DVD eBook Tri Tân Tạp Chí Từ 1941-1945 [Trọn Bộ 212 Số + 2 Đặc San]

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Apr 5, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tri Tân Tạp Chí
  Tạp Chí Văn Hóa Xuất Bản Hàng Tuần Tại Hà Nội 1941-1945
  208 Quyển | 1,0 GB
  --------------​
  Tri tân là một tạp chí văn hóa xuất bản hàng tuần ở Hà Nội, Việt Nam bắt đầu từ năm 1941 đến năm 1945 thì đình bản. Tên của tạp chí được rút từ mệnh đề "ôn cố tri tân" (chữ Nho: 溫 故 知 新), tức là "xét lại (cái) cũ (để) biết (cái) mới" trích từ sách Luận Ngữ của Nho giáo và đúng với danh đề đó, báo Tri Tân chủ yếu đăng những bào biên khảo, dịch thuật, và phóng sự về những đề tài văn hóa, lịch sử cùng những tiểu thuyết và văn thơ sáng tác hướng cổ. Nhiều lĩnh vực văn hóa mới mẻ như phê bình văn học, triết học, ngôn ngữ học dần xuất hiện trên báo nhưng tất cả với định hướng "tìm nguồn". Người sáng lập là Dương Tụ Quán, chủ bút là Hoàng Thúc Trâm. Tạp chí Tri Tân có công đóng góp cho nền quốc học và đưa chữ Quốc ngữ lên thành một phương tiện truyền đạt những đề tài bác học.
  Toà soạn ban đầu đặt tại số nhà 349 phố Huế, Hà Nội; từ ngày 8 tháng 8 năm 1941 trụ sở được chuyển tới số 195 phố Hàng Bông; từ Tri tân số 100, ngày 24 tháng 6 năm 1943 thì dời địa chỉ đến số 95-97 phố Chanceaulme (nay là Tô Hiến Thành). Chủ nhiệm (directeur) Tri tân là Nguyễn Tường Phượng; quản lý (administrateur gérant) là Dương Tụ Quán; từ đầu tháng 7 năm 1943, Nguyễn Tường Phượng đảm nhiệm cả hai vai trò nói trên (directeur gérant).
  Tạp chí Tri Tân in ra với khổ 20 x 25 cm. Mỗi số có 24 trang. Theo giấy phép của chính quyền Bảo hộ thì tạp chí là revue culturelle hebdomadaire. Số đầu tiên ra mắt ngày 3 tháng 6, 1941 với giá là 12 đồng bạc Đông Dương, mỗi kỳ từ 1.500 đến 2.000 ấn bản. Số báo Tri tân cuối cùng ra ngày 22 tháng 11 năm 1945, kết thúc năm năm xuất bản với 212 số báo. Sang Năm 1946 Tri tân số 1 loại mới ra mắt ngày 6 tháng 6 năm 1946 với chuyên khảo "Nam Bộ đất Việt Nam" do Long Điền biên tập rồi theo đó ra được số 2 ngày 16 tháng 6 năm 1946 thì ngưng hẳn. Trên thực tế đây mới là số báo cuối cùng. Tổng cộng Tri tân "mới" và "cũ" ra được 214 số với hơn 5.000 trang bài vở, đánh dấu một bước tiến trong ngành báo chí tiếng Việt. Nguồn bài giới thiệu: wikipedia.org
  Code:
  Tạp chí Tri Tân 001.03-06-1941.pdf  8.98 MB
  Tạp chí Tri Tân 002.10-06-1941.pdf  6.51 MB
  Tạp chí Tri Tân 003.17-06-1941.pdf  4.49 MB
  Tạp chí Tri Tân 004.24-06-1941.pdf  5.81 MB
  Tạp chí Tri Tân 005.01-07-1941.pdf  4.13 MB
  Tạp chí Tri Tân 006.08-07-1941.pdf  13.65 MB
  Tạp chí Tri Tân 007.18-07-1941.pdf  3.54 MB
  Tạp chí Tri Tân 008.25-07-1941.pdf  4.37 MB
  Tạp chí Tri Tân 009.01-08-1941.pdf  4.04 MB
  Tạp chí Tri Tân 010.08-08-1941.pdf  4.01 MB
  Tạp chí Tri Tân 011.22-08-1941.pdf  4.15 MB
  Tạp chí Tri Tân 012.29-08-1941.pdf  4.00 MB
  Tạp chí Tri Tân 013.05-09-1941.pdf  4.17 MB
  Tạp chí Tri Tân 014.12-09-1941.pdf  4.15 MB
  Tạp chí Tri Tân 015.19-09-1941.pdf  4.01 MB
  Tạp chí Tri Tân 016.26-09-1941.pdf  4.25 MB
  Tạp chí Tri Tân 017.03-10-1941.pdf  6.83 MB
  Tạp chí Tri Tân 018.10-10-1941.pdf  4.06 MB
  Tạp chí Tri Tân 019.17-10-1941.pdf  4.18 MB
  Tạp chí Tri Tân 020.24-10-1941.pdf  5.80 MB
  Tạp chí Tri Tân 021.31-10-1941.pdf  4.06 MB
  Tạp chí Tri Tân 022.07-11-1941.pdf  4.16 MB
  Tạp chí Tri Tân 023.14-11-1941.pdf  4.18 MB
  Tạp chí Tri Tân 024.21-11-1941.pdf  4.01 MB
  Tạp chí Tri Tân 025.28-11-1941.pdf  5.95 MB
  Tạp chí Tri Tân 026.05-12-1941.pdf  4.22 MB
  Tạp chí Tri Tân 027.12-12-1941.pdf  4.24 MB
  Tạp chí Tri Tân 028.19-12-1941.pdf  4.13 MB
  Tạp chí Tri Tân 029.26-12-1941.pdf  4.05 MB
  Tạp chí Tri Tân 030.07-01-1942.pdf  4.36 MB
  Tạp chí Tri Tân 031.14-01-1942.pdf  4.21 MB
  Tạp chí Tri Tân 032.21-01-1942.pdf  4.03 MB
  Tạp chí Tri Tân 033.28-01-1942.pdf  4.49 MB
  Tạp chí Tri Tân 034.11-02-1942.pdf  10.55 MB
  Tạp chí Tri Tân 035.18-02-1942.pdf  4.94 MB
  Tạp chí Tri Tân 036.25-02-1942.pdf  4.19 MB
  Tạp chí Tri Tân 037.04-03-1942.pdf  4.19 MB
  Tạp chí Tri Tân 038.11-03-1942.pdf  4.20 MB
  Tạp chí Tri Tân 039.24-03-1942.pdf  4.01 MB
  Tạp chí Tri Tân 040.31-03-1942.pdf  4.03 MB
  Tạp chí Tri Tân 041.07-04-1942.pdf  4.87 MB
  Tạp chí Tri Tân 042.14-04-1942.pdf  5.53 MB
  Tạp chí Tri Tân 043.21-04-1942.pdf  4.25 MB
  Tạp chí Tri Tân 044.28-04-1942.pdf  4.33 MB
  Tạp chí Tri Tân 045.12-05-1942.pdf  4.81 MB
  Tạp chí Tri Tân 046.19-05-1942.pdf  4.26 MB
  Tạp chí Tri Tân 047.26-05-1942.pdf  4.57 MB
  Tạp chí Tri Tân 048.02-06-1942.pdf  4.35 MB
  Tạp chí Tri Tân 049.09-06-1942.pdf  4.13 MB
  Tạp chí Tri Tân 050.16-06-1942.pdf  4.16 MB
  Tạp chí Tri Tân 051.23-06-1942.pdf  5.59 MB
  Tạp chí Tri Tân 052.30-06-1942.pdf  4.19 MB
  Tạp chí Tri Tân 053.07-07-1942.pdf  4.06 MB
  Tạp chí Tri Tân 054.14-07-1942.pdf  4.38 MB
  Tạp chí Tri Tân 055.21-07-1942.pdf  4.24 MB
  Tạp chí Tri Tân 056.28-07-1942.pdf  4.30 MB
  Tạp chí Tri Tân 057.04-08-1942.pdf  4.20 MB
  Tạp chí Tri Tân 058.11-08-1942.pdf  4.16 MB
  Tạp chí Tri Tân 059.18-08-1942.pdf  4.24 MB
  Tạp chí Tri Tân 060.25-08-1942.pdf  4.12 MB
  Tạp chí Tri Tân 061.01-09-1942.pdf  4.25 MB
  Tạp chí Tri Tân 062.08-09-1942.pdf  4.24 MB
  Tạp chí Tri Tân 063.15-09-1942.pdf  4.10 MB
  Tạp chí Tri Tân 064.22-09-1942.pdf  4.14 MB
  Tạp chí Tri Tân 065.29-09-1942.pdf  4.15 MB
  Tạp chí Tri Tân 066.06-10-1942.pdf  4.14 MB
  Tạp chí Tri Tân 067.13-10-1942.pdf  4.26 MB
  Tạp chí Tri Tân 068.20-10-1942.pdf  4.29 MB
  Tạp chí Tri Tân 069.27-10-1942.pdf  4.10 MB
  Tạp chí Tri Tân 070.03-11-1942.pdf  4.14 MB
  Tạp chí Tri Tân 071.10-11-1942.pdf  4.25 MB
  Tạp chí Tri Tân 072.17-11-1942.pdf  4.14 MB
  Tạp chí Tri Tân 073.24-11-1942.pdf  4.21 MB
  Tạp chí Tri Tân 074.01-12-1942.pdf  4.24 MB
  Tạp chí Tri Tân 075.10-12-1942.pdf  3.90 MB
  Tạp chí Tri Tân 076.17-12-1942.pdf  3.83 MB
  Tạp chí Tri Tân 077.24-12-1942.pdf  4.01 MB
  Tạp chí Tri Tân 078.31-12-1942.pdf  3.77 MB
  Tạp chí Tri Tân 079.07-01-1943.pdf  3.86 MB
  Tạp chí Tri Tân 080.14-01-1943.pdf  5.40 MB
  Tạp chí Tri Tân 081.082.28-01-1943.pdf  9.39 MB
  Tạp chí Tri Tân 083.18-02-1943.pdf  2.96 MB
  Tạp chí Tri Tân 084.25-02-1943.pdf  4.06 MB
  Tạp chí Tri Tân 085.04-03-1943.pdf  3.95 MB
  Tạp chí Tri Tân 086.11-03-1943.pdf  3.95 MB
  Tạp chí Tri Tân 087.18-03-1943.pdf  5.23 MB
  Tạp chí Tri Tân 088.25-03-1943.pdf  3.83 MB
  Tạp chí Tri Tân 089.01-04-1943.pdf  3.88 MB
  Tạp chí Tri Tân 090.08-04-1943.pdf  3.99 MB
  Tạp chí Tri Tân 091.15-04-1943.pdf  4.25 MB
  Tạp chí Tri Tân 092.22-04-1943.pdf  3.85 MB
  Tạp chí Tri Tân 093.29-04-1943.pdf  4.06 MB
  Tạp chí Tri Tân 094.06-05-1943.pdf  3.95 MB
  Tạp chí Tri Tân 095.13-05-1943.pdf  4.67 MB
  Tạp chí Tri Tân 096.20-05-1943.pdf  3.94 MB
  Tạp chí Tri Tân 097.27-05-1943.pdf  18.66 MB
  Tạp chí Tri Tân 098.03-06-1943.pdf  3.98 MB
  Tạp chí Tri Tân 099.10-06-1943.pdf  3.90 MB
  Tạp chí Tri Tân 100.24-06-1943.pdf  3.94 MB
  Tạp chí Tri Tân 101.01-07-1943.pdf  3.86 MB
  Tạp chí Tri Tân 102.08-07-1943.pdf  4.19 MB
  Tạp chí Tri Tân 103.15-07-1943.pdf  3.90 MB
  Tạp chí Tri Tân 104.22-07-1943.pdf  3.90 MB
  Tạp chí Tri Tân 105.29-07-1943.pdf  4.00 MB
  Tạp chí Tri Tân 106.05-08-1943.pdf  4.37 MB
  Tạp chí Tri Tân 107.12-08-1943.pdf  4.36 MB
  Tạp chí Tri Tân 108.19-08-1943.pdf  5.35 MB
  Tạp chí Tri Tân 109.26-08-1943.pdf  4.39 MB
  Tạp chí Tri Tân 110.02-09-1943.pdf  4.50 MB
  Tạp chí Tri Tân 111.09-09-1943.pdf  4.29 MB
  Tạp chí Tri Tân 112.16-09-1943.pdf  4.41 MB
  Tạp chí Tri Tân 113.23-09-1943.pdf  4.22 MB
  Tạp chí Tri Tân 114.30-09-1943.pdf  4.17 MB
  Tạp chí Tri Tân 115.07-10-1943.pdf  4.13 MB
  Tạp chí Tri Tân 116.14-10-1943.pdf  4.23 MB
  Tạp chí Tri Tân 117.21-10-1943.pdf  3.99 MB
  Tạp chí Tri Tân 118.28-10-1943.pdf  4.42 MB
  Tạp chí Tri Tân 119.04-11-1943.pdf  5.50 MB
  Tạp chí Tri Tân 120.11-11-1943.pdf  4.12 MB
  Tạp chí Tri Tân 121.18-11-1943.pdf  4.16 MB
  Tạp chí Tri Tân 122.25-11-1943.pdf  3.99 MB
  Tạp chí Tri Tân 123.02-12-1943.pdf  4.92 MB
  Tạp chí Tri Tân 124.09-12-1943.pdf  4.15 MB
  Tạp chí Tri Tân 125.30-12-1943.pdf  3.95 MB
  Tạp chí Tri Tân 126.127.25-01-1944.pdf  9.59 MB
  Tạp chí Tri Tân 128.03-02-1944.pdf  3.07 MB
  Tạp chí Tri Tân 129.10-02-1944.pdf  4.28 MB
  Tạp chí Tri Tân 130.17-02-1944.pdf  4.09 MB
  Tạp chí Tri Tân 131.24-02-1944.pdf  4.15 MB
  Tạp chí Tri Tân 132.02-03-1944.pdf  4.24 MB
  Tạp chí Tri Tân 133.09-03-1944.pdf  4.09 MB
  Tạp chí Tri Tân 134.16-03-1944.pdf  4.34 MB
  Tạp chí Tri Tân 135.23-03-1944.pdf  4.17 MB
  Tạp chí Tri Tân 136.30-03-1944.pdf  4.09 MB
  Tạp chí Tri Tân 137.06-04-1944.pdf  4.85 MB
  Tạp chí Tri Tân 138.13-04-1944.pdf  4.12 MB
  Tạp chí Tri Tân 139.20-04-1944.pdf  4.21 MB
  Tạp chí Tri Tân 140.27-04-1944.pdf  4.26 MB
  Tạp chí Tri Tân 141.04-05-1944.pdf  4.20 MB
  Tạp chí Tri Tân 142.11-05-1944.pdf  4.34 MB
  Tạp chí Tri Tân 143.25-05-1944.pdf  4.35 MB
  Tạp chí Tri Tân 144.01-06-1944.pdf  4.27 MB
  Tạp chí Tri Tân 145.08-06-1944.pdf  4.79 MB
  Tạp chí Tri Tân 146.15-06-1944.pdf  4.17 MB
  Tạp chí Tri Tân 147.22-06-1944.pdf  6.10 MB
  Tạp chí Tri Tân 148.29-06-1944.pdf  4.08 MB
  Tạp chí Tri Tân 149.06-07-1944.pdf  4.24 MB
  Tạp chí Tri Tân 150.13-07-1944.pdf  4.53 MB
  Tạp chí Tri Tân 151.20-07-1944.pdf  4.41 MB
  Tạp chí Tri Tân 152.27-07-1944.pdf  4.48 MB
  Tạp chí Tri Tân 153.03-08-1944.pdf  4.62 MB
  Tạp chí Tri Tân 154.10-08-1944.pdf  4.37 MB
  Tạp chí Tri Tân 155.17-08-1944.pdf  4.47 MB
  Tạp chí Tri Tân 156.24-08-1944.pdf  4.44 MB
  Tạp chí Tri Tân 157.07-09-1944.pdf  4.53 MB
  Tạp chí Tri Tân 158.14-09-1944.pdf  4.45 MB
  Tạp chí Tri Tân 159.21-09-1944.pdf  12.82 MB
  Tạp chí Tri Tân 160.28-09-1944.pdf  6.33 MB
  Tạp chí Tri Tân 161.05-10-1944.pdf  6.52 MB
  Tạp chí Tri Tân 162.12-10-1944.pdf  4.63 MB
  Tạp chí Tri Tân 163.19-10-1944.pdf  6.44 MB
  Tạp chí Tri Tân 164.26-10-1944.pdf  9.95 MB
  Tạp chí Tri Tân 165.02-11-1944.pdf  5.06 MB
  Tạp chí Tri Tân 166.16-11-1944.pdf  4.24 MB
  Tạp chí Tri Tân 167.23-11-1944.pdf  5.13 MB
  Tạp chí Tri Tân 168.30-11-1944.pdf  2.67 MB
  Tạp chí Tri Tân 169.07-12-1944.pdf  8.09 MB
  Tạp chí Tri Tân 170.14-12-1944.pdf  5.15 MB
  Tạp chí Tri Tân 171.21-12-1944.pdf  4.53 MB
  Tạp chí Tri Tân 172.23-12-1944.pdf  4.25 MB
  Tạp chí Tri Tân 173.30-12-1944.pdf  5.22 MB
  Tạp chí Tri Tân 174.07-01-1945.pdf  4.59 MB
  Tạp chí Tri Tân 175.178.12-02-1945.pdf  8.15 MB
  Tạp chí Tri Tân 179.01-03-1945.pdf  6.12 MB
  Tạp chí Tri Tân 180.01-03-1945.pdf  11.85 MB
  Tạp chí Tri Tân 181.29-03-1945.pdf  9.35 MB
  Tạp chí Tri Tân 182.12-04-1945.pdf  7.55 MB
  Tạp chí Tri Tân 183.19-04-1945.pdf  6.69 MB
  Tạp chí Tri Tân 184.26-04-1945.pdf  6.20 MB
  Tạp chí Tri Tân 185.186.10-05-1945.pdf  10.30 MB
  Tạp chí Tri Tân 187.17-05-1945.pdf  7.22 MB
  Tạp chí Tri Tân 188.24-05-1945.pdf  4.10 MB
  Tạp chí Tri Tân 189.01-06-1945.pdf  5.08 MB
  Tạp chí Tri Tân 190.07-06-1945.pdf  4.03 MB
  Tạp chí Tri Tân 191.14-06-1945.pdf  4.49 MB
  Tạp chí Tri Tân 192.21-06-1945.pdf  3.29 MB
  Tạp chí Tri Tân 193.28-06-1945.pdf  4.29 MB
  Tạp chí Tri Tân 194.05-07-1945.pdf  5.04 MB
  Tạp chí Tri Tân 195.12-07-1945.pdf  8.61 MB
  Tạp chí Tri Tân 196.19-07-1945.pdf  3.92 MB
  Tạp chí Tri Tân 197.26-07-1945.pdf  3.69 MB
  Tạp chí Tri Tân 198.03-08-1945.pdf  3.56 MB
  Tạp chí Tri Tân 199.10-08-1945.pdf  3.52 MB
  Tạp chí Tri Tân 200.17-08-1945.pdf  3.57 MB
  Tạp chí Tri Tân 201.23-08-1945.pdf  3.45 MB
  Tạp chí Tri Tân 202.30-08-1945.pdf  3.40 MB
  Tạp chí Tri Tân 203.06-09-1945.pdf  3.36 MB
  Tạp chí Tri Tân 204.13-09-1945.pdf  3.55 MB
  Tạp chí Tri Tân 205.20-09-1945.pdf  3.32 MB
  Tạp chí Tri Tân 206.04-10-1945.pdf  2.93 MB
  Tạp chí Tri Tân 207.11-10-1945.pdf  4.75 MB
  Tạp chí Tri Tân 208.18-10-1945.pdf  3.38 MB
  Tạp chí Tri Tân 209.25-10-1945.pdf  9.52 MB
  Tạp chí Tri Tân 210.01-11-1945.pdf  3.95 MB
  Tạp chí Tri Tân 211.08-11-1945.pdf  3.31 MB
  Tạp chí Tri Tân 212.22-11-1945.pdf  7.96 MB
  Đặc san Tri Tân 1 - Nam Bộ đất Việt Nam.pdf  23.82 MB
  Đặc san Tri Tân 2 - Binh chế Việt Nam qua các thời đại.pdf  10.78 MB
  
  Link Review
  https://drive.google.com/drive/folders/1bKt4wtnun9XSR-f1VIPh6tWjEOPu5Y9G
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Apr 22, 2018
  Thai likes this.
 2. tnthuthanh

  tnthuthanh New Member
  Mình đang quan tâm tìm hiểu và rất muốn xem tư liệu về những bài viết được đăng trên báo Tri Tân này. Mình đã click vào link để tải nhưng cần có permission của người đăng. Bạn accept giúp để mình có thể tải về xem được nhé. Cám ơn rất nhiều.

  Trương Thanh.
   

Share This Page

Loading