DVD eBook Tạp Chí Sinh Học - Trung Tâm Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jul 18, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Sinh Học
  Trung Tâm Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ
  21 Quyển | 111 MB
  ---------​
  TẠP CHÍ SINH HỌC (TCSH), chỉ số ISSN 0866-7160, là một Tạp chí lớn trong những Tạp chí chuyên ngành của quốc gia và được Thomson Reuters: Master Journal List xếp ở mục ZOOLOGICAL RECORD, trong tổng số 4.638 Tạp chí chuyên ngành lớn trên thế giới. TCSH xuất bản định kỳ 4 số/1 năm (không kể số chuyên san), đăng tải những công trình nghiên cứu và bài viết tổng quan bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong lĩnh vực sinh học đại cương và sinh học thực nghiệm: sinh thái học, đa dạng sinh học và bảo tồn, động vật học, thực vật học, sinh lý, hóa sinh, di truyền học v.v….
  TCSH ưu tiên các bài báo đăng những công trình có kết quả về những phát hiện mới trong sinh học: mô tả taxon mới cho khoa học, ghi nhận mới cho Việt Nam, những công trình có tính ứng dụng cao hoặc lý thuyết mới về lĩnh vực sinh học, phát hiện các hợp chất sinh học có giá trị. TCSH từ chối đăng những bài báo quá ngắn dưới 3 trang hoặc bài báo quá dài trên 10 trang; bài báo chỉ là ghi nhận mới 1 hoặc 2 loài đơn lẻ thường gặp mang tính địa phương, ít hoặc không có kết quả nghiên cứu mới hay thảo luận về những thay đổi trong phân loại học hoặc về chủng loại phát sinh, loài ít có ý nghĩa kinh tế, ít giá trị bảo tồn đặc biệt, ít có ý nghĩa trong nghiên cứu mô hình lý thuyết.
  Code:
  01  Tạp Chí Sinh Học 1997-03.pdf  6.15 MB
  02  Tạp Chí Sinh Học 1997-06.pdf  4.43 MB
  03  Tạp Chí Sinh Học 1997-09.pdf  4.32 MB
  04  Tạp Chí Sinh Học 1998-03.pdf  4.21 MB
  05  Tạp Chí Sinh Học 1998-06.pdf  4.24 MB
  06  Tạp Chí Sinh Học 1998-09.pdf  4.63 MB
  07  Tạp Chí Sinh Học 1998-12.pdf  4.10 MB
  08  Tạp Chí Sinh Học 1999-03.pdf  6.78 MB
  09  Tạp Chí Sinh Học 1999-06.pdf  5.15 MB
  10  Tạp Chí Sinh Học 1999-09.pdf  4.67 MB
  11  Tạp Chí Sinh Học 1999-12.pdf  3.88 MB
  12  Tạp Chí Sinh Học 2000-03.pdf  4.50 MB
  13  Tạp Chí Sinh Học 2000-06.pdf  4.00 MB
  14  Tạp Chí Sinh Học 2000-09.pdf  4.53 MB
  15  Tạp Chí Sinh Học 2000-12.pdf  5.26 MB
  16  Tạp Chí Sinh Học 2001-03.pdf  7.08 MB
  17  Tạp Chí Sinh Học 2001-09.pdf  7.51 MB
  18  Tạp Chí Sinh Học 2001-12.pdf  5.25 MB
  19  Tạp Chí Sinh Học 2002-03.pdf  6.74 MB
  20  Tạp Chí Sinh Học 2002-06.pdf  6.89 MB
  21  Tạp Chí Sinh Học 2002-09.pdf  7.28 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1n-wy_qFQf6BXvsoXnL2GMiqw6r_LiAnS
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading