Báo Cứu Quốc 1955-0257 - Mối Tình Ruột Thịt Việt - Miên - Lào

Discussion in 'Báo Cứu Quốc 1945-1955' started by quanhbv, Nov 15, 2018.

 1. quanhbv

  quanhbv Active Member

  [​IMG]
  Củng cố và mở rộng khối đoàn kết toàn dân, đấu tranh cho hòa bình thống nhất, độc lập và dân chủ
  Tuyên bố của hội nghị liên tịch ban thường trực Ủy ban Liên Việt toàn quốc và Ban thường trực Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam về hội nghị Băng Cốc do đế quốc Mỹ triệu tập
  Đồng bào Đập Đá, Đức Phố và Quán Lát hăng hái thực hiện chủ trương thu hồi tín phiếu
  Tuyên bố của Bộ Công thương và Ngân hàng quốc gia của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề kinh tế và tiền tệ giữa 2 miền Bắc và Nam giới tuyến quân sự tạm thời
  Đồng bào công thương nghiệp ở Cửu Lợi (Bình Định) hoan nghênh lời tuyên bố của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc lập lại quan hệ Bắc Nam
  Trích lời tuyên bố của hội văn nghệ Việt Nam về vấn đề quan hệ bình thường giữa hai miền Bắc và Nam giới tuyến quân sự tạm thời
  Thư cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc gởi về Nam
  Mối tình ruột thịt Việt - Miên - Lào
  3 vạn đồng bào và thân sĩ các huyện Nam Quảng Ngãi nhiệt liệt hoan nghênh các cuộc nói chuyện của đoàn cán bộ Mặt trận Liên Việt toàn quốc
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/2CA498927EC832E
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page