DVD eBook Liên Hoa Nguyệt San - Xuất Bản Tại Huế Từ 1955-1966

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Sep 23, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Liên Hoa Nguyệt San
  Tạp Chí Xuất Bản Tại Huế Từ 1955-1966
  79 Quyển | 500 MB
  --------------​
  Vào tháng 2 năm 1955, tại Huế, Ni sư Thích nữ Diệu Không phụ trách Liên Hoa tùng thư cho xuất bản một tập văn có tên là Liên Hoa văn tập. Đến tháng 11 năm ấy, trong phiên họp bất thường của Giáo hội Tăng già Trung Việt tại chùa Báo Quốc, Ni sư Diệu Không có nhã ý trao Liên Hoa văn tập lại để làm cơ quan truyền bá Phật pháp của Giáo hội. Giáo hội giao cho Thượng toạ Thích Đôn Hậu trú trì chùa Linh Mụ ở Huế làm chủ nhiệm, Thượng toạ Thích Đức Tâm làm chủ bút, Ni sư Diệu Không làm quản lý. Số 1 bộ mới phát hành trong dịp Tết Nguyên đán năm Bính Thân (1956) lấy tên là Tạp chí Liên Hoa, ra hàng tháng, có sự cộng tác của nhiều vị học tăng đang du học ở ngoại quốc bên cạnh những cây bút quen thuộc như Thích Trí Quang, Võ Đình Cường, Nguyễn Thái. Sau vụ pháp nạn năm 1963, sang đầu năm 1964, tạp chí tiếp tục xuất hiện với tên ghi ngoài bìa báo là Liên Hoa nguyệt san nhưng chỉ đến năm 1966 thì đình bản.
  Code:
  1  Liên Hoa Nguyệt San 1954-01.pdf  4.02 MB
  2  Liên Hoa Nguyệt San 1954-02.pdf  4.31 MB
  3  Liên Hoa Nguyệt San 1954-03.pdf  4.63 MB
  4  Liên Hoa Nguyệt San 1954-04.pdf  4.98 MB
  5  Liên Hoa Nguyệt San 1954-05.pdf  4.83 MB
  6  Liên Hoa Nguyệt San 1954-06.pdf  4.95 MB
  7  Liên Hoa Nguyệt San 1954-07.pdf  4.75 MB
  8  Liên Hoa Nguyệt San 1954-08.pdf  4.87 MB
  9  Liên Hoa Nguyệt San 1954-09.pdf  4.28 MB
  10  Liên Hoa Nguyệt San 1954-10.pdf  4.43 MB
  11  Liên Hoa Nguyệt San 1954-11+12.pdf  8.79 MB
  12  Liên Hoa Nguyệt San 1957-01.pdf  4.58 MB
  13  Liên Hoa Nguyệt San 1957-02.pdf  4.71 MB
  14  Liên Hoa Nguyệt San 1957-03.pdf  4.78 MB
  15  Liên Hoa Nguyệt San 1957-04.pdf  5.81 MB
  16  Liên Hoa Nguyệt San 1957-05.pdf  5.07 MB
  17  Liên Hoa Nguyệt San 1957-06.pdf  4.83 MB
  18  Liên Hoa Nguyệt San 1957-07.pdf  4.97 MB
  19  Liên Hoa Nguyệt San 1957-08.pdf  5.24 MB
  20  Liên Hoa Nguyệt San 1957-09.pdf  5.10 MB
  21  Liên Hoa Nguyệt San 1957-10.pdf  4.89 MB
  22  Liên Hoa Nguyệt San 1957-11.pdf  4.79 MB
  23  Liên Hoa Nguyệt San 1957-12.pdf  4.84 MB
  24  Liên Hoa Nguyệt San 1958-01.pdf  3.69 MB
  25  Liên Hoa Nguyệt San 1958-02.pdf  3.82 MB
  26  Liên Hoa Nguyệt San 1958-03.pdf  3.79 MB
  27  Liên Hoa Nguyệt San 1958-04+05.pdf  7.13 MB
  28  Liên Hoa Nguyệt San 1958-06.pdf  3.75 MB
  29  Liên Hoa Nguyệt San 1958-07.pdf  3.90 MB
  30  Liên Hoa Nguyệt San 1958-08.pdf  3.93 MB
  31  Liên Hoa Nguyệt San 1958-09.pdf  3.94 MB
  32  Liên Hoa Nguyệt San 1958-10.pdf  3.86 MB
  33  Liên Hoa Nguyệt San 1958-11.pdf  3.70 MB
  34  Liên Hoa Nguyệt San 1958-12.pdf  3.81 MB
  35  Liên Hoa Nguyệt San 1960-01.pdf  7.37 MB
  36  Liên Hoa Nguyệt San 1960-02.pdf  6.91 MB
  37  Liên Hoa Nguyệt San 1960-03+04.pdf  10.37 MB
  38  Liên Hoa Nguyệt San 1960-05.pdf  7.38 MB
  39  Liên Hoa Nguyệt San 1960-06.pdf  5.01 MB
  40  Liên Hoa Nguyệt San 1960-07.pdf  5.40 MB
  41  Liên Hoa Nguyệt San 1960-08.pdf  5.10 MB
  42  Liên Hoa Nguyệt San 1960-09.pdf  4.98 MB
  43  Liên Hoa Nguyệt San 1960-10.pdf  4.79 MB
  44  Liên Hoa Nguyệt San 1960-11.pdf  4.68 MB
  45  Liên Hoa Nguyệt San 1960-12.pdf  5.40 MB
  46  Liên Hoa Nguyệt San 1962-01.pdf  6.77 MB
  47  Liên Hoa Nguyệt San 1962-02.pdf  6.67 MB
  48  Liên Hoa Nguyệt San 1962-03.pdf  6.88 MB
  49  Liên Hoa Nguyệt San 1962-04.pdf  6.12 MB
  50  Liên Hoa Nguyệt San 1962-05.pdf  5.90 MB
  51  Liên Hoa Nguyệt San 1962-06.pdf  5.33 MB
  52  Liên Hoa Nguyệt San 1962-07.pdf  5.98 MB
  53  Liên Hoa Nguyệt San 1962-08.pdf  5.83 MB
  54  Liên Hoa Nguyệt San 1962-09.pdf  5.81 MB
  55  Liên Hoa Nguyệt San 1962-10.pdf  6.80 MB
  56  Liên Hoa Nguyệt San 1962-11.pdf  5.90 MB
  57  Liên Hoa Nguyệt San 1962-12.pdf  6.01 MB
  58  Liên Hoa Nguyệt San 1964-01.pdf  5.27 MB
  59  Liên Hoa Nguyệt San 1964-02.pdf  6.60 MB
  60  Liên Hoa Nguyệt San 1964-03+04.pdf  12.03 MB
  61  Liên Hoa Nguyệt San 1964-05.pdf  6.70 MB
  62  Liên Hoa Nguyệt San 1964-06.pdf  6.36 MB
  63  Liên Hoa Nguyệt San 1964-07.pdf  6.26 MB
  64  Liên Hoa Nguyệt San 1964-08.pdf  6.72 MB
  65  Liên Hoa Nguyệt San 1964-09.pdf  6.59 MB
  66  Liên Hoa Nguyệt San 1964-10.pdf  7.03 MB
  67  Liên Hoa Nguyệt San 1964-11.pdf  7.20 MB
  68  Liên Hoa Nguyệt San 1964-12.pdf  7.31 MB
  69  Liên Hoa Nguyệt San 1965-01.pdf  6.96 MB
  70  Liên Hoa Nguyệt San 1965-02.pdf  6.61 MB
  71  Liên Hoa Nguyệt San 1965-03+04.pdf  12.42 MB
  72  Liên Hoa Nguyệt San 1965-05.pdf  6.55 MB
  73  Liên Hoa Nguyệt San 1965-06.pdf  6.51 MB
  74  Liên Hoa Nguyệt San 1965-07.pdf  6.24 MB
  75  Liên Hoa Nguyệt San 1965-08.pdf  5.80 MB
  76  Liên Hoa Nguyệt San 1965-09.pdf  6.56 MB
  77  Liên Hoa Nguyệt San 1965-10.pdf  6.29 MB
  78  Liên Hoa Nguyệt San 1965-11.pdf  6.28 MB
  79  Liên Hoa Nguyệt San 1965-12.pdf  6.63 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1eWZmAuaeguvRLfExlCARUsnnHlKPoOKc
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Mar 15, 2020

Share This Page

Loading