Ảnh Hưởng Của Văn Hóa Dân Gian Và Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Trong Nghệ Thuật Biểu Diễn Dù Kê

Discussion in 'Tạp Chí Khoa Học Đại Học Trà Vinh' started by admin, May 18, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Để triển khai đề tài này, chúng tôi khảo sát từ thực tế nội dung các vở diễn, nhân vật, không gian, thời gian, những nghi thức trước khi biểu diễn và hình thức biểu diễn. Từ đó, bước đầu chúng tôi đưa ra những đánh giá mang tính hệ thống của những yếu tố từ văn hóa dân gian và tín ngưỡng tôn giáo trong nghệ thuật biểu diễn Dù kê, đồng thời xác định những giá trị cơ bản của nó.  Download Link
  eBook có trong tuyển tập DVD Tạp Chí Khoa Học Trà Vinh
  http://tckh.tvu.edu.vn/images/So13/TAP CHI SO 13_21.pdf

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page