Báo Cứu Quốc 1954-2510 - Kinh Nghiệm Chấn Chỉnh Tổ Đổi Công Ở Xã Sau Phát Động

Discussion in 'Báo Cứu Quốc 1945-1955' started by quanhbv, Nov 9, 2018.

 1. quanhbv

  quanhbv Active Member

  [​IMG]
  Địch bị thiệt hại 3 vạn 4.113 tên, bị phá hủy 1.127 xe cơ giới, 147 triệu 50 vạn lít ét-xăng
  Hội nghị Lao động nông lâm thế giới đã nghị quyết ủng hộ nông dân đấu tranh tiến lên thực hiện cải cách ruộng đất
  Tích cực chuẩn bị Tháng hữu nghị Việt-Trung-Xô
  Công cuộc cải cách ruộng đất không những sẽ giải phóng cho sức sản xuất vĩ đại của nông dân, mà đồng thời cũng giải phóng cho...
  Đồng bào Thuận Châu và Tuần Giáo (Sơn La) diệt thổ phỉ
  Các ngành công nghiệp, thương nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng cuộc phát động quần chúng đợt 3
  Phong trào làm chiêm, trồng mầu trong Tỉnh Tuyên Quang đang tiến mạnh
  Kinh nghiệm chấn chỉnh tổ đổi công ở xã sau phát động
  Ca dao: Dân công
  Công nhân Trung Quốc thi đua kiến thiết nước Trung Hoa mới tiến lên Xã hội Chủ nghĩa
  Nông dân Khu T (Thái Bình) đòi giảm tô vụ Mười được 291 tạ 10 cân thóc và chia 169 mẫu ruộng nửa công nửa tư
  Hai thiếu nữ du kích gây dựng cơ sở trong lòng địch
  Bạn đọc phát biểu ý kiến
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/B57D07AE2C260A5
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page