DVD eBook Báo Tiếng Dân - Xuất Bản Tại Trung Kỳ 1927-1937

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Mar 19, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Báo Tiếng Dân
  Xuất Bản Tại Trung Kỳ 1927-1937
  1147 Quyển | 10 GB
  -------​
  Báo Tiếng Dân ra đời từ năm 1927 do các nhà trí thức Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút, Đào Duy Anh làm thư ký tòa soạn. Đây là tờ báo quốc ngữ đầu tiên tại khu vực miền Trung, có vai trò chính trị quan trọng, gây ảnh hưởng lớn với giới trí thức miền Trung. Trong 16 năm hoạt động (1927-1943) báo Tiếng Dân ra được 1766 số, phản ánh những sự kiện lịch sử diễn ra ở Trung Kỳ. Qua báo, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã công bố nhiều nguồn tư liệu quý về lịch sử nước nhà, trong đó có những chứng cứ về chủ quyền lãnh thổ với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Từ số đầu tiên ra ngày 10/8/1927 cho đến số cuối cùng bị đình bản ngày 24/4/1943 (số 1766), Tiếng Dân thực sự có nhiều đóng góp cho lịch sử văn hóa Huế - miền Trung, cho báo chí Việt Nam. Chính vì vậy mà chính quyền bảo hộ đã ra lệnh đình bản.
  Code:
  001  Báo Tiếng Dân 1927-0002.pdf  11.89 MB
  002  Báo Tiếng Dân 1927-0003.pdf  11.97 MB
  003  Báo Tiếng Dân 1927-0004.pdf  11.91 MB
  004  Báo Tiếng Dân 1927-0005.pdf  11.22 MB
  005  Báo Tiếng Dân 1927-0006.pdf  11.51 MB
  006  Báo Tiếng Dân 1927-0007.pdf  11.72 MB
  007  Báo Tiếng Dân 1927-0008.pdf  11.11 MB
  008  Báo Tiếng Dân 1927-0009.pdf  11.31 MB
  009  Báo Tiếng Dân 1927-0010.pdf  11.45 MB
  010  Báo Tiếng Dân 1927-0011.pdf  11.42 MB
  011  Báo Tiếng Dân 1927-0012.pdf  13.14 MB
  012  Báo Tiếng Dân 1927-0013.pdf  12.22 MB
  013  Báo Tiếng Dân 1927-0014.pdf  12.18 MB
  014  Báo Tiếng Dân 1927-0015.pdf  11.91 MB
  015  Báo Tiếng Dân 1927-0016.pdf  12.11 MB
  016  Báo Tiếng Dân 1927-0017.pdf  12.52 MB
  017  Báo Tiếng Dân 1927-0018.pdf  11.99 MB
  018  Báo Tiếng Dân 1927-0019.pdf  11.76 MB
  019  Báo Tiếng Dân 1927-0020.pdf  12.59 MB
  020  Báo Tiếng Dân 1927-0021.pdf  12.17 MB
  021  Báo Tiếng Dân 1927-0022.pdf  11.84 MB
  022  Báo Tiếng Dân 1927-0023.pdf  12.12 MB
  023  Báo Tiếng Dân 1927-0024.pdf  12.24 MB
  024  Báo Tiếng Dân 1927-0025.pdf  12.22 MB
  025  Báo Tiếng Dân 1927-0026.pdf  12.28 MB
  026  Báo Tiếng Dân 1927-0027.pdf  12.11 MB
  027  Báo Tiếng Dân 1927-0028.pdf  12.02 MB
  028  Báo Tiếng Dân 1927-0029.pdf  11.65 MB
  029  Báo Tiếng Dân 1927-0030.pdf  11.23 MB
  030  Báo Tiếng Dân 1927-0031.pdf  11.21 MB
  031  Báo Tiếng Dân 1927-0032.pdf  11.31 MB
  032  Báo Tiếng Dân 1927-0033.pdf  11.59 MB
  033  Báo Tiếng Dân 1927-0034.pdf  10.97 MB
  034  Báo Tiếng Dân 1927-0035.pdf  10.65 MB
  035  Báo Tiếng Dân 1927-0036.pdf  5.64 MB
  036  Báo Tiếng Dân 1927-0037.pdf  11.32 MB
  037  Báo Tiếng Dân 1927-0038.pdf  11.21 MB
  038  Báo Tiếng Dân 1927-0039.pdf  11.23 MB
  039  Báo Tiếng Dân 1927-0040.pdf  11.55 MB
  040  Báo Tiếng Dân 1927-0041.pdf  11.25 MB
  041  Báo Tiếng Dân 1928-0043.pdf  11.30 MB
  042  Báo Tiếng Dân 1928-0044.pdf  10.88 MB
  043  Báo Tiếng Dân 1928-0045.pdf  10.44 MB
  044  Báo Tiếng Dân 1928-0046.pdf  10.65 MB
  045  Báo Tiếng Dân 1928-0047.pdf  10.16 MB
  046  Báo Tiếng Dân 1928-0048.pdf  9.63 MB
  047  Báo Tiếng Dân 1928-0049.pdf  9.91 MB
  048  Báo Tiếng Dân 1928-0050.pdf  10.64 MB
  049  Báo Tiếng Dân 1928-0051.pdf  10.41 MB
  050  Báo Tiếng Dân 1928-0052.pdf  10.81 MB
  051  Báo Tiếng Dân 1928-0053.pdf  10.49 MB
  052  Báo Tiếng Dân 1928-0054.pdf  10.44 MB
  053  Báo Tiếng Dân 1928-0055.pdf  10.52 MB
  054  Báo Tiếng Dân 1928-0056.pdf  10.90 MB
  055  Báo Tiếng Dân 1928-0057.pdf  10.81 MB
  056  Báo Tiếng Dân 1928-0058.pdf  10.59 MB
  057  Báo Tiếng Dân 1928-0059.pdf  10.94 MB
  058  Báo Tiếng Dân 1928-0060.pdf  10.84 MB
  059  Báo Tiếng Dân 1928-0061.pdf  10.64 MB
  060  Báo Tiếng Dân 1928-0062.pdf  11.34 MB
  061  Báo Tiếng Dân 1928-0063.pdf  11.15 MB
  062  Báo Tiếng Dân 1928-0064.pdf  11.25 MB
  063  Báo Tiếng Dân 1928-0065.pdf  11.44 MB
  064  Báo Tiếng Dân 1928-0066.pdf  10.90 MB
  065  Báo Tiếng Dân 1928-0067.pdf  10.63 MB
  066  Báo Tiếng Dân 1928-0068.pdf  10.86 MB
  067  Báo Tiếng Dân 1928-0069.pdf  10.88 MB
  068  Báo Tiếng Dân 1928-0070.pdf  10.56 MB
  069  Báo Tiếng Dân 1928-0071.pdf  11.28 MB
  070  Báo Tiếng Dân 1928-0072.pdf  11.85 MB
  071  Báo Tiếng Dân 1928-0073.pdf  11.24 MB
  072  Báo Tiếng Dân 1928-0074.pdf  11.40 MB
  073  Báo Tiếng Dân 1928-0075.pdf  10.86 MB
  074  Báo Tiếng Dân 1928-0076.pdf  11.08 MB
  075  Báo Tiếng Dân 1928-0077.pdf  11.88 MB
  076  Báo Tiếng Dân 1928-0078.pdf  11.80 MB
  077  Báo Tiếng Dân 1928-0079.pdf  10.43 MB
  078  Báo Tiếng Dân 1928-0080.pdf  11.48 MB
  079  Báo Tiếng Dân 1928-0081.pdf  10.75 MB
  080  Báo Tiếng Dân 1928-0082.pdf  11.12 MB
  081  Báo Tiếng Dân 1928-0083.pdf  11.49 MB
  082  Báo Tiếng Dân 1928-0084.pdf  9.91 MB
  083  Báo Tiếng Dân 1928-0085.pdf  10.80 MB
  084  Báo Tiếng Dân 1928-0086.pdf  10.62 MB
  085  Báo Tiếng Dân 1928-0087.pdf  10.98 MB
  086  Báo Tiếng Dân 1928-0088.pdf  12.12 MB
  087  Báo Tiếng Dân 1928-0089.pdf  11.07 MB
  088  Báo Tiếng Dân 1928-0090.pdf  11.48 MB
  089  Báo Tiếng Dân 1928-0091.pdf  10.22 MB
  090  Báo Tiếng Dân 1928-0092.pdf  11.12 MB
  091  Báo Tiếng Dân 1928-0093.pdf  11.66 MB
  092  Báo Tiếng Dân 1928-0094.pdf  10.51 MB
  093  Báo Tiếng Dân 1928-0095.pdf  11.46 MB
  094  Báo Tiếng Dân 1928-0096.pdf  12.05 MB
  095  Báo Tiếng Dân 1928-0097.pdf  10.27 MB
  096  Báo Tiếng Dân 1928-0098.pdf  11.61 MB
  097  Báo Tiếng Dân 1928-0099.pdf  11.93 MB
  098  Báo Tiếng Dân 1928-0100.pdf  11.05 MB
  099  Báo Tiếng Dân 1928-0101.pdf  11.74 MB
  100  Báo Tiếng Dân 1928-0102.pdf  11.09 MB
  --------
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1jXs53ZrxBKPsDe2QwjLuHojq-nucu-Nh
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading