Bước Đầu Ứng Dụng Kỹ Thuật Giải Trình Tự Gen Các Locus Str Phân Tích Thể Khảm Adn

Discussion in 'Tạp Chí Y Học' started by admin, Jan 10, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  ADN từ người cho và người nhận trước ghép được khuếch đại bằng kít AmpF/STR Identifiler khuếch đại 15 dấu ấn STR và 1 dấu ấn giới tính. Giải trình tự các dấu ấn này. Căn cứ vào đặc điểm khác biệt giữa các alen STR người cho và người nhận, xác định alen mang thông tin tốt nhất để tính toán mức độ khảm. Để xác định chính xác mức độ khảm, trộn hỗn hợp ADN người cho và người nhận trước ghép theo tỷ lệ xác định từ 0 - 100%, sau đó phân tích tính toán % ADN người cho bằng cách tính % donor peak area (% diện tích đỉnh người cho) rồi dựng đường cong chuẩn tương quan giữa % ADN người cho thực tế và % ADN người cho tính toán. Thông qua đường cong chuẩn này, có thể nội suy kết quả % khảm của mẫu bệnh nhân (BN) sau ghép. Kết quả: bằng k thuật giải trình tự gen các locus STR cho 8 cặp ghép tế bào gốc (TBG) đồng loài, đ xác định được 6 trường hợp khảm hoàn toàn và 2 trường hợp khảm hỗn hợp vào ngày D30 sau ghép. Kết luận: Lần đầu tiên ở Việt Nam, đ áp dụng thành công phương pháp giải trình tự gen để xét nghiệm phân tích tình trạng khảm. Phương pháp này có độ tin cậy, độ chính xác cao, cho phép đánh giá tình trạng mọc ghép/thải ghép ở BN sau ghép tủy/ghép TBG tạo máu đồng loài.


  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jan 28, 2014

Share This Page