DVD eBook Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng - Học Viện Ngân Hàng Việt Nam

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jul 17, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng
  Học Viện Ngân Hàng Việt Nam 2012-2018
  45 Quyển | 600 MB
  -------​
  Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng thuộc Học viện Ngân hàng được tái thành lập năm 1999, theo Quyết định số 25/TCCB ngày 28/9/1999 của Giám đốc Học viện Ngân hàng và Giấy phép xuất bản số 324/GPXB- VHTT ngày 28/05/2001 do Bộ Văn hoá Thông tin cấp. Tiền thân là tờ Thông tin Khoa học Ngân hàng, từ tháng 9/1995, Tạp chí chính thức chuyển thành Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng. Đến tháng 6/1997, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định sáp nhập Tạp chí Ngân hàng và Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng thành Tạp chí Ngân hàng, là một phòng thuộc Viện NCKH Ngân hàng. Đến năm 1999, Tạp chí Ngân hàng được chuyển về Ngân hàng Nhà nước, không còn nằm trong Viện NCKH Ngân hàng nữa. Cùng thời gian đó (1999), Viện NCKH Ngân hàng cũng khôi phục lại Tạp chí thuộc Viện trước kia (Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng) và đổi tên thành Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của Tạp chí. Tạp chí ra số đầu tiên vào tháng 11/1999. Ngày 15/8/2015 Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng tách ra khỏi Viện NCKH Ngân hàng, trở thành một đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng.
  Code:
  01  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2012-126.pdf  11.01 MB
  02  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2012-127.pdf  11.51 MB
  03  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2013-131.pdf  11.16 MB
  04  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2013-132.pdf  11.37 MB
  05  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2013-133.pdf  10.93 MB
  06  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2013-134.pdf  10.83 MB
  07  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2013-135.pdf  11.05 MB
  08  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2013-136.pdf  11.18 MB
  09  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2013-137.pdf  11.03 MB
  10  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2013-138.pdf  12.44 MB
  11  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2013-139.pdf  12.15 MB
  12  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2014-140+141.pdf  18.75 MB
  13  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2014-150.pdf  13.90 MB
  14  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2014-151.pdf  12.99 MB
  15  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2015-152+153.pdf  18.56 MB
  16  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2015-154.pdf  11.62 MB
  17  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2015-155.pdf  11.99 MB
  18  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2015-156.pdf  11.14 MB
  19  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2015-157.pdf  10.87 MB
  20  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2015-158.pdf  10.83 MB
  21  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2015-159.pdf  11.50 MB
  22  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2015-160.pdf  11.37 MB
  23  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2015-161.pdf  10.86 MB
  24  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2015-162.pdf  12.28 MB
  25  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2015-163.pdf  12.15 MB
  26  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2016-164+165.pdf  20.67 MB
  27  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2016-166.pdf  11.22 MB
  28  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2016-167.pdf  11.34 MB
  29  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2016-168.pdf  11.73 MB
  30  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2016-169.pdf  11.36 MB
  31  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2016-171.pdf  11.88 MB
  32  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2016-172.pdf  11.33 MB
  33  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2016-173.pdf  11.59 MB
  34  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2016-174.pdf  13.31 MB
  35  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2018-188+189.pdf  21.62 MB
  36  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2018-190.pdf  15.10 MB
  37  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2018-191.pdf  14.20 MB
  38  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2018-192.pdf  14.77 MB
  39  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2018-193.pdf  14.73 MB
  40  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2018-194.pdf  15.33 MB
  41  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2018-195.pdf  13.55 MB
  42  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2018-196.pdf  16.53 MB
  43  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2018-197.pdf  16.58 MB
  44  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2018-198.pdf  17.33 MB
  45  Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng 2018-199.pdf  14.19 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1CiCW_BpJbRLL8waOsqhiXFo-IWhH0rdc
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading