn 1882) - Trương Vĩnh Ký, 22 Trang.pdf  3.78 MB
  05  Chuyện Đời Xưa (NXB Khai Trí 1962) - Trương Vĩnh Ký, 102 Trang.pdf  14.90 MB
  06  Chuyện Đời Xưa (NXB Khai Trí 1967) - Trương Vĩnh Ký, 130 Trang.pdf  6.80 MB
  07  Chuyện Đời Xưa (NXB Khai Trí 1975) - Trương Vĩnh Ký, 128 Trang.pdf  13.40 MB
  08  Chuyện Đời Xưa (NXB Quy Nhơn 1914) - Trương Vĩnh Ký, 114 Trang.pdf  22.64 MB
  09  Chuyện Đời Xưa Quốc Ngữ-Pháp Văn-Hán Nôm (NXB Paris 1888) - Trương Vĩnh Ký, 254 Trang.pdf  7.75 MB
  10  Cẩm Nang Trường Tiểu Học (NXB Sài Gòn 1877) - Trương Vĩnh Ký, 370 Trang.pdf  15.72 MB
  11  Cổ Gia Định Phong Cảnh Vịnh (NXB Sài Gòn 1882) - Trương Vĩnh Ký, 15 Trang.pdf  5.53 MB
  12  Dictionnaire Francais-Annamite (NXB Sài Gòn 1920) - Trương Vĩnh Ký, 742 Trang.pdf  166.65 MB
  13  Dictionnaire Francais-Annamite (NXB Sài Gòn 1937) - Trương Vĩnh Ký, 711 Trang.pdf  109.39 MB
  14  Dư Đồ Thuyết Lược (NXB Tân Định 1887) - Trương Vĩnh Ký, 116 Trang.pdf  32.51 MB
  15  Giáo Trình Thực Hành Tiếng Annam (NXB Sài Gòn 1868) - Trương Vĩnh Ký, 69 Trang.pdf  7.94 MB
  16  Huấn Nữ Ca Của Đặng Huỳnh Trung Lâm (NXB Sài Gòn 1882) - Trương Vĩnh Ký, 38 Trang.pdf  6.85 MB
  17  Học Trò Khó Phủ (NXB Sài Gòn 1883) - Trương Vĩnh Ký, 5 Trang.pdf  0.36 MB
  18  Kim Gia Định Phong Cảnh Vịnh (NXB Sài Gòn 1882) - Trương Vĩnh Ký, 14 Trang.pdf  1.63 MB
  19  Kim Vân Kiều Truyện (NXB Sài Gòn 1911) - Trương Vĩnh Ký, 234 Trang.pdf  6.93 MB
  20  Lục Súc (NXB Sài Gòn 1887) - Trương Vĩnh Ký, 26 Trang.pdf  4.67 MB
  21  Lục Vân Tiên Truyện (NXB Sài Gòn 1889) - Trương Vĩnh Ký, 84 Trang.pdf  13.18 MB
  22  Minh Tâm Bửu Giám (NXB Hoa Tiên 1968) - Trương Vĩnh Ký, 302 Trang.pdf  45.56 MB
  23  Minh Tâm Bửu Giám (NXB Sài Gòn 1893) - Trương Vĩnh Ký, 142 Trang.pdf  13.04 MB
  24  Minh Tâm Bửu Giám (NXB Sài Gòn 1924) - Trương Vĩnh Ký, 144 Trang.pdf  18.78 MB
  25  Minh Tâm Bửu Giám (NXB Tín Đức Thư Xã 1950) - Trương Vĩnh Ký, 335 Trang.pdf  127.26 MB
  26  Mẹo Luật Dạy Học Tiếng Phalangsa (NXB Sài Gòn 1870) - Trương Vĩnh Ký, 64 Trang.pdf  3.54 MB
  27  Ngự Tứ Tự Văn Diễn Thuật (NXB Sài Gòn 1886) - Trương Vĩnh Ký, 42 Trang.pdf  35.11 MB
  28  Nữ Tắc (NXB Sài Gòn 1911) - Trương Vĩnh Ký, 25 Trang.pdf  3.00 MB
  29  Phan Trần Truyện (NXB Sài Gòn 1889) - Trương Vĩnh Ký, 50 Trang.pdf  7.36 MB
  30  Phong Hóa Điều Hành Cờ Bạc Nha Phiến (NXB Sài Gòn 1898) - Trương Vĩnh Ký, 222 Trang.pdf  16.46 MB
  31  Phép Lịch Sự Annam (NXB Sài Gòn 1883) - Trương Vĩnh Ký, 54 Trang.pdf  9.16 MB
  32  Sách Giáo Khoa Tiểu Học (NXB Sài Gòn 1877) - Trương Vĩnh Ký, 366 Trang.pdf  9.83 MB
  33  Sách Mẹo Annam (NXB Sài Gòn 1924) - Trương Vĩnh Ký, 124 Trang.pdf  13.60 MB
  34  Sách Tập Nói Chuyện Tiếng Annam Và Tiếng Langsa (NXB Sài Gòn 1885) - Trương Vĩnh Ký, 113 Trang.pdf  59.98 MB
  35  Sơ Học Vấn Tân Quốc Ngữ Diễn Ca (NXB Sài Gòn 1884) - Trương Vĩnh Ký, 36 Trang.pdf  4.96 MB
  36  Thông Loại Khóa Trình (NXB Sài Gòn 1888) - Trương Vĩnh Ký, 21 Trang.pdf  6.99 MB
  37  Thơ Dạy Làm Dâu (NXB Sài Gòn 1882) - Trương Vĩnh Ký, 13 Trang.pdf  1.76 MB
  38  Tiểu Giáo Trình Địa Lý Nam Kỳ (NXB Trẻ 1997) - Trương Vĩnh Ký, 108 Trang.pdf  14.77 MB
  39  Tứ Thơ Quyển 1-Đại Học (NXB Sài Gòn 1889) - Trương Vĩnh Ký, 69 Trang.pdf  19.03 MB
  40  Tứ Thơ Quyển 2-Trung Dong (NXB Sài Gòn 1889) - Trương Vĩnh Ký, 138 Trang.pdf  41.67 MB
  41  Từ Vựng Annam-Pháp (NXB Sài Gòn 1887) - Trương Vĩnh Ký, 189 Trang.pdf  49.50 MB
  42  Đại Nam Cuốc Sử Kí Diễn Ca (NXB Sài Gòn 1875) - Trương Vĩnh Ký, 66 Trang.pdf  23.90 MB
  43  Ước Lược Truyện Tích Nước Annam (NXB Sài Gòn 1887) - Trương Vĩnh Ký, 31 Trang.pdf  59.95 MB
  ------ Biên Khảo -------
  44  Trương Công Thiệt Lục (NXB Bảo Tồn 1927) - Dương Mạnh Huy, 134 Trang.pdf  23.02 MB
  45  Trương Lưu Hầu Phú (NXB Sài Gòn 1882) - Trương Vĩnh Ký, 17 Trang.pdf  1.92 MB
  46  Trương Lương Tùng Xích Tòng Tử Du Phú (NXB Sài Gòn 1881) - Trương Vĩnh Ký, 7 Trang.pdf  0.79 MB
  47  Trương Vĩnh Ký 1837-1898 (NXB Tân Việt 1958) - Khổng Xuân Thu, 146 Trang.pdf  13.25 MB
  48  Trương Vĩnh Ký Biên Khảo (NXB Tân Dân 1943) - Lê Thanh, 98 Trang.pdf  13.18 MB
  49  Trương Vĩnh Ký Con Người Và Sự Thật (NXB Tổng Hợp 1993) - Nguyễn Văn Trấn, 280 Trang.pdf  54.06 MB
  50  Trương Vĩnh Ký Hành Trạng (NXB Xưa Nay 1927) - Đặng Thúc Liêng, 49 Trang.pdf  29.76 MB
  51  Trương Vĩnh Ký-Bi Kịch Muôn Đời (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Hoàng Lại Giang, 705 Trang.pdf  22.59 MB
  52  Trương Vĩnh Ký-Cuốn Sổ Bình Sanh (NXB Văn Học 2004) - Nguyên Sinh Duy, 118 Trang.pdf  23.26 MB
  53  Trương Vĩnh Ký-Nhà Văn Hóa (NXB Hội Nhà Văn 1993) - Nguyễn Văn Trung, 220 Trang.pdf  38.33 MB
  54  Sương Mù Trên Tác Phẩm Trương Vĩnh Ký (NXB Văn Học 1994) - Bằng Giang, 318 Trang.pdf  62.76 MB
  55  Petrus Ký-Nỗi Oan Thế Kỷ (NXB Tri Thức 2016) - Nguyễn Đình Đầu, 617 Trang.pdf  39.49 MB
  56  Kỷ Yếu Triển Lãm Và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký (NXB Báo Người Việt 2019) - Phạm Phú Minh, 468 Trang.pdf  70.60 MB
  57  Kỷ Niệm Phương Danh Petrus Trương Vĩnh Ký (NXB Sài Gòn 1927) - De La Brosse, 27 Trang.pdf  1.40 MB
  58  Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký (NXB Hội Ái Hữu Petrus 2015) - Trần Văn Đạt, 488 Trang.pdf  2.85 MB
  59  Thế Kỷ XXI Nhìn Về Lịch Sử Trương Vĩnh Ký (NXB Văn Hóa Sài Gòn 2006) - Ngô Văn Kiệt, 280 Trang  56.6 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1gextPeCbC2S78L1ot7sS70sR8yrJJ11e
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Aug 21, 2021
 2. ChinaLix

  ChinaLix Member

  Ngũ Hành Thiên
  Tác giả: Phương Tưởng

  Thể loại: Huyền Huyễn
  Nguồn: Bạch Ngọc Sách
  Tạo ebook: phamhau1986
  Bản full dich 1-715
   

Share This Page