DVD eBook Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế - Viện Kinh Tế-Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Sep 20, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế
  Viện Kinh Tế-Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam
  69 Quyển | 999 MB
  ------------------​
  Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam thành lập từ năm 1960, được đặt tại Viện Kinh tế Việt Nam. Tiền thân của nó là tờ Tập san Kinh tế thuộc Ban Kinh tế Chính phủ, thành lập năm 1948 do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế là cơ quan ngôn luận của giới nghiên cứu kinh tế Việt Nam, công bố những kết quả nghiên cứu về kinh tế đương đại Việt Nam trên tầm vĩ mô; về lịch sử kinh tế Việt Nam; những vấn đề kinh tế thế giới và kinh nghiệm phát triển kinh tế của một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặt tại Viện Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế có quan hệ với nhiều viện nghiên cứu những vấn đề kinh tế của các nước cũng như những tạp chí thuộc các viện này. Tạp chí xuất bản hàng tháng, bằng tiếng Việt, có mục lục và tóm tắt một số bài bằng tiếng Anh.
  Code:
  01  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2010-383.pdf  21.59 MB
  02  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2010-384.pdf  17.52 MB
  03  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2010-385.pdf  16.58 MB
  04  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2010-386.pdf  18.86 MB
  05  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2010-387.pdf  17.50 MB
  06  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2011-397.pdf  22.60 MB
  07  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2011-398.pdf  21.70 MB
  08  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2012-405.pdf  20.76 MB
  09  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2012-407.pdf  21.59 MB
  10  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2012-408.pdf  17.87 MB
  11  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2012-409.pdf  19.03 MB
  12  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2012-410.pdf  19.06 MB
  13  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2012-411.pdf  22.14 MB
  14  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2012-412.pdf  22.18 MB
  15  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2012-413.pdf  28.35 MB
  16  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2012-414.pdf  27.07 MB
  17  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2013-416.pdf  10.82 MB
  18  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2013-417.pdf  11.03 MB
  19  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2013-418.pdf  10.58 MB
  20  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2013-419.pdf  10.73 MB
  21  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2013-420.pdf  10.72 MB
  22  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2013-421.pdf  10.70 MB
  23  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2013-422.pdf  10.85 MB
  24  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2013-423.pdf  11.13 MB
  25  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2013-424.pdf  10.36 MB
  26  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2013-425.pdf  10.80 MB
  27  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2013-426.pdf  10.65 MB
  28  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2013-427.pdf  10.61 MB
  29  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2014-428.pdf  10.88 MB
  30  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2014-429.pdf  10.63 MB
  31  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2014-430.pdf  10.63 MB
  32  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2014-431.pdf  28.29 MB
  33  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2014-432.pdf  27.04 MB
  34  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2014-433.pdf  25.67 MB
  35  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2014-434.pdf  23.36 MB
  36  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2014-438.pdf  10.86 MB
  37  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2014-439.pdf  9.94 MB
  38  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2015-440.pdf  10.82 MB
  39  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2015-441.pdf  10.52 MB
  40  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2015-442.pdf  10.77 MB
  41  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2015-443.pdf  10.53 MB
  42  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2015-444.pdf  10.20 MB
  43  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2015-445.pdf  10.43 MB
  44  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2015-446.pdf  10.52 MB
  45  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2015-447.pdf  10.15 MB
  46  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2015-448.pdf  10.05 MB
  47  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2015-449.pdf  10.38 MB
  48  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2015-450.pdf  10.33 MB
  49  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2015-451.pdf  10.51 MB
  50  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2016-452.pdf  9.92 MB
  51  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2016-453.pdf  10.07 MB
  52  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2016-454.pdf  10.26 MB
  53  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2016-455.pdf  9.95 MB
  54  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2016-456.pdf  10.24 MB
  55  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2016-457.pdf  9.82 MB
  56  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2016-458.pdf  9.58 MB
  57  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2016-460.pdf  12.54 MB
  58  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2016-461.pdf  12.91 MB
  59  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2018-476.pdf  17.85 MB
  60  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2018-477.pdf  18.93 MB
  61  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2018-478.pdf  18.53 MB
  62  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2018-479.pdf  18.55 MB
  63  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2018-480.pdf  18.36 MB
  64  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2018-481.pdf  18.19 MB
  65  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2018-482.pdf  18.26 MB
  66  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2018-484.pdf  24.23 MB
  67  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2018-486.pdf  25.15 MB
  68  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2018-487.pdf  24.35 MB
  69  Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế 2019-488.pdf  23.27 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1XbaRKArmAebBJ85ggE7x2puQERqFBllf
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jul 6, 2020

Share This Page

Loading