8 Ebook Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh [Bộ Dày] - NXB Trẻ 2015

Discussion in 'Combo Ebook' started by admin, Jun 25, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Combo Ebook NXB Trẻ
  Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh 2015
  8 Quyển | PDF-TRUE
  -----------​
  Công trình Lịch sử Việt Nam bằng tranh ra đời nhằm mục đích giới thiệu lịch sử nước nhà một cách ngắn gọn, sinh động, có hệ thống, qua cách kể chuyện súc tích và tranh minh họa. Bộ sách tranh nhiều tập này cố gắng phản ánh con người và đất nước Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp với từng thời kỳ, từng triều đại cụ thể. Bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh dự kiến thực hiện xuyên suốt từ thời đại đồ đá, đồ đồng đến thời Hùng Vương dựng nước; trải qua hàng ngàn năm Bắc thuộc đến thời kỳ tự chủ của các triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn và cuối cùng là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước vừa qua.
  Code:
  Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh Tập 1-Thời Hùng Vương (NXB Trẻ 2015) - Trần Bạch Đằng, 313 Trang.pdf
  Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh Tập 2-Chống Quân Xâm Lược Phương Bắc (NXB Trẻ 2015) - Trần Bạch Đằng, 301 Trang.pdf
  Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh Tập 3-Thời Nhà Ngô–Đinh–Tiền Lê (NXB Trẻ 2015) - Trần Bạch Đằng, 308 Trang.pdf
  Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh Tập 4-Thời Nhà Lý (NXB Trẻ 2015) - Trần Bạch Đằng, 320 Trang.pdf
  Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh Tập 5-Nhà Trần Thắng Giặc Nguyên Mông (NXB Trẻ 2015) - Trần Bạch Đằng, 318 Trang.pdf
  Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh Tập 6-Thời Nhà Hồ (NXB Trẻ 2015) - Trần Bạch Đằng, 304 Trang.pdf
  Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh Tập 7-Khởi Nghĩa Lam Sơn (NXB Trẻ 2015) - Trần Bạch Đằng, 314 Trang.pdf
  Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh Tập 8-Thời Lê Sơ (NXB Trẻ 2015) - Trần Bạch Đằng, 312 Trang.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NAoaBR2_BOG7qHGwCEtMBUOwH0ndIycF
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page