DVD eBook Đặc San Suối Nguồn - Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Sep 21, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Đặc San Suối Nguồn
  Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang
  22 Quyển | 1,0 GB
  --------------​
  Đặc san Suối Nguồn trước đây do Lớp luyện dịch Hán Nôm thuộc Tu viện Huệ Quang chủ biên, đặt dưới sự chủ trì của HT Thích Minh Cảnh, đã ra số đầu tiên vào mùa Vu Lan 1999 (PL.2542), hoạt động trong 6 năm với tính cách là một đặc san lưu hành nội bộ, đến số 18 là số cuối cùng phát hành trong dịp lễ Vu Lan 2005 (PL.2548) thì tạm đình bản do những khó khăn tạm thời về mặt nhân sự và ấn loát.
  Trải đã 6 năm, sau khi hoàn thành công trình Từ Điển Phật Học Huệ Quang, ngoài các Lớp luyện dịch Hán Nôm vẫn tiếp tục hoạt động, Tu viện Huệ Quang đã triển khai chương trình dịch Hán Tạng Đại Tạng Kinh từ năm 2007. Trên cơ sở đó, và nhằm phục vụ cho công việc học tập -nghiên cứu có tính cách mở rộng, nhận thấy cơ duyên đã tạm đủ, nay Tu viện Huệ Quang quyết định cho tục bản đặc san Suối Nguồn với nội dung - hình thức phát triển hơn so với trước, dự định sẽ phát hành thêm ra bên ngoài để phục vụ rộng rãi cho đại chúng và các giới có quan tâm đến việc nghiên cứu văn hóa và xiển dương Phật pháp. Số tục bản đầu tiên (gọi là Suối Nguồn bộ mới) sẽ được xuất bản vào dịp lễ Phật Đản 2011 (PL.2554), tức trong khoảng thời gian trước ngày 15.5.2011. Dự định sẽ ra 3 tháng một kỳ, tương ứng vào những dịp lễ lớn trong nước như Vu Lan, Phật Thành Đạo và Tết Nguyên Đán, có tính đến trường hợp xuất bản 2 tháng một kỳ nếu khâu bài viết và ấn loát ổn định.
  Code:
  01  Đặc San Suối Nguồn 1999-01.pdf  26.28 MB
  02  Đặc San Suối Nguồn 1999-02.pdf  35.65 MB
  03  Đặc San Suối Nguồn 2000-03.pdf  32.97 MB
  04  Đặc San Suối Nguồn 2000-04.pdf  39.99 MB
  05  Đặc San Suối Nguồn 2000-05.pdf  35.30 MB
  06  Đặc San Suối Nguồn 2001-06.pdf  34.28 MB
  07  Đặc San Suối Nguồn 2001-07.pdf  32.65 MB
  08  Đặc San Suối Nguồn 2001-08.pdf  40.53 MB
  09  Đặc San Suối Nguồn 2002-09.pdf  36.98 MB
  10  Đặc San Suối Nguồn 2002-10.pdf  38.86 MB
  11  Đặc San Suối Nguồn 2002-11.pdf  32.27 MB
  12  Đặc San Suối Nguồn 2003-12.pdf  42.31 MB
  13  Đặc San Suối Nguồn 2003-13.pdf  39.43 MB
  14  Đặc San Suối Nguồn 2004-14.pdf  38.96 MB
  15  Đặc San Suối Nguồn 2004-15.pdf  33.91 MB
  16  Đặc San Suối Nguồn 2004-16.pdf  46.78 MB
  17  Đặc San Suối Nguồn 2004-17.pdf  52.37 MB
  18  Đặc San Suối Nguồn 2005-18.pdf  42.52 MB
  19  Đặc San Suối Nguồn Bộ Mới 2011-01.pdf  39.99 MB
  20  Đặc San Suối Nguồn Bộ Mới 2011-02.pdf  25.37 MB
  21  Đặc San Suối Nguồn Bộ Mới 2012-03+04.pdf  71.20 MB
  22  Đặc San Suối Nguồn Bộ Mới 2015-18.pdf  27.42 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1Wp9Tsz8-wKDDDv795Dc-eSET-zeuE0us
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Mar 29, 2019

Share This Page

Loading