Báo Cứu Quốc 1954-2683 - Hiệu Triệu Của Ủy Ban Liên Việt Toàn Quốc

Discussion in 'Báo Cứu Quốc 1945-1955' started by quanhbv, Nov 15, 2018.

 1. quanhbv

  quanhbv Active Member

  [​IMG]
  Điện văn của ban chấp hành Đảng Lao động Việt-nam gửi ban chấp hành Đảng cộng sản Đức
  Hiệu triệu của Ủy ban Liên việt toàn quốc
  Thư của Bộ Tổng Tư lệnh quân đội nhân dân Việt-nam gửi Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế ở Việt-nam
  Lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước Việt-nam dân chủ cộng hòa về nhiệm vụ đặc biệt của tướng Cô-lin
  2 chuyến tàu thứ 12 và 13 cặp bến Cửa Hội
  Trong lời tuyên bố chung của Thủ tướng Trung-quốc Chu-Ân-Lai và Thủ tướng Diến-điện U-ru nhận rõ: Để ổn định tình hình Đông Nam Á, hòa bình ở Đông-dương phải được củng cố
  Điện văn của giáo sĩ, tu sĩ và giáo hữu hạt Hướng-phương
  Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn Hà-nội
  Hơn 200 đại biểu các dân tộc miền núi tỉnh Thanh-hóa họp hội nghị học tập chính sách đoàn kết
  Chuyện bên kia giới tuyến. Chúng tôi đa số vì chúng tôi kháng chiến
  Chào mừng hữu nghị Việt-Trung-Xô (thơ ca)
  Những huyện và xã có thành tích được khen thưởng trong phong trào thuế vụ đông ở Thanh-hóa
  Phong trào sản xuất chống đói
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/E9BC5F2C4E565F6
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page