DVD eBook Lục Tỉnh Tân Văn - Tuần Báo Xuất Bản Tại Sài Gòn 1907-1944

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jul 17, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Lục Tỉnh Tân Văn
  Xuất bản thứ 5 & CN hàng tuần từ 1907 đến 1944
  73 Quyển | 300 MB
  ------------​
  Tuần báo viết bằng chữ quốc ngữ số đầu tiên ra ngày 14-11-1907 do F.H. Schneider – một chủ nhà in người Pháp sáng lập, Trần Chánh Chiếu (1) làm chủ bút. Tờ báo LỤC TỈNH TÂN VĂN đáng chú ý nhất là khi Trần Chánh Chiếu làm chủ bút. Ông là một người cầm đầu phong trào Minh Tân nên hoạt động rất mạnh để cổ súy phong trào này. Trong thời gian này tờ LỤC TỈNH TÂN VĂN có mối quan hệ đặc biệt với phong trào Đông Du, và Duy Tân. Năm 1908, sau khi tiếp xúc với Phan Bội Châu ở Hương Cảng, Trần Chánh Chiếu đã đứng lên cổ động công khai ở Nam Kỳ một phong trào gọi là Cuộc Minh Tân (“cuộc” tức là công cuộc, “minh tân” lấy từ một câu trong sách Đại học là “tác minh đức, tác tân dân” làm cho cái đức sáng hơn, người dân mới hơn)
  Báo LỤC TỈNH TÂN VĂN số 39 (30-8) rao: “Tổng lý là G. Chiếu ra thông cáo cho biết ai có hùn vốn thì có quyền gởi con đến học nghề, thời hạn học là 7 năm, công ty nuôi cơm nước còn quần áo, mùng mền thì cha mẹ phải chịu. Công ty lo nhà ngủ, nhà ăn cho học trò, đứa nào học giỏi sẽ được hưởng lương tháng, sau đó, khi biết nghề rồi phải giúp việc cho công ty 7 năm”. Trong thời gian biểu học tập có ghi rõ các phần học nghề, học chữ quốc ngữ, học chữ “Lang sa” (tiếng Pháp), thời gian luyện tập thể thao và dọn dẹp vệ sinh...
  Trong thời gian này, LỤC TỈNH TÂN VĂN cũng có nhiều bài công kích chế độ thuộc địa, kêu gọi đồng bào đoàn kết chống quan lại tham nhũng khiến thực dân chú ý. Cuối tháng 10-1908, Tổng lý là Trần Chánh Chiếu bị bắt nên LỤC TỈNH TÂN VĂN bị rút giấy phép. Sau khi Trần Chánh Chiếu bị bắt, LỤC TỈNH TÂN VĂN không còn giữ được màu sắc như lúc đầu. Từ 3.10. 1921, LỤC TỈNH TÂN VĂN hợp nhất với Nam trung nhật báo vẫn giữ tên LỤC TỈNH TÂN VĂN do Nguyễn Văn Của làm giám đốc, Lê Hoàng Mưu làm chủ bút, chuyển thành báo ngày, 12. 1944 thì đình bản. Xu hướng chính trị của LỤC TỈNH TÂN VĂN giai đoạn hậu kỳ chủ yếu phục vụ chính sách của chủ nghĩa thực dân Pháp. Cùng với các tờ báo Gia Định Báo (1865-1910), Nhật Trình Nam Kỳ (1883 - ?), Phan Yên Báo (1898-1899), Thông Loại Khóa Trình (1988-1889), Nông Cổ Mín Đàm (1901-1924), Nhật Báo Tỉnh (1905-?), tờ Lục Tỉnh Tân Văn (sau đây sẽ viết tắt là LTTV) là một trong những tờ báo đầu tiên xuất bản tại Nam Kỳ và viết bằng chữ Quốc ngữ. Bài viết nầy cố gắng ghi lại một phần nào lịch sử phát triển và đóng góp của tờ LTTV trong gia tài văn hóa của vùng đất Nam Kỳ Lục Tỉnh trước năm 1945.
  Code:
  01  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-01-03.pdf  4.99 MB
  02  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-01-10.pdf  5.32 MB
  03  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-01-17.pdf  5.28 MB
  04  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-01-24.pdf  3.84 MB
  05  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-01-31.pdf  5.29 MB
  06  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-02-07.pdf  5.25 MB
  07  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-02-21.pdf  5.30 MB
  08  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-02-28.pdf  5.47 MB
  09  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-03-07.pdf  5.35 MB
  10  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-03-21.pdf  5.34 MB
  11  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-05-02.pdf  5.21 MB
  12  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-05-09.pdf  5.31 MB
  13  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-05-16.pdf  4.90 MB
  14  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-05-30.pdf  4.94 MB
  15  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-08-18.pdf  2.41 MB
  16  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-08-23.pdf  2.33 MB
  17  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-08-25.pdf  2.34 MB
  18  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-08-29.pdf  2.31 MB
  19  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-09-05.pdf  2.29 MB
  20  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-09-08.pdf  2.34 MB
  21  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-09-12.pdf  2.27 MB
  22  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-09-19.pdf  2.39 MB
  23  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-09-22.pdf  2.49 MB
  24  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-09-26.pdf  2.52 MB
  25  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-09-29.pdf  2.41 MB
  26  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-10-03.pdf  2.38 MB
  27  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-10-06.pdf  2.44 MB
  28  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-10-10.pdf  2.41 MB
  29  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-10-13.pdf  2.38 MB
  30  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-10-24.pdf  2.26 MB
  31  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-10-27.pdf  2.36 MB
  32  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-10-31.pdf  2.41 MB
  33  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-11-03.pdf  2.36 MB
  34  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-11-07.pdf  2.35 MB
  35  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-11-10.pdf  2.35 MB
  36  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-11-14.pdf  2.25 MB
  37  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-11-17.pdf  2.24 MB
  38  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-11-21.pdf  2.39 MB
  39  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-11-24.pdf  2.23 MB
  40  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-11-28.pdf  2.17 MB
  41  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-12-01.pdf  2.36 MB
  42  Lục Tỉnh Tân Văn 1918-12-05.pdf  2.32 MB
  43  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-03-20.pdf  2.77 MB
  44  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-03-23.pdf  2.86 MB
  45  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-03-27.pdf  2.69 MB
  46  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-03-30.pdf  2.74 MB
  47  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-04-03.pdf  2.75 MB
  48  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-04-06.pdf  2.70 MB
  49  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-04-10.pdf  2.77 MB
  50  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-04-13.pdf  2.72 MB
  51  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-04-17.pdf  2.79 MB
  52  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-04-20.pdf  2.82 MB
  53  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-04-24.pdf  2.82 MB
  54  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-04-27.pdf  2.89 MB
  55  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-05-02.pdf  3.95 MB
  56  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-07-04.pdf  5.51 MB
  57  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-07-07.pdf  5.40 MB
  58  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-07-09.pdf  5.62 MB
  59  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-07-11.pdf  5.32 MB
  60  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-07-18.pdf  5.25 MB
  61  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-07-21.pdf  5.32 MB
  62  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-07-23.pdf  5.33 MB
  63  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-08-08.pdf  5.42 MB
  64  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-08-11.pdf  5.36 MB
  65  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-08-13.pdf  5.35 MB
  66  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-08-18.pdf  5.49 MB
  67  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-08-20.pdf  5.32 MB
  68  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-08-22.pdf  5.33 MB
  69  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-09-10.pdf  5.34 MB
  70  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-09-15.pdf  5.17 MB
  71  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-09-19.pdf  5.29 MB
  72  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-09-22.pdf  5.10 MB
  73  Lục Tỉnh Tân Văn 1919-09-24.pdf  4.99 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DgbAJ1Rnn1spZNhamKQ2qJHAPpNsZd4H
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Feb 19, 2021
 2. griloinie

  griloinie New Member

 3. acrthe

  acrthe New Member

  Reading only on paper is expensive. Digital versions of books are several times cheaper than printed editions, so many are ready to read on tablets, smartphones and special readers. Until recently, e-books existed only in software interpretation, in all kinds of formats, both conventional (for example, .txt, .doc, .htm, .chm, .pdf, .rtf, .djvu) and specific (for example, .fb2 ). Some software e-books are created as standalone applications in the format of executable exe files.


  libri business
  <a href="https://www.ultimate-guitar.com/u/dfg4643ggdb">libri management</a>
   
 4. topseraal

  topseraal New Member

 5. nimesadat

  nimesadat New Member

Share This Page