DVD eBook Tạp Chí Đuốc Tuệ - Tập Kỷ Yếu Hội Phật Giáo Xuất Bản 1935-1941

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Oct 14, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Đuốc Tuệ
  Cơ Quan Phát Huy Tin Thần Phật Giáo, Phát Triển Văn Hóa Dân Tộc
  123 Quyển | 500 MB
  --------------​
  Tạp chí này ra đời vào đầu tháng Chạp năm 1935, do ông Nguyễn Năng Quốc làm chủ nhiệm. Đứng tên chủ bút là thiền sư Trung Thứ trú trì chùa Bằng Sở. Phó chủ bút là thiền sư Doãn Hài (Dương Văn Hiển), trú trì chùa Tế Cát. Quản lý là ông Cung Đình Bính. Báo quán đặt tại chùa Quán Sứ, đường Richard Hà Nội. Hai cây bút bền bỉ nhất của tạp chí Đuốc Tuệ là Đồ Nam Tử và Thiều Chửu. Những cây bút khác là Thái Hòa, Thanh Đặc, Tố Liên, Đỗ Trần Bảo, Phạm Văn Côn, Đinh Gia Thuyết, Đỗ Đình Nghiêm, Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ v.v…
  Trong những số đầu, Đuốc Tuệ đăng nhiều bài có tính cách bênh vực cho phong trào chấn hưng Phật giáo chủ trương rằng đạo Phật là một đạo vì cuộc đời mà có chứ không phải trốn cuộc đời. Ngay số đầu, Đuốc Tuệ đăng bài Đạo Phật Có Quan Thiết Với Sự Sống Của Đời Người của Phan Đình Hòe, trưởng ban đại ký chi hội Nam Định. Đuốc Tuệ số 2 (ngày 17.12. 1935) nêu rõ xã hội tính cần thiết của tôn giáo, tính cách Á đông và dân tộc của Phật giáo và tinh thần tự do, bình đẳng và hiếu hòa của đạo Phật.
  Ông Nguyễn Trọng Thuật đã viết một truyện dài rất có ý vị đăng nhiều kỳ trong Đuốc Tuệ. Đó là truyện Cô Con Gái Phật Hái Dâu, kể lại cuộc đời Ỷ Lan Phu Nhân, một cô gái thôn quê làm nghề hái dâu ở làng Thổ Lỗi (sau này là làng Siêu Loại) được vua Lý Thánh Tông, đã đem tinh thần đạo Phật mà dựng nước và cải tổ những bất công ở xã hội nông thôn. Đây là một truyện dài viết rất có nghệ thuật, hơn hẳn tác phẩm Quả Dưa Đỏ của cùng một tác giả.
  Đuốc Tuệ cũng đăng thiên biên khảo Việt Nam Thiền Tông Thế Hệ của ông trong nhiều kỳ. Đây là một tác phẩm nói về hành trạng, thi văn và tư tưởng của các thiền sư Việt Nam các phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông. Ông Nguyễn Trọng Thuật đã căn cứ trên sách Thiền Uyển Tập Anh để viết thiên biên khảo này.
  Ngoài tạp chí Đuốc Tuệ, Nguyễn Trọng Thuật còn viết về đề tài Phật giáo trong tạp chí Nam Phong. Bài Phật Giáo Tân Luận của ông được đăng trong cá số 208-209 trang 217-221 và 267-278 (năm 1934 và bài Bình Luận về Sách “Khóa Hư” của ông được đăng trong số 189 trang 315-324 (năm 1933). Trong Nam Phong, ông có viết nhiều đề tài quan trọng như Điều Đình Cái Án Quốc Học.
