DVD eBook Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam - Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Xuất Bản 1956-1959

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jun 3, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam
  Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Xuất Bản 1956-1959
  21 Quyển | 300 MB
  --------------​
  Ngày 19- 9-1956 tạp chí Phật giáo Việt Nam cơ quan ngôn luận của Tổng hội PGVN ra đời mỗi tháng một số. Trong số 3, Tạp chí đã đóng vai trò hết sức quan trọng tạo dư luận trong công cuộc thống nhất các tập đoàn PG: "Hởi các nhà lãnh đạo các tập đoàn Phật giáo trong Tổng hội và ngoài Tổng hội! Quần chúng Phật tử đang nhìn vào các vị. Phật tử Việt Nam ao ước thống nhất và đại đoàn kết trong tinh thần lục hòa xây dựng...Các vị hãy sáng suốt để tránh khỏi những cạm bẩy và những mưu mô chia rẽ của ma vương ngoại đạo đang muốn hủy diệt Chánh pháp
  Code:
  01  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-01.pdf  9.96 MB
  02  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-02.pdf  7.39 MB
  03  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-03.pdf  7.93 MB
  04  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-04.pdf  7.99 MB
  05  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-05+06.pdf  14.30 MB
  06  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-07.pdf  10.35 MB
  07  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-09+10.pdf  12.77 MB
  08  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-11.pdf  7.74 MB
  09  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-13.pdf  7.30 MB
  10  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-14.pdf  7.13 MB
  11  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-15.pdf  8.44 MB
  12  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-16.pdf  7.98 MB
  13  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-17+18.pdf  11.89 MB
  14  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-19.pdf  7.88 MB
  15  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-20+21.pdf  13.64 MB
  16  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-22.pdf  7.31 MB
  17  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-23.pdf  7.33 MB
  18  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-24.pdf  8.02 MB
  19  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1959-25+26.pdf  3.98 MB
  20  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1959-27.pdf  7.42 MB
  21  Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1959-28.pdf  7.46 MB
  Link Review
  https://drive.google.com/drive/folders/0BzEOT3i1sZOiVXllaWM3c1NrQjQ
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Mar 16, 2020
 2. bitlevex

  bitlevex New Member

Share This Page

Loading