DVD eBook Tạp Chí Tài Chính - Cơ Quan Thông Tin Của Bộ Tài Chính

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jul 5, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Tài Chính
  Cơ Quan Thông Tin Của Bộ Tài Chính
  76 Files | 1,2 GB | 2012-2019
  ----------​
  Tạp chí Tài chính là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động) thuộc Bộ Tài chính, hoạt động theo Luật Báo chí, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về pháp luật, chính sách, chế độ và nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.
  Code:
  01  Tạp Chí Tài Chính 2012-570.pdf  11.20 MB
  02  Tạp Chí Tài Chính 2012-571.pdf  18.10 MB
  03  Tạp Chí Tài Chính 2012-573.pdf  9.01 MB
  04  Tạp Chí Tài Chính 2012-574.pdf  9.20 MB
  05  Tạp Chí Tài Chính 2012-575.pdf  9.47 MB
  06  Tạp Chí Tài Chính 2012-576.pdf  10.40 MB
  07  Tạp Chí Tài Chính 2012-577.pdf  9.70 MB
  08  Tạp Chí Tài Chính 2012-578.pdf  28.11 MB
  09  Tạp Chí Tài Chính 2013-578.pdf  12.16 MB
  10  Tạp Chí Tài Chính 2013-579.pdf  10.91 MB
  11  Tạp Chí Tài Chính 2013-580.pdf  9.05 MB
  12  Tạp Chí Tài Chính 2013-581.pdf  9.85 MB
  13  Tạp Chí Tài Chính 2013-582.pdf  10.27 MB
  14  Tạp Chí Tài Chính 2013-583.pdf  10.83 MB
  15  Tạp Chí Tài Chính 2013-584.pdf  9.19 MB
  16  Tạp Chí Tài Chính 2013-585.pdf  11.36 MB
  17  Tạp Chí Tài Chính 2013-586.pdf  10.36 MB
  18  Tạp Chí Tài Chính 2013-587.pdf  10.00 MB
  19  Tạp Chí Tài Chính 2013-588.pdf  10.56 MB
  20  Tạp Chí Tài Chính 2013-589.pdf  10.78 MB
  21  Tạp Chí Tài Chính 2013-590.pdf  11.57 MB
  22  Tạp Chí Tài Chính 2014-591.pdf  11.91 MB
  23  Tạp Chí Tài Chính 2014-592.pdf  11.57 MB
  24  Tạp Chí Tài Chính 2014-593.pdf  14.31 MB
  25  Tạp Chí Tài Chính 2014-602.pdf  14.99 MB
  26  Tạp Chí Tài Chính 2015-602.pdf  11.95 MB
  27  Tạp Chí Tài Chính 2015-603.pdf  29.65 MB
  28  Tạp Chí Tài Chính 2015-604.pdf  17.39 MB
  29  Tạp Chí Tài Chính 2015-605.pdf  12.02 MB
  30  Tạp Chí Tài Chính 2015-606.pdf  16.90 MB
  31  Tạp Chí Tài Chính 2015-608.pdf  11.97 MB
  32  Tạp Chí Tài Chính 2015-612.pdf  14.80 MB
  33  Tạp Chí Tài Chính 2015-614.pdf  9.93 MB
  34  Tạp Chí Tài Chính 2015-616.pdf  10.10 MB
  35  Tạp Chí Tài Chính 2015-618.pdf  8.30 MB
  36  Tạp Chí Tài Chính 2015-619.pdf  8.88 MB
  37  Tạp Chí Tài Chính 2015-620.pdf  9.79 MB
  38  Tạp Chí Tài Chính 2015-621.pdf  9.62 MB
  39  Tạp Chí Tài Chính 2015-622.pdf  10.77 MB
  40  Tạp Chí Tài Chính 2015-623.pdf  12.75 MB
  41  Tạp Chí Tài Chính 2016-624+625.pdf  11.73 MB
  42  Tạp Chí Tài Chính 2016-626.pdf  8.87 MB
  43  Tạp Chí Tài Chính 2016-627.pdf  14.69 MB
  44  Tạp Chí Tài Chính 2016-628.pdf  9.86 MB
  45  Tạp Chí Tài Chính 2016-629.pdf  14.18 MB
  46  Tạp Chí Tài Chính 2016-630.pdf  11.97 MB
  47  Tạp Chí Tài Chính 2016-631.pdf  16.66 MB
  48  Tạp Chí Tài Chính 2016-632.pdf  13.55 MB
  49  Tạp Chí Tài Chính 2016-633.pdf  19.17 MB
  50  Tạp Chí Tài Chính 2016-634.pdf  15.29 MB
  51  Tạp Chí Tài Chính 2016-635.pdf  17.81 MB
  52  Tạp Chí Tài Chính 2016-636.pdf  12.41 MB
  53  Tạp Chí Tài Chính 2016-637.pdf  15.07 MB
  54  Tạp Chí Tài Chính 2016-638.pdf  13.68 MB
  55  Tạp Chí Tài Chính 2016-639.pdf  12.06 MB
  56  Tạp Chí Tài Chính 2016-640.pdf  13.16 MB
  57  Tạp Chí Tài Chính 2016-641.pdf  12.24 MB
  58  Tạp Chí Tài Chính 2016-642.pdf  12.63 MB
  59  Tạp Chí Tài Chính 2016-643.pdf  10.04 MB
  60  Tạp Chí Tài Chính 2016-644.pdf  11.81 MB
  61  Tạp Chí Tài Chính 2018-672+673.pdf  15.05 MB
  62  Tạp Chí Tài Chính 2018-674.pdf  14.48 MB
  63  Tạp Chí Tài Chính 2018-675.pdf  35.57 MB
  64  Tạp Chí Tài Chính 2018-676.pdf  27.27 MB
  65  Tạp Chí Tài Chính 2018-677.pdf  28.99 MB
  66  Tạp Chí Tài Chính 2018-678.pdf  29.87 MB
  67  Tạp Chí Tài Chính 2018-679.pdf  24.05 MB
  68  Tạp Chí Tài Chính 2018-680.pdf  22.13 MB
  69  Tạp Chí Tài Chính 2018-681.pdf  28.38 MB
  70  Tạp Chí Tài Chính 2018-682.pdf  25.61 MB
  71  Tạp Chí Tài Chính 2018-683.pdf  25.25 MB
  72  Tạp Chí Tài Chính 2018-684.pdf  25.68 MB
  73  Tạp Chí Tài Chính 2018-685.pdf  19.38 MB
  74  Tạp Chí Tài Chính 2019-698+699.pdf  49.68 MB
  75  Tạp Chí Tài Chính 2019-700.pdf  51.61 MB
  76  Tạp Chí Tài Chính 2019-701.pdf  46.62 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/12YO7dYi5Vqg6kJrDeDmiqRf1r7Jn49r8
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page