6 Ebook Minh Mệnh Chính Yếu [Hán-Việt] - NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972-1974

Discussion in 'Combo Ebook' started by admin, Jun 26, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG] Ebook NXB Phủ Quốc Vụ Khanh
  Minh Mệnh Chính Yếu [Hán-Việt]
  6 Quyển | PDF-SCAN
  --------​
  "Minh mệnh chính yếu" là bộ sách lớn do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn gồm 25 quyển, 22 thiên; nội dung trích những văn kiện, ghi những việc làm thiết yếu dưới triều vu Minh mệnh: sinh hoạt cung đình, hành luật, lễ nhach, ngoại giao, trị an, khai hoang, khẩn hóa…
  Code:
  Minh Mệnh Chính Yếu Tập 1 Quyển 1-2-3-4 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Hoàng Du Đồng, 785 Trang.pdf
  Minh Mệnh Chính Yếu Tập 2 Quyển 5-6-7 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Vũ Quang Khanh, 420 Trang.pdf
  Minh Mệnh Chính Yếu Tập 3 Quyển 8-13 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1974) - Võ Khắc Văn, 737 Trang.pdf
  Minh Mệnh Chính Yếu Tập 4 Quyển 14-17 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1974) - Đào Vũ Luyện, 515 Trang.pdf
  Minh Mệnh Chính Yếu Tập 5 Quyển 18-21 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1974) - Hà Ngọc Xuyển, 556 Trang.pdf
  Minh Mệnh Chính Yếu Tập 6 Quyển 22-25 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1974) - Hoàng Văn Hòe, 734 Trang.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13Wu7iUMaq5QVYMHqaPa5WIY0wROFHSsR
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page