DVD eBook An Nam Tạp Chí - Xuất Bản Tại Hà Nội 1926-1932

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jul 11, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook An Nam Tạp Chí
  Xuất Bản Tại Hà Nội 1926-1932
  57 Quyển | 400 MB
  --------​
  An Nam tạp chí là tên một tờ báo do Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu sáng lập năm 1926. Đây là tờ tạp chí chuyên về văn học đầu tiên của Việt Nam, ngoài ra nó cũng giữ một kỷ lục về số lần đình bản và tái xuất. do nhà thơ Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu) sáng lập và làm Giám đốc, Ngô Thúc Địch làm Quản lý, xuất bản tại Hà Nội. Số 1 ra ngày 1/7/1926; đình bản và tái xuất nhiều lần, đình bản vĩnh viễn năm 1933.
  Code:
  01  An Nam Tạp Chí 1926-01.pdf  7.67 MB
  02  An Nam Tạp Chí 1926-02.pdf  7.42 MB
  03  An Nam Tạp Chí 1926-03.pdf  6.99 MB
  04  An Nam Tạp Chí 1926-04.pdf  8.70 MB
  05  An Nam Tạp Chí 1926-05.pdf  6.30 MB
  06  An Nam Tạp Chí 1926-06.pdf  7.22 MB
  07  An Nam Tạp Chí 1926-07.pdf  6.68 MB
  08  An Nam Tạp Chí 1926-08.pdf  6.93 MB
  09  An Nam Tạp Chí 1926-09.pdf  5.91 MB
  10  An Nam Tạp Chí 1926-10.pdf  4.39 MB
  11  An Nam Tạp Chí 1930-11.pdf  5.13 MB
  12  An Nam Tạp Chí 1930-12.pdf  5.47 MB
  13  An Nam Tạp Chí 1930-13.pdf  4.49 MB
  14  An Nam Tạp Chí 1930-14.pdf  5.34 MB
  15  An Nam Tạp Chí 1931-15.pdf  5.67 MB
  16  An Nam Tạp Chí 1931-16.pdf  4.82 MB
  17  An Nam Tạp Chí 1931-17.pdf  5.71 MB
  18  An Nam Tạp Chí 1931-18.pdf  5.35 MB
  19  An Nam Tạp Chí 1931-19.pdf  4.71 MB
  20  An Nam Tạp Chí 1931-20.pdf  3.54 MB
  21  An Nam Tạp Chí 1931-21.pdf  5.96 MB
  22  An Nam Tạp Chí 1931-22.pdf  5.18 MB
  23  An Nam Tạp Chí 1931-23.pdf  4.53 MB
  24  An Nam Tạp Chí 1931-24.pdf  7.01 MB
  25  An Nam Tạp Chí 1932-01.pdf  4.22 MB
  26  An Nam Tạp Chí 1932-02.pdf  4.80 MB
  27  An Nam Tạp Chí 1932-03.pdf  4.65 MB
  28  An Nam Tạp Chí 1932-04.pdf  4.62 MB
  29  An Nam Tạp Chí 1932-05.pdf  3.50 MB
  30  An Nam Tạp Chí 1932-06.pdf  3.63 MB
  31  An Nam Tạp Chí 1932-07.pdf  3.55 MB
  32  An Nam Tạp Chí 1932-08.pdf  3.67 MB
  33  An Nam Tạp Chí 1932-09.pdf  3.62 MB
  34  An Nam Tạp Chí 1932-25.pdf  5.74 MB
  35  An Nam Tạp Chí 1932-26.pdf  8.42 MB
  36  An Nam Tạp Chí 1932-27.pdf  6.77 MB
  37  An Nam Tạp Chí 1932-28.pdf  28.66 MB
  38  An Nam Tạp Chí 1932-29.pdf  5.03 MB
  39  An Nam Tạp Chí 1932-30.pdf  6.98 MB
  40  An Nam Tạp Chí 1932-31.pdf  5.00 MB
  41  An Nam Tạp Chí 1932-32.pdf  11.13 MB
  42  An Nam Tạp Chí 1932-33.pdf  8.12 MB
  43  An Nam Tạp Chí 1932-34.pdf  10.26 MB
  44  An Nam Tạp Chí 1932-35.pdf  4.19 MB
  45  An Nam Tạp Chí 1932-36.pdf  10.07 MB
  46  An Nam Tạp Chí 1932-37.pdf  8.09 MB
  47  An Nam Tạp Chí 1932-38.pdf  9.18 MB
  48  An Nam Tạp Chí 1932-39.pdf  8.16 MB
  49  An Nam Tạp Chí 1932-40.pdf  9.20 MB
  50  An Nam Tạp Chí 1932-41.pdf  7.88 MB
  51  An Nam Tạp Chí 1932-42.pdf  2.14 MB
  52  An Nam Tạp Chí 1932-43.pdf  10.30 MB
  53  An Nam Tạp Chí 1932-44.pdf  3.00 MB
  54  An Nam Tạp Chí 1932-45.pdf  8.71 MB
  55  An Nam Tạp Chí 1932-46.pdf  2.24 MB
  56  An Nam Tạp Chí 1932-47.pdf  4.53 MB
  57  An Nam Tạp Chí 1932-48.pdf  2.09 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1fykgyoL6WR2Ai2Ryhigs9-LL4Kx_da7o
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading