DVD eBook Tạp Chí Văn Hóa Á Châu - Xuất Bản Tại Sài Gòn 1958-1961

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Apr 24, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Văn Hóa Á Châu
  Xuất Bản Tại Sài Gòn 1958-1961
  37 Quyển | 730 MB
  -------​
  Tạp chí có một chủ nhiệm duy nhất là Nguyễn Đăng Thục. Chỉ có thư ký Tòa soạn là thay đổi. Trước tiên là Lê Xuân Khoa (kể từ số 15). Kể từ năm thứ tư, Lê Thành Trị thay Lê Xuân Khoa giữ phần hành Thư Ký tòa soạn. Sau đây là một phần trong bảng tuyên ngôn, để giải thích tại sao VHAC lại có mặt: “Dân tộc Việt Nam vốn thuộc về tinh thần văn hóa Hoa Ấn, mới được tiếp xúc với Âu Mỹ trong khoảng vài ba thế kỷ gần đây và nhất là trong ngót một thế kỷ dưới sự bảo hộ của nước Pháp. Trong khoảng thời gian này chúng ta thực đã trực tiếp với Âu Tây nhưng chúng ta lại bị gián đoạn với tinh thần Á châu cố hữu của chúng ta vì một dân tộc đã mất chủ quyền chính trị thì đồng thời cũng mất tự do phát triển quốc túy quốc hồn..” (VHAC số 1, Tuyên ngôn của Hội Việt Nam Nghiên Cứu Liên lạc Văn hóa Á Châu)
  Với 38 số báo trong bốn năm phát hành đều đặn, VHAC đã đóng góp 18 bài viết về Triết Học, 22 bài về Tôn Giáo, 70 bài về Văn Hóa & Xã Hội, 6 bài về Nghệ Thuật, 32 bài về Văn Học, 62 bài về lịch sử địa lý, 26 bài về Điểm sách. (Hai số cuối cùng chưa kể trong bảng phân loại này) , rõ ràng nguyệt san Văn Hóa Việt Nam là một tạp chí có công rất lớn trong việc phát huy văn hóa dân tộc, nghiên cứu tinh thần Á Châu và dung hợp tư tưởng Đông Tây.
  Code:
  01  Văn Hóa Á Châu 1958-01.pdf  19.73 MB
  02  Văn Hóa Á Châu 1958-02.pdf  13.67 MB
  03  Văn Hóa Á Châu 1958-03.pdf  13.06 MB
  04  Văn Hóa Á Châu 1958-04.pdf  21.91 MB
  05  Văn Hóa Á Châu 1958-05.pdf  25.70 MB
  06  Văn Hóa Á Châu 1958-06.pdf  14.05 MB
  07  Văn Hóa Á Châu 1958-07.pdf  12.07 MB
  08  Văn Hóa Á Châu 1958-08.pdf  15.70 MB
  09  Văn Hóa Á Châu 1958-09.pdf  12.85 MB
  10  Văn Hóa Á Châu 1959-10.pdf  15.44 MB
  11  Văn Hóa Á Châu 1959-11.pdf  15.78 MB
  12  Văn Hóa Á Châu 1959-12.pdf  11.01 MB
  13  Văn Hóa Á Châu 1959-13.pdf  8.37 MB
  14  Văn Hóa Á Châu 1959-14.pdf  23.55 MB
  15  Văn Hóa Á Châu 1959-15.pdf  17.84 MB
  16  Văn Hóa Á Châu 1959-16.pdf  15.27 MB
  17  Văn Hóa Á Châu 1959-17.pdf  10.34 MB
  18  Văn Hóa Á Châu 1959-18.pdf  9.55 MB
  19  Văn Hóa Á Châu 1959-19.pdf  11.37 MB
  20  Văn Hóa Á Châu 1959-20.pdf  11.01 MB
  21  Văn Hóa Á Châu 1959-21.pdf  9.30 MB
  22  Văn Hóa Á Châu 1959-22.pdf  27.24 MB
  23  Văn Hóa Á Châu 1960-23+24.pdf  32.77 MB
  24  Văn Hóa Á Châu 1960 Tập 3 Số 01.pdf  26.38 MB
  25  Văn Hóa Á Châu 1960 Tập 3 Số 02.pdf  22.56 MB
  26  Văn Hóa Á Châu 1960 Tập 3 Số 03.pdf  31.56 MB
  27  Văn Hóa Á Châu 1960 Tập 3 Số 04.pdf  22.80 MB
  28  Văn Hóa Á Châu 1960 Tập 3 Số 05.pdf  24.51 MB
  29  Văn Hóa Á Châu 1960 Tập 3 Số 06.pdf  29.12 MB
  30  Văn Hóa Á Châu 1960 Tập 3 Số 07.pdf  28.25 MB
  31  Văn Hóa Á Châu 1960 Tập 3 Số 08.pdf  28.67 MB
  32  Văn Hóa Á Châu 1960 Tập 3 Số 09.pdf  30.25 MB
  33  Văn Hóa Á Châu 1961 Tập 4 Số 01.pdf  19.58 MB
  34  Văn Hóa Á Châu 1961 Tập 4 Số 02.pdf  25.96 MB
  35  Văn Hóa Á Châu 1961 Tập 4 Số 03.pdf  28.24 MB
  36  Văn Hóa Á Châu 1961 Tập 4 Số 04.pdf  24.34 MB
  37  Văn Hóa Á Châu 1961 Tập 4 Số 05.pdf  27.94 MB
  38  Văn Hóa Á Châu.doc  0.03 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kp4C1XfTL9nGXl6JTFhEVcD_y41nTfyA
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Apr 24, 2020

Share This Page

Loading