DVD eBook Tạp Chí Phật Học Từ Quang - Hội Phật Học Việt Nam

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jun 3, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Phật Học Từ Quang
  Hội Phật Học Việt Nam - Xuất Bản 2012-2017
  19 Quyển | 100 MB
  --------------​
  Tạp chí Phật Học Từ Quang các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 và 2017 do Ban Phật Học chùa Xá Lợi (trước năm 1975 là Hội Phật Học Nam Việt) chủ trương, Nhà xuất bản Phương Đông ấn hành. Sách phổ biến dạng Eboook PDF. Quý độc gỉa ở Việt Nam có thể liên lạc với phòng phát hành kinh sách chùa Xá Lợi đển thỉnh bản in trên giấy.
  Code:
  01  Phật Học Từ Quang 2012-01.pdf  5.15 MB
  02  Phật Học Từ Quang 2012-02.pdf  3.39 MB
  03  Phật Học Từ Quang 2013-03.pdf  4.92 MB
  04  Phật Học Từ Quang 2013-04.pdf  4.87 MB
  05  Phật Học Từ Quang 2013-05.pdf  5.28 MB
  06  Phật Học Từ Quang 2013-06.pdf  5.79 MB
  07  Phật Học Từ Quang 2014-07.pdf  14.53 MB
  08  Phật Học Từ Quang 2014-08.pdf  9.30 MB
  09  Phật Học Từ Quang 2014-09.pdf  9.25 MB
  10  Phật Học Từ Quang 2014-10.pdf  7.71 MB
  11  Phật Học Từ Quang 2015-11.pdf  12.19 MB
  12  Phật Học Từ Quang 2015-12.pdf  10.93 MB
  13  Phật Học Từ Quang 2015-13.pdf  7.73 MB
  14  Phật Học Từ Quang 2015-14.pdf  8.71 MB
  15  Phật Học Từ Quang 2016-15.pdf  9.88 MB
  16  Phật Học Từ Quang 2016-16.pdf  8.36 MB
  17  Phật Học Từ Quang 2016-17.pdf  6.55 MB
  18  Phật Học Từ Quang 2016-18.pdf  6.30 MB
  19  Phật Học Từ Quang 2017-19.pdf  8.41 MB
  Link Review
  https://drive.google.com/drive/folders/1jPpqDeFjbF6xP_yu5_4hX53VwRajr3ZB
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Feb 3, 2018

Share This Page

Loading