DVD eBook Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu - Bộ Khoa Học Và Công Nghệ

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jan 13, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu
  Bộ Khoa Học Và Công Nghệ
  17 Quyển | 200 MB
  ----------​
  Tạp chí Thông tin và Tư liệu là tạp chí chuyên ngành thông tin, thư viện và thống kê KH&CN Việt Nam. Tạp chí cung cấp cơ sở lý luận, kiến thức nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện và thống kê KH&CN; giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, hướng dẫn và phổ biến nghiệp vụ cho mạng lưới các tổ chức thông tin, thư viện và thống kê KH&CN trên toàn quốc. Từ năm 2011, Tạp chí đã được xếp vào danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư. Tạp chí xuất bản 2 tháng 1 số (06 số/năm). Tải miễn phí tại đây!!
  Code:
  01  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2000-01.pdf  16.75 MB
  02  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2000-02.pdf  14.42 MB
  03  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2000-03.pdf  14.96 MB
  04  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2000-04.pdf  10.46 MB
  05  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2001-01.pdf  14.85 MB
  06  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2001-02.pdf  13.09 MB
  07  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2001-03.pdf  13.67 MB
  08  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2001-04.pdf  10.73 MB
  09  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2002-02.pdf  16.47 MB
  10  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2002-03.pdf  12.27 MB
  11  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2002-04.pdf  18.58 MB
  12  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2003-01.pdf  14.50 MB
  13  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2003-02.pdf  12.35 MB
  14  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2003-03.pdf  9.86 MB
  15  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2004-03.pdf  3.46 MB
  16  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2005-01.pdf  3.15 MB
  17  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2005-02.pdf  1.76 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C7xD5oJmGyfaQ-gy8wny1-sFlxyWwGTy
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jan 13, 2021

Share This Page

Loading