DVD eBook Báo Thần Chung - Xuất Bản Tại Sài Gòn 1929-1930

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Mar 10, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Báo Thần Chung
  Xuất Bản Tại Sài Gòn 1929-1930
  107 Files | 950 MB
  ---------​
  Thần chung (từ gốc Hán : thần - buổi sáng, buổi sớm mai; chung - tiếng chuông; báo cũng có tên bằng tiếng Pháp là La Cloche du Matin - tiếng chuông buổi sáng) là nhật báo xuất bản mỗi buổi sáng các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy ; mỗi kỳ báo gồm từ 4 đến 6 trang khổ lớn (65 x 40 cm) ; theo quy cách thông thường của báo chí đương thời, các tin tức thời sự, các bài mục thực sự mang tính báo chí chỉ chiếm toàn bộ trang 1 (trang đầu) và phần lớn trang 2 (trang cuối); còn lại, các trang ruột (từ trang 6 hoặc 4 trở về trang 3) đều dành đăng quảng cáo xen kẽ với truyện nhiều kỳ.
  Thần chung có một bộ biên tập gồm những nhà báo xuất sắc. Chủ nhiệm là Diệp Văn Kỳ, chủ bút là Nguyễn Văn Bá (nguyên giáo sư Cao đẳng sư phạm, từng làm báo An Nam của Phan Văn Trường) ; các trợ bút trong bộ biên tập đều là những cây bút tên tuổi : Ngô Tất Tố, Phan Khôi, Đào Trinh Nhất, Bùi Thế Mỹ, Phan Văn Hùm. Về mặt kỹ thuật, đây là tờ báo có sự quản lý và tổ chức quy củ, với một “bộ biên tập gồm những người có năng lực, phân công rõ rệt, với nhiều cộng sự viên xứng đáng và một ban giám đốc có tinh thần khoa học, trong khi các nhật báo khác còn hoạt động trong tình trạng luộm thuộm, tiểu công nghệ và chỉ huy theo tinh thần gia đình” (Huỳnh Văn Tòng : Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 1945. Tp. HCM : 2000, tr.211-212). Xu hướng chính trị của Thần chung là “tinh thần chống chính quyền thực dân” cùng với một “ý thức quốc gia dân tộc biểu lộ quá rõ rệt” (Huỳnh Văn Tòng : sđd). Đây là điều được giải thích như lý do sâu xa khiến tờ báo này sớm bị đóng cửa, theo nghị định ngày 22.3.1930 của Toàn quyền Đông Dương. Tính ra Thần chung có mặt liên tục trong 15 tháng; số cuối ra ngày chủ nhật 23 và thứ hai 24 Mars 1930 đánh số 344. Tải miễn phí tại đây
  Code:
  001  Báo Thần Chung 1929-001-TẾT KỶ Tị.pdf  8.17 MB
  002  Báo Thần Chung 1929-002.pdf  7.49 MB
  003  Báo Thần Chung 1929-003.pdf  6.24 MB
  004  Báo Thần Chung 1929-004.pdf  7.50 MB
  005  Báo Thần Chung 1929-005.pdf  8.02 MB
  006  Báo Thần Chung 1929-006.pdf  7.66 MB
  007  Báo Thần Chung 1929-007.pdf  7.06 MB
  008  Báo Thần Chung 1929-008.pdf  7.10 MB
  009  Báo Thần Chung 1929-009.pdf  6.56 MB
  010  Báo Thần Chung 1929-010.pdf  6.97 MB
  011  Báo Thần Chung 1929-011.pdf  7.10 MB
  012  Báo Thần Chung 1929-012.pdf  7.32 MB
  013  Báo Thần Chung 1929-013.pdf  7.10 MB
  014  Báo Thần Chung 1929-014.pdf  7.16 MB
  015  Báo Thần Chung 1929-015.pdf  6.91 MB
  016  Báo Thần Chung 1929-016.pdf  7.35 MB
  017  Báo Thần Chung 1929-017.pdf  7.25 MB
  018  Báo Thần Chung 1929-018.pdf  7.49 MB
  019  Báo Thần Chung 1929-019.pdf  6.83 MB
  020  Báo Thần Chung 1929-020.pdf  7.11 MB
  021  Báo Thần Chung 1929-021.pdf  7.35 MB
  022  Báo Thần Chung 1929-022.pdf  7.39 MB
  023  Báo Thần Chung 1929-023.pdf  7.03 MB
  024  Báo Thần Chung 1929-024.pdf  7.99 MB
  025  Báo Thần Chung 1929-025.pdf  6.80 MB
  026  Báo Thần Chung 1929-026.pdf  7.63 MB
  027  Báo Thần Chung 1929-027.pdf  7.29 MB
  028  Báo Thần Chung 1929-028.pdf  7.13 MB
  029  Báo Thần Chung 1929-029.pdf  7.32 MB
  030  Báo Thần Chung 1929-030.pdf  7.27 MB
  031  Báo Thần Chung 1929-031.pdf  7.55 MB
  032  Báo Thần Chung 1929-032.pdf  7.17 MB
  033  Báo Thần Chung 1929-033.pdf  6.88 MB
  034  Báo Thần Chung 1929-034.pdf  7.44 MB
  035  Báo Thần Chung 1929-035.pdf  9.06 MB
  036  Báo Thần Chung 1929-036.pdf  6.97 MB
  037  Báo Thần Chung 1929-037.pdf  7.06 MB
  038  Báo Thần Chung 1929-038.pdf  7.47 MB
  039  Báo Thần Chung 1929-039.pdf  8.91 MB
  040  Báo Thần Chung 1929-040.pdf  8.48 MB
  041  Báo Thần Chung 1929-041.pdf  8.80 MB
  042  Báo Thần Chung 1929-042.pdf  8.72 MB
  043  Báo Thần Chung 1929-043.pdf  6.81 MB
  044  Báo Thần Chung 1929-044.pdf  6.90 MB
  045  Báo Thần Chung 1929-045.pdf  7.13 MB
  046  Báo Thần Chung 1929-046.pdf  7.04 MB
  047  Báo Thần Chung 1929-047.pdf  7.22 MB
  048  Báo Thần Chung 1929-048.pdf  7.26 MB
  049  Báo Thần Chung 1929-049.pdf  7.38 MB
  050  Báo Thần Chung 1929-050.pdf  8.44 MB
  051  Báo Thần Chung 1929-052.pdf  7.42 MB
  052  Báo Thần Chung 1929-053.pdf  8.80 MB
  053  Báo Thần Chung 1929-054.pdf  7.77 MB
  054  Báo Thần Chung 1929-055.pdf  7.60 MB
  055  Báo Thần Chung 1929-056.pdf  7.61 MB
  056  Báo Thần Chung 1929-057.pdf  8.64 MB
  057  Báo Thần Chung 1929-058.pdf  7.67 MB
  058  Báo Thần Chung 1929-059.pdf  10.10 MB
  059  Báo Thần Chung 1929-061.pdf  12.75 MB
  060  Báo Thần Chung 1929-062.pdf  15.91 MB
  061  Báo Thần Chung 1929-063.pdf  16.74 MB
  062  Báo Thần Chung 1929-064.pdf  16.40 MB
  063  Báo Thần Chung 1929-065.pdf  16.64 MB
  064  Báo Thần Chung 1929-066.pdf  15.16 MB
  065  Báo Thần Chung 1929-067.pdf  14.63 MB
  066  Báo Thần Chung 1929-068.pdf  13.78 MB
  067  Báo Thần Chung 1929-069.pdf  14.03 MB
  068  Báo Thần Chung 1929-070.pdf  14.42 MB
  069  Báo Thần Chung 1929-071.pdf  13.67 MB
  070  Báo Thần Chung 1929-072.pdf  13.14 MB
  071  Báo Thần Chung 1929-073.pdf  13.70 MB
  072  Báo Thần Chung 1929-074.pdf  7.68 MB
  073  Báo Thần Chung 1929-075.pdf  7.16 MB
  074  Báo Thần Chung 1929-077.pdf  8.85 MB
  075  Báo Thần Chung 1929-078.pdf  9.04 MB
  076  Báo Thần Chung 1929-079.pdf  9.25 MB
  077  Báo Thần Chung 1929-080.pdf  9.42 MB
  078  Báo Thần Chung 1929-081.pdf  8.81 MB
  079  Báo Thần Chung 1929-082.pdf  9.31 MB
  080  Báo Thần Chung 1929-083.pdf  9.02 MB
  081  Báo Thần Chung 1929-084.pdf  9.40 MB
  082  Báo Thần Chung 1929-085.pdf  9.33 MB
  083  Báo Thần Chung 1929-086.pdf  9.28 MB
  084  Báo Thần Chung 1929-087.pdf  8.92 MB
  085  Báo Thần Chung 1929-088.pdf  9.24 MB
  086  Báo Thần Chung 1929-089.pdf  9.08 MB
  087  Báo Thần Chung 1929-090.pdf  9.15 MB
  088  Báo Thần Chung 1929-091.pdf  9.29 MB
  089  Báo Thần Chung 1929-092.pdf  8.91 MB
  090  Báo Thần Chung 1929-093.pdf  9.12 MB
  091  Báo Thần Chung 1929-094.pdf  8.89 MB
  092  Báo Thần Chung 1929-095.pdf  9.05 MB
  093  Báo Thần Chung 1929-096.pdf  9.10 MB
  094  Báo Thần Chung 1929-097.pdf  9.25 MB
  095  Báo Thần Chung 1929-098.pdf  9.10 MB
  096  Báo Thần Chung 1929-099.pdf  9.57 MB
  097  Báo Thần Chung 1929-100.pdf  8.89 MB
  098  Báo Thần Chung 1929-101.pdf  8.66 MB
  099  Báo Thần Chung 1929-102.pdf  8.27 MB
  100  Báo Thần Chung 1929-103.pdf  8.31 MB
  101  Báo Thần Chung 1929-104.pdf  8.53 MB
  102  Báo Thần Chung 1929-105.pdf  8.37 MB
  103  Báo Thần Chung 1929-106.pdf  7.93 MB
  104  Báo Thần Chung 1929-107.pdf  7.82 MB
  105  Báo Thần Chung 1929-108.pdf  8.15 MB
  106  Báo Thần Chung 1929-109.pdf  8.59 MB
  107  Báo Thần Chung 1929-110.pdf  9.39 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KJTBkGrwy1AVPyB2LXAq6ZBzmqqiLAST
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Mar 10, 2021

Share This Page