DVD eBook Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán - Trực Thuộc Học Viện Tài Chính

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Sep 16, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán
  Học Viện Tài Chính ISSN 1859-4093
  25 Quyển | 500 MB
  --------------​
  Ngày 15/8/2003 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán đã ra mắt bạn đọc với số ra đầu tiên. Đây là tờ tạp chí được nâng cấp từ tập san Nghiên cứu Tài chính kế toán trước đây, trực thuộc Học viện Tài chính- Bộ Tài chính. Việc ra đời của tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán là nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những vấn đề lý luận khoa học, cập nhật kiến thức về tài chính kế toán, các chế độ chính sách tài chính…xứng tầm là cơ quan ngôn luận của Học viện Tài chính sau khi được thành lập theo Quyết định 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập trường Đại học Tài chính kế toán Hà nội, Viện nghiên cứu Tài chính và Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Bộ Tài chính. Như vậy hệ thống báo chí của Bộ Tài chính đã có thêm 1 tờ tạp chí chuyên ngành với vai trò là cầu nối quan trọng giữa nghiên cứu – đào tạo – quản lý Tài chính kế toán, tạo nên một diễn đàn mới cho các nhà khoa học trong và ngoài ngành tài chính góp phần đưa Học viện Tài chính trở thành Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao của ngành và của cả nước.
  Code:
  1  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2011-095.pdf  20.96 MB
  2  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2011-096.pdf  20.77 MB
  3  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2012-104.pdf  21.68 MB
  4  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2012-105.pdf  20.47 MB
  5  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2012-106.pdf  22.73 MB
  6  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2012-110.pdf  21.25 MB
  7  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2012-111.pdf  29.65 MB
  8  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2012-112.pdf  30.30 MB
  9  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2012-113.pdf  29.59 MB
  10  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2013-114.pdf  31.38 MB
  11  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2013-115.pdf  31.15 MB
  12  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2013-117.pdf  28.93 MB
  13  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2013-118.pdf  28.00 MB
  14  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2013-119.pdf  34.48 MB
  15  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2013-121.pdf  29.46 MB
  16  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2013-122.pdf  30.85 MB
  17  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2013-123.pdf  30.35 MB
  18  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2013-124.pdf  34.25 MB
  19  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2014-126.pdf  23.97 MB
  20  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2014-127.pdf  24.67 MB
  21  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2014-128.pdf  29.49 MB
  22  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2014-129.pdf  25.68 MB
  23  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2014-130.pdf  31.85 MB
  24  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2014-131.pdf  24.65 MB
  25  Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Toán 2014-132.pdf  24.58 MB
  
  Link Review
  https://drive.google.com/drive/folders/0BzEOT3i1sZOiSkRIUS1XOW1QN2s
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Oct 17, 2017
 2. buildday

  buildday New Member

 3. bitlevexcom

  bitlevexcom New Member

Share This Page

Loading