DVD eBook Tạp Chí HIDS - Viện Nghiên Cứu Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Nov 9, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM
  Từ 2012 đến 2015 (xuất bản 3 tháng 1 số)
  File: PDF, Size: 400 MB
  --------------​
  Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 01/10/2008 trên cơ sở hợp nhất Viện Kinh tế và Viện Nghiên cứu xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sáp nhập Viện Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
  Là cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị trên địa bàn thành phố. Viện có tư cách pháp nhân, được cấp kinh phí nghiên cứu khoa học và kinh phí hoạt động, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Nhà nước. Tên giao dịch tiếng Anh: Ho Chi Minh city Institute for Development Studies, viết tắt là HIDS.
  Code:
  01  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2012-01.pdf  17,82 MB
  02  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2012-02.pdf  29,07 MB
  03  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2013-03.pdf  30,17 MB
  04  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2013-04.pdf  26,45 MB
  05  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2013-05.pdf  24,63 MB
  06  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2013-06.pdf  24,35 MB
  07  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2013-07.pdf  25,97 MB
  08  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2014-08.pdf  24,03 MB
  09  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2014-09.pdf  29,05 MB
  10  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2014-10.pdf  28,62 MB
  11  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2015-11.pdf  29,43 MB
  12  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2015-12.pdf  29,94 MB
  13  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2015-13.pdf  25,61 MB
  14  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM 2015-14.pdf  27,31 MB
  
  Link Review
  https://drive.google.com/drive/folders/1mrDoW5SCpZCO3Go89feklY4mjCgQY29t
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Feb 3, 2018

Share This Page

Loading