DVD eBook Tập San Tri Trí - Xuất Bản Tại Hà Nội 1922-1937

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Sep 18, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tập San Tri Trí [Pháp Ngữ - Quốc Ngữ]
  Xuất Bản Tại Hà Nội 1922-1937
  48 Quyển | 580 MB
  ---------------​
  Hội Trí Tri (tên tiếng Pháp: la Société d’Enseignement Mutuel du Tonkin) là một hiệp hội dân lập với chủ trương quảng bá tân học gồm các đề tài khoa học như vệ sinh, phong tục, cùng các kiến thức mới lạ đến trí thức Việt Nam từ năm 1892 đến 1945. Tên của Hội được lấy từ sách Đại Học, một trong Tứ thư của nhà Nho. Trong sách đó có câu: 先致其知、致知、在格物 (tiên trí kỳ tri, trí tri, tại cách vật, có nghĩa là "Trước hết để biết, biết tường tận là do biết nguyên lý sự vật") vậy "Trí Tri" là biết tường tận, ám chỉ sự học hỏi dựa vào khoa học.
  Hội Trí Tri được thành lập vào ngày 1 Tháng Tư năm 1892. Khi sáng lập, Hội có 19 người Pháp và 108 người Việt tham gia. Trụ sở của Hội đặt ở số 59 phố Hàng Đàn (nay là số 47 phố Hàng Quạt), Hà Nội. Hội từng tổ chức những buổi diễn thuyết, trình diễn nhạc, triển lãm tranh ảnh. Trong số những hội viên có tên tuổi gắn bó với Hội Trí Tri phải kể Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố, Phạm Quỳnh. Hội còn cho xuất bản tập Kỷ yếu (Bulletin de la Société d’Enseignement Mutuel du Tonkin) và tập san Trí Tri, phổ biến kiến thức phổ thông. Chính hội Trí Tri đã đóng góp vào sự hình thành của Hội Truyền bá Quốc ngữ. Năm 1941 nhân lần sinh nhật thứ 350 của giáo sĩ Đắc Lộ, Hội cùng với Hội Truyền bá Quốc ngữ quyên góp và cho dựng tấm bia ở gần bờ hồ Gươm trước đền Bà Kiệu, kỷ niệm một người đã có công lớn với chữ Quốc ngữ.
  Code:
  01  Hội Tri Trí 1922 Vol.03-No 01.pdf  5.12 MB
  02  Hội Tri Trí 1922 Vol.03-No 02.pdf  8.12 MB
  03  Hội Tri Trí 1922 Vol.03-No 03.pdf  5.76 MB
  04  Hội Tri Trí 1922 Vol.03-No 04.pdf  5.85 MB
  05  Hội Tri Trí 1923 Vol.04-No 01.pdf  20.51 MB
  06  Hội Tri Trí 1923 Vol.04-No 02.pdf  22.35 MB
  07  Hội Tri Trí 1923 Vol.04-No 03.pdf  8.42 MB
  08  Hội Tri Trí 1923 Vol.04-No 04.pdf  8.64 MB
  09  Hội Tri Trí 1924 Vol.05-No 01.pdf  26.15 MB
  10  Hội Tri Trí 1924 Vol.05-No 02.pdf  13.57 MB
  11  Hội Tri Trí 1924 Vol.05-No 03.pdf  24.43 MB
  12  Hội Tri Trí 1924 Vol.05-No 04.pdf  13.22 MB
  13  Hội Tri Trí 1925 Vol.06-No 01.pdf  11.94 MB
  14  Hội Tri Trí 1925 Vol.06-No 02.pdf  13.77 MB
  15  Hội Tri Trí 1925 Vol.06-No 03.pdf  16.62 MB
  16  Hội Tri Trí 1925 Vol.06-No 04.pdf  13.22 MB
  17  Hội Tri Trí 1926 Vol.07-No 01.pdf  9.78 MB
  18  Hội Tri Trí 1926 Vol.07-No 02.pdf  18.20 MB
  19  Hội Tri Trí 1926 Vol.07-No 03.pdf  7.85 MB
  20  Hội Tri Trí 1926 Vol.07-No 04.pdf  8.88 MB
  21  Hội Tri Trí 1927 Vol.08-No 01.pdf  13.43 MB
  22  Hội Tri Trí 1927 Vol.08-No 02.pdf  9.40 MB
  23  Hội Tri Trí 1927 Vol.08-No 03.pdf  4.05 MB
  24  Hội Tri Trí 1927 Vol.08-No 04.pdf  8.67 MB
  25  Hội Tri Trí 1928 Vol.09-No 01.pdf  6.24 MB
  26  Hội Tri Trí 1928 Vol.09-No 02.pdf  8.29 MB
  27  Hội Tri Trí 1928 Vol.09-No 03.pdf  8.30 MB
  28  Hội Tri Trí 1928 Vol.09-No 04.pdf  17.16 MB
  29  Hội Tri Trí 1929 Vol.10-No 01-04.pdf  5.39 MB
  30  Hội Tri Trí 1929 Vol.10-No 01.pdf  7.17 MB
  31  Hội Tri Trí 1930 Vol.11-No 01.pdf  5.16 MB
  32  Hội Tri Trí 1930 Vol.11-No 02.pdf  3.71 MB
  33  Hội Tri Trí 1930 Vol.11-No 03-04.pdf  7.77 MB
  34  Hội Tri Trí 1931 Vol.12-No 01-02.pdf  10.69 MB
  35  Hội Tri Trí 1931 Vol.12-No 03-04.pdf  6.46 MB
  36  Hội Tri Trí 1934 Vol.14-No 01.pdf  13.40 MB
  37  Hội Tri Trí 1934 Vol.14-No 02.pdf  18.07 MB
  38  Hội Tri Trí 1934 Vol.14-No 03.pdf  15.12 MB
  39  Hội Tri Trí 1934 Vol.14-No 04.pdf  12.10 MB
  40  Hội Tri Trí 1935 Vol.15-No 01.pdf  13.17 MB
  41  Hội Tri Trí 1935 Vol.15-No 02.pdf  17.98 MB
  42  Hội Tri Trí 1935 Vol.15-No 03.pdf  11.59 MB
  43  Hội Tri Trí 1935 Vol.15-No 04.pdf  16.29 MB
  44  Hội Tri Trí 1936 Vol.16-No 01-02.pdf  16.77 MB
  45  Hội Tri Trí 1936 Vol.16-No 03-04.pdf  21.79 MB
  46  Hội Tri Trí 1937 Vol.17-No 01-02.pdf  27.63 MB
  47  Hội Tri Trí 1937 Vol.17-No 03-04.pdf  12.64 MB
  48  Mục Lục Hội Tri Trí 1922-1937.doc  0.06 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1sZmUKl8bmktHrdSWVG4tcjUQ8PlQHQKn
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jun 25, 2019

Share This Page

Loading