  Code:
  TapChiDuocTue-So001.pdf  7.71 MB
  TapChiDuocTue-So002.pdf  3.31 MB
  TapChiDuocTue-So003.pdf  2.84 MB
  TapChiDuocTue-So004.pdf  2.90 MB
  TapChiDuocTue-So005.pdf  3.06 MB
  TapChiDuocTue-So006.pdf  3.32 MB
  TapChiDuocTue-So007.pdf  3.01 MB
  TapChiDuocTue-So008.pdf  3.08 MB
  TapChiDuocTue-So009.pdf  2.96 MB
  TapChiDuocTue-So010.pdf  3.07 MB
  TapChiDuocTue-So012.pdf  2.95 MB
  TapChiDuocTue-So013.pdf  2.96 MB
  TapChiDuocTue-So015.pdf  3.06 MB
  TapChiDuocTue-So016.pdf  3.40 MB
  TapChiDuocTue-So017.pdf  3.36 MB
  TapChiDuocTue-So019.pdf  3.62 MB
  TapChiDuocTue-So020.pdf  3.47 MB
  TapChiDuocTue-So030.pdf  3.22 MB
  TapChiDuocTue-So031.pdf  3.17 MB
  TapChiDuocTue-So032.pdf  3.05 MB
  TapChiDuocTue-So033.pdf  3.40 MB
  TapChiDuocTue-So034.pdf  3.38 MB
  TapChiDuocTue-So035.pdf  3.09 MB
  TapChiDuocTue-So036.pdf  3.10 MB
  TapChiDuocTue-So037.pdf  3.01 MB
  TapChiDuocTue-So038.pdf  3.14 MB
  TapChiDuocTue-So039.pdf  3.04 MB
  TapChiDuocTue-So040.pdf  2.86 MB
  TapChiDuocTue-So041.pdf  2.80 MB
  TapChiDuocTue-So042.pdf  2.66 MB
  TapChiDuocTue-So043.pdf  2.58 MB
  TapChiDuocTue-So044.pdf  3.00 MB
  TapChiDuocTue-So045.pdf  3.13 MB
  TapChiDuocTue-So046.pdf  2.96 MB
  TapChiDuocTue-So047.pdf  3.07 MB
  TapChiDuocTue-So048.pdf  3.12 MB
  TapChiDuocTue-So049.pdf  3.01 MB
  TapChiDuocTue-So050.pdf  2.98 MB
  TapChiDuocTue-So051.pdf  2.99 MB
  TapChiDuocTue-So052.pdf  3.13 MB
  TapChiDuocTue-So076.pdf  4.69 MB
  TapChiDuocTue-So077.pdf  4.69 MB
  TapChiDuocTue-So078.pdf  4.43 MB
  TapChiDuocTue-So079.pdf  4.34 MB
  TapChiDuocTue-So080.pdf  4.49 MB
  TapChiDuocTue-So081.pdf  4.39 MB
  TapChiDuocTue-So082.pdf  4.51 MB
  TapChiDuocTue-So083.pdf  4.29 MB
  TapChiDuocTue-So084.pdf  3.98 MB
  TapChiDuocTue-So085.pdf  4.55 MB
  TapChiDuocTue-So086.pdf  4.20 MB
  TapChiDuocTue-So087.pdf  4.80 MB
  TapChiDuocTue-So088.pdf  4.54 MB
  TapChiDuocTue-So089.pdf  4.42 MB
  TapChiDuocTue-So090.pdf  4.57 MB
  TapChiDuocTue-So091.pdf  4.42 MB
  TapChiDuocTue-So092.pdf  4.69 MB
  TapChiDuocTue-So093.pdf  4.56 MB
  TapChiDuocTue-So094.pdf  4.74 MB
  TapChiDuocTue-So095.pdf  4.87 MB
  TapChiDuocTue-So096.pdf  4.79 MB
  TapChiDuocTue-So097.pdf  4.55 MB
  TapChiDuocTue-So098.pdf  4.73 MB
  TapChiDuocTue-So100.pdf  4.88 MB
  TapChiDuocTue-So101.pdf  4.72 MB
  TapChiDuocTue-So102.pdf  4.28 MB
  TapChiDuocTue-So103.pdf  4.85 MB
