DVD eBook Tập San Thông Loại Khóa Trình - Xuất Bản Tại Sài Gòn 1888-1889

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Oct 17, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tập San Thông Loại Khóa Trình
  Xuất Bản Tại Sài Gòn 1888-1889
  12 Quyển | PDF-SCAN
  ----------​
  Thông loại khóa trình (Miscellannées) là tờ báo tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, cũng được xem là báo văn học và học báo đầu tiên tại Việt Nam bằng chữ Quốc ngữ. Báo được lập ra bởi Trương Vĩnh Ký vào năm 1888 . Báo ra mỗi tháng một số, số đầu ra vào tháng 5 năm 1888. Chủ quản và người sáng lập tờ báo là Trương Vĩnh Ký, cũng là người viết hầu hết các bài, trong số báo đầu đã ghi rõ nội dung và mục đích của tờ báo. Về sau tờ báo còn được đóng góp bởi Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trần Chánh Chiếu... Báo ra được 18 số.
  Code:
  01  Thông Loại Khóa Trình 1888-01.pdf  3.98 MB
  02  Thông Loại Khóa Trình 1888-02.pdf  3.64 MB
  03  Thông Loại Khóa Trình 1888-03.pdf  4.83 MB
  04  Thông Loại Khóa Trình 1888-04.pdf  6.81 MB
  05  Thông Loại Khóa Trình 1888-05.pdf  6.86 MB
  06  Thông Loại Khóa Trình 1888-06.pdf  8.29 MB
  07  Thông Loại Khóa Trình 1888-07.pdf  7.14 MB
  08  Thông Loại Khóa Trình 1888-08.pdf  6.77 MB
  09  Thông Loại Khóa Trình 1889-09.pdf  6.72 MB
  10  Thông Loại Khóa Trình 1889-10.pdf  6.59 MB
  11  Thông Loại Khóa Trình 1889-11.pdf  6.99 MB
  12  Thông Loại Khóa Trình 1889-12.pdf  7.04 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1TY5jDE8RMEx4kEeGJDaDE9lEbK6l3zKt
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
 2. papparazimd

  papparazimd New Member

Share This Page

Loading