DVD eBook Tạp Chí Người Xây Dựng - Cơ Quan Của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Aug 29, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Người Xây Dựng
  Cơ Quan Của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam
  64 Quyển | 2,0 GB
  -----------​
  Tiền thân là tờ Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Xây dựng của Hội Xây dựng Việt Nam đã ra mắt bạn đọc số đầu vào tháng 12/1986 , sau 5 năm hoạt động, Tạp chí được đổi tên mới: Người Xây dựng theo giấy phép số 1645/BC.GPXB ngày 21/9/1991 của Bộ Văn hóa Thông tin để mở rộng diện phục vụ bạn đọc nhằm phổ cập kiến thức xây dựng phổ thông cho nhân dân, phổ biến thông tin khoa học – kỹ thuật, thông tin kinh tế xây dựng, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội trong lĩnh vực xây dựng nhằm phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ đổi mới.
  Tháng 8/1993, Tạp chí bắt đầu thực hiện hạch toán tự cần đối thu chi để trang trải hoạt động. Tuy gặp nhiều khó khăn do không còn được bao cấp nhưng Tạp chí cố gắng duy trì ra hàng tháng, kiên trì và giữ vững mục tiêu, bản sắc của tờ Tạp chí. Trong những tháng đầu tiên đầy khó khăn, lãnh đạo Tạp chí và Ban Biên tập đã tự nguyện không nhận lương, tiền in Tạp chí xin khất nợ để trả sau, chi phí văn phòng và lương cán bộ văn phòng phải tạm vay để trang trải. Với sự nỗ lực không mệt mỏi, Ban Biên tập đã nhanh chóng được kiện toàn mà nòng cốt, Tạp chí đã có điều kiện mở ra nhiều chuyên mục kịp thời đáp ứng đựơc các yêu cầu của bạn đọc.
  Tháng 7/2000 Tạp chí đã cải tiến về hình thức đẹp hơn và nội dung bài càng phong phú, được xuất bản với khuôn khổ mới có kích thước 20,5cm x29,5cm bề thế hơn cho tới ngày nay. Tạp chí đã nhanh chóng vượt qua những tháng đầy khó khăn và thách thức từng bước đi vào ổn định, tự chủ về tài chính, tiến tới mua sắm máy vi tính và các trang thiết bị… để chủ động tự chế bản, chấm dứt tình trạng hàng tháng phải đi thuê chế bản ở bên ngoài.
  Code:
  01  Tạp Chí Người Xây Dựng 2006-03.pdf  16.67 MB
  02  Tạp Chí Người Xây Dựng 2006-04.pdf  14.12 MB
  03  Tạp Chí Người Xây Dựng 2006-05.pdf  32.37 MB
  04  Tạp Chí Người Xây Dựng 2006-06.pdf  34.77 MB
  05  Tạp Chí Người Xây Dựng 2006-07.pdf  30.68 MB
  06  Tạp Chí Người Xây Dựng 2006-08.pdf  31.84 MB
  07  Tạp Chí Người Xây Dựng 2006-09.pdf  31.23 MB
  08  Tạp Chí Người Xây Dựng 2006-10.pdf  12.38 MB
  09  Tạp Chí Người Xây Dựng 2006-11.pdf  12.82 MB
  10  Tạp Chí Người Xây Dựng 2006-12.pdf  38.21 MB
  11  Tạp Chí Người Xây Dựng 2007-04.pdf  34.03 MB
  12  Tạp Chí Người Xây Dựng 2007-05.pdf  32.43 MB
  13  Tạp Chí Người Xây Dựng 2007-06.pdf  16.05 MB
  14  Tạp Chí Người Xây Dựng 2007-07.pdf  14.79 MB
  15  Tạp Chí Người Xây Dựng 2007-08.pdf  31.54 MB
  16  Tạp Chí Người Xây Dựng 2007-09.pdf  17.85 MB
  17  Tạp Chí Người Xây Dựng 2007-11.pdf  15.59 MB
  18  Tạp Chí Người Xây Dựng 2007-12.pdf  39.16 MB
  19  Tạp Chí Người Xây Dựng 2008-01+02.pdf  57.06 MB
  20  Tạp Chí Người Xây Dựng 2008-03.pdf  13.82 MB
  21  Tạp Chí Người Xây Dựng 2008-04.pdf  40.03 MB
  22  Tạp Chí Người Xây Dựng 2008-05.pdf  42.29 MB
  23  Tạp Chí Người Xây Dựng 2008-07.pdf  13.07 MB
  24  Tạp Chí Người Xây Dựng 2008-09.pdf  31.48 MB
  25  Tạp Chí Người Xây Dựng 2008-11.pdf  26.13 MB
  26  Tạp Chí Người Xây Dựng 2008-12.pdf  36.19 MB
  27  Tạp Chí Người Xây Dựng 2009-01+02.pdf  73.27 MB
  28  Tạp Chí Người Xây Dựng 2009-06.pdf  43.28 MB
  29  Tạp Chí Người Xây Dựng 2009-07.pdf  35.80 MB
  30  Tạp Chí Người Xây Dựng 2009-08.pdf  16.49 MB
  31  Tạp Chí Người Xây Dựng 2009-09.pdf  39.14 MB
  32  Tạp Chí Người Xây Dựng 2009-10.pdf  34.55 MB
  33  Tạp Chí Người Xây Dựng 2009-11.pdf  16.30 MB
  34  Tạp Chí Người Xây Dựng 2009-12.pdf  40.53 MB
  35  Tạp Chí Người Xây Dựng 2010-01+02.pdf  83.96 MB
  36  Tạp Chí Người Xây Dựng 2010-03.pdf  45.95 MB
  37  Tạp Chí Người Xây Dựng 2010-04.pdf  50.33 MB
  38  Tạp Chí Người Xây Dựng 2010-05.pdf  42.34 MB
  39  Tạp Chí Người Xây Dựng 2010-06.pdf  44.08 MB
  40  Tạp Chí Người Xây Dựng 2010-07.pdf  28.48 MB
  41  Tạp Chí Người Xây Dựng 2010-08.pdf  45.83 MB
  42  Tạp Chí Người Xây Dựng 2010-09.pdf  35.99 MB
  43  Tạp Chí Người Xây Dựng 2010-10.pdf  35.07 MB
  44  Tạp Chí Người Xây Dựng 2010-11.pdf  35.66 MB
  45  Tạp Chí Người Xây Dựng 2010-12.pdf  35.96 MB
  46  Tạp Chí Người Xây Dựng 2011-03.pdf  14.88 MB
  47  Tạp Chí Người Xây Dựng 2011-04.pdf  16.68 MB
  48  Tạp Chí Người Xây Dựng 2011-05.pdf  13.36 MB
  49  Tạp Chí Người Xây Dựng 2011-06.pdf  17.31 MB
  50  Tạp Chí Người Xây Dựng 2011-07.pdf  13.02 MB
  51  Tạp Chí Người Xây Dựng 2011-08.pdf  13.54 MB
  52  Tạp Chí Người Xây Dựng 2011-09.pdf  34.15 MB
  53  Tạp Chí Người Xây Dựng 2011-11.pdf  13.30 MB
  54  Tạp Chí Người Xây Dựng 2011-12.pdf  12.68 MB
  55  Tạp Chí Người Xây Dựng 2012-01+02.pdf  56.74 MB
  56  Tạp Chí Người Xây Dựng 2012-03.pdf  13.44 MB
  57  Tạp Chí Người Xây Dựng 2012-04+05.pdf  15.69 MB
  58  Tạp Chí Người Xây Dựng 2012-06+07.pdf  89.33 MB
  59  Tạp Chí Người Xây Dựng 2012-08+09.pdf  19.74 MB
  60  Tạp Chí Người Xây Dựng 2012-10.pdf  12.80 MB
  61  Tạp Chí Người Xây Dựng 2012-11+12.pdf  25.03 MB
  62  Tạp Chí Người Xây Dựng 2013-01+02.pdf  65.07 MB
  63  Tạp Chí Người Xây Dựng 2013-07+08.pdf  55.10 MB
  64  Tạp Chí Người Xây Dựng 2013-09+10.pdf  57.09 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1MDI8i7-5vV3SVBaVaK6YzYQgisKecLFw
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading