DVD eBook Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo - Xuất Bản Tại Hà Nội 1907

Discussion in 'Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907' started by admin, May 18, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo
  Tổng Hợp Các Số Từ 793 Đến 826 [Hán Văn-Quốc Ngữ]
  31 Quyển | 80 MB | PDF-SCAN
  ----------------------​
  ĐĂNG CỔ TÙNG BÁO là hậu của ĐẠI NAM ĐỒNG VĂN NHẬT BÁO. Năm 1893, Snâyđe, người Pháp, chuyên kinh doanh về nghề in và xuất bản báo ở Việt nam, đứng ra làm chủ nhân tờ ĐẠI NAM ĐỒNG VĂN NHẬT BÁO, với tư cách là một công báo. Năm 1907, Snâyđe chuyển tờ Công báo thành tờ báo đúng nghĩa của nó, xuất bản hàng tuần, bằng hai thứ tiếng Việt và Hán. Nhiều sách viết đây là ĐĂNG CỔ TÙNG BÁO, nhưng ở các trang chữ Quốc ngữ, dòng trên đầu và cả nhiều trang bên trong viết: ĐẠI NAM( ĐĂNG CỔ TÙNG BÁO). Về chữ Hán, ở trang bìa, trong khung giữa chữ to, đậm nét là “ĐẠI NAM ĐỒNG VĂN NHẬT BÁO”; trong khung nhỏ hơn, chữ nhỏ hơn là “ĐĂNG CỔ TÙNG BÁO” in ở bên phải.
  Code:
  01  Mục Lục Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo.doc  0.04 MB
  02  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-793.pdf  2.40 MB
  03  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-794.pdf  1.68 MB
  04  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-795.pdf  2.63 MB
  05  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-796.pdf  2.48 MB
  06  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-797.pdf  2.59 MB
  07  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-798.pdf  1.39 MB
  08  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-799.pdf  2.64 MB
  09  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-801.pdf  2.35 MB
  10  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-802.pdf  2.75 MB
  11  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-803.pdf  2.02 MB
  12  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-804.pdf  1.32 MB
  13  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-806.pdf  2.81 MB
  14  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-809.pdf  2.44 MB
  15  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-810.pdf  2.12 MB
  16  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-811.pdf  2.10 MB
  17  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-812.pdf  2.80 MB
  18  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-813.pdf  2.22 MB
  19  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-814.pdf  2.38 MB
  20  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-815.pdf  2.08 MB
  21  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-816.pdf  2.54 MB
  22  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-817.pdf  2.82 MB
  23  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-818.pdf  2.76 MB
  24  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-819.pdf  2.67 MB
  25  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-820.pdf  2.74 MB
  26  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-821.pdf  2.71 MB
  27  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-822.pdf  2.97 MB
  28  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-823.pdf  3.20 MB
  29  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-824.pdf  3.23 MB
  30  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-825.pdf  2.65 MB
  31  Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo 1907-826.pdf  4.13 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1D6j5SaWvl1xxiQdtKhaI6XsHqShBWaop
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jul 20, 2019

Share This Page

Loading