DVD eBook Tạp Chí Di Sản Văn Hóa - Cục Di Sản Văn Hóa Việt Nam

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Feb 8, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Di Sản Văn Hóa
  Cục Di Sản Văn Hóa - Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
  58 Quyển | 1,5 GB
  ------------​
  Cục Di sản văn hoá là cơ quan của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản văn hoá, được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trong phạm vi cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
  Code:
  01  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2002-001.pdf  18.41 MB
  02  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2003-002.pdf  33.92 MB
  03  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2003-003.pdf  28.41 MB
  04  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2003-004.pdf  16.26 MB
  05  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2003-005.pdf  25.14 MB
  06  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2004-006.pdf  34.57 MB
  07  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2004-007.pdf  56.31 MB
  08  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2004-008.pdf  26.32 MB
  09  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2004-009.pdf  35.80 MB
  10  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2005-010.pdf  21.28 MB
  11  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2005-011.pdf  18.17 MB
  12  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2005-012.pdf  22.86 MB
  13  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2005-013.pdf  38.03 MB
  14  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2006-014.pdf  40.20 MB
  15  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2006-015.pdf  20.70 MB
  16  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2006-016.pdf  24.29 MB
  17  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2006-017.pdf  25.10 MB
  18  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2007-018.pdf  66.63 MB
  19  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2007-019.pdf  68.87 MB
  20  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2007-020.pdf  9.34 MB
  21  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2007-021.pdf  8.70 MB
  22  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2008-022.pdf  38.68 MB
  23  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2008-023.pdf  32.14 MB
  24  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2008-024.pdf  31.87 MB
  25  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2008-025.pdf  41.99 MB
  26  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2009-026.pdf  30.78 MB
  27  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2009-027.pdf  30.75 MB
  28  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2009-028.pdf  10.05 MB
  29  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2009-029.pdf  9.35 MB
  30  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2010-030.pdf  19.08 MB
  31  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2010-031.pdf  34.99 MB
  32  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2010-032.pdf  12.92 MB
  33  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2010-033.pdf  19.75 MB
  34  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2011-034.pdf  24.69 MB
  35  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2011-035.pdf  22.81 MB
  36  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2011-036.pdf  16.78 MB
  37  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2011-037.pdf  17.54 MB
  38  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2012-038.pdf  32.30 MB
  39  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2012-039.pdf  32.61 MB
  40  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2012-040.pdf  29.09 MB
  41  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2012-041.pdf  55.20 MB
  42  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2012-042.pdf  4.44 MB
  43  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2013-043.pdf  3.94 MB
  44  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2013-044.pdf  3.42 MB
  45  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2013-045.pdf  3.63 MB
  46  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2014-046.pdf  4.74 MB
  47  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2014-047.pdf  3.65 MB
  48  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2014-048.pdf  3.57 MB
  49  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2014-049.pdf  4.48 MB
  50  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2015-050.pdf  3.39 MB
  51  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2015-051.pdf  3.70 MB
  52  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2015-052.pdf  3.28 MB
  53  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2015-053.pdf  1.91 MB
  54  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2016-054.pdf  3.95 MB
  55  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2016-055.pdf  2.85 MB
  56  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2016-056.pdf  3.11 MB
  57  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2016-057.pdf  3.10 MB
  58  Tạp Chí Di Sản Văn Hóa 2017-058.pdf  4.91 MB
  
  Link Download
  http://dsvh.gov.vn/pages/publications/default.aspx?id=71
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Oct 18, 2017

Share This Page

Loading