Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Cung Cấp Nước Sạch

Discussion in 'Tạp Chí Khoa Học Đại Học Trà Vinh' started by admin, May 19, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Mục đích của nghiên cứu này nhằm tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang dựa trên mô hình chất lượng dịch vụ của Parasuraman & ctg (1985). Kết quả nghiên cứu 250 mẫu thuận tiện cho thấy có bốn nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp nước sạch tại công ty sắp xếp theo thứ tự ảnh hưởng giảm dần như sau: 1- Năng lực phục vụ; 2- Độ tin cậy và đáp ứng; 3- Sự cảm thông; 4- Phương tiện hữu hình. Từ kết quả nghiên cứu, cho phép các tác giả đề xuất giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch của Công ty hướng đến gia tăng sự hài lòng cho khách hàng.

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq

  Download Link
  eBook tuyển tập DVD Tạp Chí Khoa Học Trà Vinh
  http://tckh.tvu.edu.vn/images/So09/TAPCHISO 9_11.pdf
   

Share This Page