Điều Khiển Mức Nước Sử Dụng Đại Số Giả Từ

Discussion in 'Tạp Chí Hoạt Động Khoa Học' started by nhandang123, Jun 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  Điều Khiển Mức Nước Sử Dụng Đại Số Giả Từ

  Vũ Chấn Hưng, Hoàng Văn Tuấn,...

  Trong bài báo chỉ ra rằng tiếp cận đại số gia tử hoàn toàn khác biệt so với tiếp cận mờ trong lĩnh vực điều khiển. Qua thử nghiệm điều khiển mức nước, một đối tượng gần với thực tế, tại Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia “ Công nghệ mạng và Đa phương tiện”, cho thấy bộ điều khiển dựa trên ĐSGT đơn giản hơn nhưng cũng hiệu quả hơn so với bộ điều khiển mờ truyền thống. Đạt được kết quả trên là do trong tiếp cận ĐSGT, ý nghĩa của một giá trị ngôn ngữ được biểu diễn qua ngữ nghĩa dựa trên quan hệ giữa giá trị ngôn ngữ đó với những giá trị ngôn ngữ khác còn lại của cùng biến ngôn ngữ. Việc nghiên cứu thử nghiệm lần đầu tiên sử dụng tiếp cận ĐSGT điều khiển trên một hệ thống vật lí - Hệ thống điều khiển lưu lượng và mức nước Koester của Phòng thí nghiệm Mạng công nghiệp thuộc Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia “Công nghệ mạng và đa phương tiện” cho thấy: lí thuyết ĐSGT đã tạo ra một tiếp cận mới đơn giản và hiệu quả để giải các bài toán điều khiển mờ. Tiếp cận này hoàn toàn khác tiếp cận dựa trên tập mờ. Từ đây mở ra khả năng đưa bộ điều khiển dựa trên ĐSGT vào thực tế công nghiệp trong một tương lai gần.​

  (Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X)
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited by a moderator: Jun 21, 2015

Share This Page

Loading