DVD eBook Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi Và Môi Trường - Trường Đại Học Thủy Lợi

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Sep 22, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
  Trường Đại Học Thủy Lợi
  49 Quyển | 300 MB
  --------------​
  Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường hoạt động theo giấy phép số 158/GP-BVHTT ngày 8/5/2003 của Bộ Văn hoá thông tin nhằm mục đích công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, cung cấp các thông tin, các chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học, sáng kiến, phát minh... của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đồng thời tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nông nghiệp nông thôn.
  Tạp chí xuất bản 3 tháng một số và phát hành trong cả nước. Số đầu tiên đã xuất bản vào tháng 6 năm 2003. Đến nay, tạp chí đã hoạt động được hơn 7 năm và đã xuất bản được 31 số và 01 số đặc biệt vào 11/2009 nhân kỷ niệm Trường ĐHTL 50 tuổi.
  Code:
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2003-001.pdf  2.30 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2003-002.pdf  2.63 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2003-003.pdf  3.62 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2004-004.pdf  2.87 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2004-005.pdf  7.89 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2004-006.pdf  4.12 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2005-008.pdf  2.62 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2005-009.pdf  5.51 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2005-010.pdf  3.37 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2005-011.pdf  4.64 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2006-012.pdf  7.06 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2006-013.pdf  2.92 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2006-014.pdf  10.80 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2007-016.pdf  6.88 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2007-017.pdf  15.34 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2007-018.pdf  6.38 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2007-019.pdf  5.80 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2008-020.pdf  6.75 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2008-021.pdf  8.63 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2008-022.pdf  12.16 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2008-023.pdf  32.01 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2009-024.pdf  10.38 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2009-025.pdf  5.83 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2009-026.pdf  5.22 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2009-027.pdf  6.16 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2009-Đặc Biệt.pdf  20.10 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2010-028.pdf  9.80 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2010-029.pdf  13.88 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2010-030.pdf  18.28 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2010-031.pdf  22.73 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2011-032.pdf  19.21 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2011-033.pdf  25.86 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2011-035.pdf  33.36 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2011-Đặc Biệt.pdf  29.42 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2012-036.pdf  14.12 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2012-037.pdf  14.17 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2012-038.pdf  13.21 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2012-039.pdf  15.49 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2013-040.pdf  9.18 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2013-041.pdf  17.88 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2013-042.pdf  30.04 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2013-043.pdf  26.67 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2013-Đặc Biệt.pdf  20.81 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2014-044.pdf  26.39 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2014-045.pdf  24.47 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2014-046.pdf  21.21 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2014-047.pdf  10.40 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2015-048.pdf  12.18 MB
  Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường 2015-049.pdf  12.33 MB
  
  Link Review
  https://drive.google.com/drive/folders/0BzEOT3i1sZOiSkRIUS1XOW1QN2s
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Oct 17, 2017

Share This Page