DVD eBook Thư Viện Tập San - Xuất Bản Tại Sài Gòn 1968-1975

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jan 13, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Thư Viện Tập San
  Xuất Bản Tại Sài Gòn 1968-1975
  21 Quyển | 650 MB
  ---------​
  Tờ báo Thư Viện Tập San, cơ quan ngôn luận chính thức của HTVVN, số Ðặc Biệt năm 1960, cũng có đăng bảng danh sách hội viên gồm tất cả 82 người (trong đó 43 người làm việc trong ngành thư viện và 39 người ở bên ngoài ngành thư viện). Một số hội viên làm việc trong ngành thư viên đã có tham dự một trong hai "lớp tu nghiệp công chức về lưu trữ công văn và quản trị thư viện" dành cho nhân viên các Nha, Sở của các Bộ trong chính phủ do Bộ Quốc Gia Giáo Dục tổ chức (tổng số công chức tham gia hai lớp tu nghiệp nầy là 90 người, 57 người Khóa 1956 và 33 người Khóa 1957). Tải miễn phí tại đây!
  Code:
  01  Thư Viện Tập San 1968-01.pdf  24.42 MB
  02  Thư Viện Tập San 1968-02.pdf  26.71 MB
  03  Thư Viện Tập San 1969-03.pdf  18.06 MB
  04  Thư Viện Tập San 1969-04.pdf  24.49 MB
  05  Thư Viện Tập San 1969-05+06.pdf  37.17 MB
  06  Thư Viện Tập San 1970-07.pdf  28.70 MB
  07  Thư Viện Tập San 1970-08+09.pdf  25.21 MB
  08  Thư Viện Tập San 1970-10.pdf  18.48 MB
  09  Thư Viện Tập San 1971-11.pdf  24.38 MB
  10  Thư Viện Tập San 1971-12+13.pdf  41.42 MB
  11  Thư Viện Tập San 1971-14.pdf  28.56 MB
  12  Thư Viện Tập San 1972-15.pdf  3.45 MB
  13  Thư Viện Tập San 1972-16+17.pdf  43.45 MB
  14  Thư Viện Tập San 1972-18.pdf  23.70 MB
  15  Thư Viện Tập San 1973-19.pdf  39.48 MB
  16  Thư Viện Tập San 1974-20.pdf  56.94 MB
  17  Thư Viện Tập San 1974-21.pdf  41.98 MB
  18  Thư Viện Tập San 1974-22.pdf  35.23 MB
  19  Thư Viện Tập San 1974-23.pdf  37.38 MB
  20  Thư Viện Tập San 1975-24.pdf  28.11 MB
  21  Thư Viện Tập San Số Đặc Biệt.pdf  28.37 MB
  
  Link download

  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ufzbbqbL1HKYSyJYDc4EVCVUQncGXZgq
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jan 13, 2021
 2. Bertholdel

  Bertholdel New Member

  bin einverstanden mit Ihnen
   
 3. unitedlimit

  unitedlimit New Member

  United Music - это музыкальное издательство, лейбл. Мы занимаемся лицензированием каверов, изданием и продвижение артистов.
  Лицензируем (получаем разрешение) и издаем кавера на ВСЕХ цифровых площадках, включая TikTok и Snapchat. Оплачивается лицензирование один раз. Лицензия действительна весь период нашего размещения кавера на площадках.
  Пришли нам название оригинальной композиции, мы проверим, можем ли выписать лицензию (разрешение).
  Дистрибуция и продвижение. Распределение дохода - 85% артисту.
  Есть вопросы? Пиши в группу или в WhatsApp +44 7418 354288 (мы говорим по русски)

  продвижение артистов в вк

  https://vk.com/unitedmusiclimited
   

Share This Page

Loading