DVD eBook Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jun 3, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy
  Các Số Xuất Bản Từ 2010-2014
  39 Quyển | 200 MB
  --------------​
  Phật giáo Nguyên thủy hay Phật giáo Sơ kỳ là cách gọi các tư tưởng Phật giáo thời kỳ đầu, từ khi được Tất-đạt-đa Cồ-đàm giác ngộ, truyền bá cho đến khi Phật giáo bị phân chia thành các bộ, phái. Kinh điển Phật giáo chỉ được ghi chép thành văn bản từ Hội nghị kết tập lần thứ ba, do vậy, các giáo lý Phật giáo Nguyên thủy chỉ được truyền miệng và ghi nhớ qua đọc tụng. Sau này, khi Phật giáo đã phân chia thành bộ, phái thì việc ghi chép kinh diển mới bắt đầu và do đó nhiều khả năng việc ghi chép bị ảnh hưởng của tư tưởng riêng của bộ phái mình. Điều này dẫn tới việc có những khác biệt nhất định về số lượng và nội dung kinh giữa Nikàya (của Thượng tọa bộ Phật giáo) và A-hàm (của Đại thừa Phật giáo).
  Code:
  01  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2010-01.pdf  4.44 MB
  02  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2010-02.pdf  6.37 MB
  03  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2010-03.pdf  7.22 MB
  04  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2011-04.pdf  4.05 MB
  05  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2011-05.pdf  4.74 MB
  06  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2011-06.pdf  5.66 MB
  07  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2011-07.pdf  4.37 MB
  08  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2011-08.pdf  5.42 MB
  09  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2011-10.pdf  5.61 MB
  10  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2011-11.pdf  4.44 MB
  11  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2011-12.pdf  5.37 MB
  12  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2011-13.pdf  4.69 MB
  13  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2011-14.pdf  3.80 MB
  14  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2011-15.pdf  3.31 MB
  15  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2012-16.pdf  7.85 MB
  16  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2012-17.pdf  4.46 MB
  17  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2012-18.pdf  3.68 MB
  18  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2012-19.pdf  5.47 MB
  19  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2012-20.pdf  3.65 MB
  20  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2012-21.pdf  2.94 MB
  21  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2012-22.pdf  3.22 MB
  22  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2012-23.pdf  2.80 MB
  23  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2012-24.pdf  3.46 MB
  24  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2012-25.pdf  3.66 MB
  25  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2012-26.pdf  3.00 MB
  26  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2013-27.pdf  5.76 MB
  27  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2013-28.pdf  2.98 MB
  28  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2013-29.pdf  3.33 MB
  29  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2013-30.pdf  4.21 MB
  30  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2013-31.pdf  3.41 MB
  31  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2013-32.pdf  3.23 MB
  32  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2013-33.pdf  2.91 MB
  33  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2013-34.pdf  4.20 MB
  34  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2013-35.pdf  3.74 MB
  35  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2013-36.pdf  4.07 MB
  36  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2014-37.pdf  6.27 MB
  37  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2014-38.pdf  3.69 MB
  38  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2014-39.pdf  2.95 MB
  39  Tạp Chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2014-40.pdf  3.69 MB
  Link Review
  https://drive.google.com/drive/folders/1-ba-i2K93nWUJcZ5sXrq_oOtPQBjEFtM
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Feb 3, 2018

Share This Page

Loading