DVD eBook Tạp Chí Dược Liệu - Viện Dược Liệu 1996-2002

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Dec 31, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Dược Liệu
  Viện Dược Liệu 1996-2002
  27 Files | 220 MB
  ----------​
  Tạp chí Dược liệu của Viện Dược liệu do Bộ Y tế xuất bản định kỳ 6 số/năm hơn 20 năm qua, đây được xem là là tờ tạp chí chuyên ngành Dược liệu học lớn và uy tín nhất, chuyên đăng những công trình nghiên cứu khoa học về những cây, con, bài thuốc, công tác trồng, chế biến và bảo quản cây thuốc, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên Dược liệu, bảo tồn đa dạng sinh học nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu phục vụ Y học Cổ truyền và công nghiệp Dược. Mỗi cuốn tạp chí được phát hành theo quý, mỗi quý ra một ấn phẩm nhằm phục vụ bạn đọc và thường được phân bố theo các nội dung chính sau: - Kết quả nghiên cứu - Thông báo và trao đổi - Dược liệu và đời sống - Thông tin về khoa học và chủ trương chính sách của ngành liên quan đến Dược liệu và Y học Cổ truyền. Được cập nhật theo nguồn tại JingMe.
  Code:
  01  Tạp Chí Dược Liệu 1996-02.pdf  7.66 MB
  02  Tạp Chí Dược Liệu 1996-03+04.pdf  10.42 MB
  03  Tạp Chí Dược Liệu 1997-01.pdf  8.07 MB
  04  Tạp Chí Dược Liệu 1997-02.pdf  8.67 MB
  05  Tạp Chí Dược Liệu 1997-03.pdf  6.59 MB
  06  Tạp Chí Dược Liệu 1997-04.pdf  7.45 MB
  07  Tạp Chí Dược Liệu 1998-01.pdf  8.41 MB
  08  Tạp Chí Dược Liệu 1998-02.pdf  7.72 MB
  09  Tạp Chí Dược Liệu 1998-03.pdf  8.26 MB
  10  Tạp Chí Dược Liệu 1999-01.pdf  8.48 MB
  11  Tạp Chí Dược Liệu 1999-02.pdf  7.71 MB
  12  Tạp Chí Dược Liệu 1999-03.pdf  8.03 MB
  13  Tạp Chí Dược Liệu 1999-04.pdf  8.53 MB
  14  Tạp Chí Dược Liệu 2000-01.pdf  7.56 MB
  15  Tạp Chí Dược Liệu 2000-02.pdf  7.36 MB
  16  Tạp Chí Dược Liệu 2000-03.pdf  6.34 MB
  17  Tạp Chí Dược Liệu 2000-04.pdf  7.54 MB
  18  Tạp Chí Dược Liệu 2001-01.pdf  7.30 MB
  19  Tạp Chí Dược Liệu 2001-02+03.pdf  10.48 MB
  20  Tạp Chí Dược Liệu 2001-04.pdf  6.52 MB
  21  Tạp Chí Dược Liệu 2001-05.pdf  7.24 MB
  22  Tạp Chí Dược Liệu 2001-06.pdf  5.93 MB
  23  Tạp Chí Dược Liệu 2002-01.pdf  7.12 MB
  24  Tạp Chí Dược Liệu 2002-02.pdf  7.34 MB
  25  Tạp Chí Dược Liệu 2002-03.pdf  14.34 MB
  26  Tạp Chí Dược Liệu 2002-04.pdf  7.24 MB
  27  Tạp Chí Dược Liệu 2002-05.pdf  8.01 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1jk8-UJfFHvqOK9-jhNLYudggnRpWyzw6
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Dec 31, 2020

Share This Page

Loading