  TapChiDuocTue-So104.pdf  4.72 MB
  TapChiDuocTue-So105.pdf  4.45 MB
  TapChiDuocTue-So106.pdf  4.51 MB
  TapChiDuocTue-So107.pdf  4.73 MB
  TapChiDuocTue-So108.pdf  4.44 MB
  TapChiDuocTue-So109.pdf  4.60 MB
  TapChiDuocTue-So110.pdf  4.38 MB
  TapChiDuocTue-So111.pdf  4.30 MB
  TapChiDuocTue-So112.pdf  4.43 MB
  TapChiDuocTue-So113.pdf  4.53 MB
  TapChiDuocTue-So114.pdf  3.98 MB
  TapChiDuocTue-So115.pdf  4.52 MB
  TapChiDuocTue-So116.pdf  3.88 MB
  TapChiDuocTue-So117.pdf  4.07 MB
  TapChiDuocTue-So118.pdf  3.77 MB
  TapChiDuocTue-So119.pdf  3.80 MB
  TapChiDuocTue-So120.pdf  3.74 MB
  TapChiDuocTue-So121-122.pdf  4.65 MB
  TapChiDuocTue-So123.pdf  2.94 MB
  TapChiDuocTue-So124.pdf  2.84 MB
  TapChiDuocTue-So125.pdf  3.12 MB
  TapChiDuocTue-So126.pdf  3.18 MB
  TapChiDuocTue-So127.pdf  3.26 MB
  TapChiDuocTue-So131.pdf  3.01 MB
  TapChiDuocTue-So132.pdf  3.02 MB
  TapChiDuocTue-So133-134.pdf  4.28 MB
  TapChiDuocTue-So135.pdf  2.99 MB
  TapChiDuocTue-So136.pdf  2.87 MB
  TapChiDuocTue-So137-138.pdf  4.19 MB
  TapChiDuocTue-So139.pdf  2.79 MB
  TapChiDuocTue-So140.pdf  2.85 MB
  TapChiDuocTue-So141.pdf  2.81 MB
  TapChiDuocTue-So142-143.pdf  4.30 MB
  TapChiDuocTue-So144-145-146.pdf  5.18 MB
  TapChiDuocTue-So147.pdf  2.33 MB
  TapChiDuocTue-So150.pdf  2.67 MB
  TapChiDuocTue-So151.pdf  2.90 MB
  TapChiDuocTue-So152.pdf  2.48 MB
  TapChiDuocTue-So153.pdf  2.45 MB
  TapChiDuocTue-So154.pdf  2.76 MB
  TapChiDuocTue-So155-156.pdf  4.52 MB
  TapChiDuocTue-So157.pdf  2.58 MB
  TapChiDuocTue-So158.pdf  2.56 MB
  TapChiDuocTue-So159.pdf  2.56 MB
  TapChiDuocTue-So160.pdf  2.56 MB
  TapChiDuocTue-So161.pdf  2.33 MB
  TapChiDuocTue-So162.pdf  2.22 MB
  TapChiDuocTue-So163-164.pdf  2.96 MB
  TapChiDuocTue-So165-166.pdf  2.96 MB
  TapChiDuocTue-So167-168.pdf  2.82 MB
  Tuần San Đuốc Tuệ Bộ Mới Số 02.16-10-1965.pdf  7.22 MB
  Tuần San Đuốc Tuệ Bộ Mới Số 03.23-10-1965.pdf  6.97 MB
  Tuần San Đuốc Tuệ Bộ Mới Số 05.06-11-1965.pdf  6.82 MB
  Tuần San Đuốc Tuệ Bộ Mới Số 06.13-11-1965.pdf  6.97 MB
  Tuần San Đuốc Tuệ Bộ Mới Số 07.20-11-1965.pdf  7.04 MB
  Tuần San Đuốc Tuệ Bộ Mới Số 08.27-11-1965.pdf  7.26 MB
  
  Link Review
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v-Z7HZOn17F13J9KJ0Kp52h9Atry1ncs
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Mar 29, 2018

Share This Page

Loading