DVD eBook Trung Bắc Tân Văn - Nhật Báo Xuất Bản Từ 1915-1941

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jan 28, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Trung Bắc Tân Văn
  Tờ nhật báo đầu tiên và duy nhất ở Bắc và Trung Kỳ
  100 Quyển | 2,0 GB
  --------------​
  Sau khi tờ Đông Dương Tạp Chí ngừng hoạt động, tờ Trung Bắc Tân Văn do nhóm Snâyđơ (Schneider) làm chủ nhiệm và Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút, ra số 1 ngày 7-1-1915; lúc đầu ra hàng tuần vào ngày Chủ nhật; từ tháng 10-1915 ra một tháng 2 kỳ sau đó nâng lên 3 kỳ. Đây là tờ báo ra hàng ngày duy nhất phát hành rộng ở Bắc và Trung Kỳ. Chính quyền thực dân khai thác tờ báo như một diễn đàn chính trị xã hội phục vụ cho chế độ thuộc địa, nhưng nó cũng trở thành một diễn đàn quan trọng thu hút nhiều cây bút nổi tiếng đương thời trên các lĩnh vực văn hoá. Tờ báo tồn tại đến tháng 4-1941 mới đình bản (tổng cộng 7.265 số, được coi là một trong những tờ báo ra được nhiều số nhất). Sau khi Nguyễn Văn Vĩnh mất (5-1936), người kế tục là Nguyễn Văn Luận và Phạm Huy Lục. Nguồn: http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=cl&cl=CL1&sp=ICkH
  Code:
  001  Trung Bắc Tân Văn 1940-03-03.pdf  9.44 MB
  002  Trung Bắc Tân Văn 1940-03-10.pdf  8.66 MB
  003  Trung Bắc Tân Văn 1940-03-17.pdf  9.24 MB
  004  Trung Bắc Tân Văn 1940-03-24.pdf  9.36 MB
  005  Trung Bắc Tân Văn 1940-03-31.pdf  9.92 MB
  006  Trung Bắc Tân Văn 1940-04-07.pdf  9.95 MB
  007  Trung Bắc Tân Văn 1940-04-14.pdf  34.95 MB
  008  Trung Bắc Tân Văn 1940-04-21.pdf  36.88 MB
  009  Trung Bắc Tân Văn 1940-04-28.pdf  33.89 MB
  010  Trung Bắc Tân Văn 1940-05-05.pdf  36.01 MB
  011  Trung Bắc Tân Văn 1940-05-12.pdf  36.02 MB
  012  Trung Bắc Tân Văn 1940-05-19.pdf  37.48 MB
  013  Trung Bắc Tân Văn 1940-05-26.pdf  33.26 MB
  014  Trung Bắc Tân Văn 1940-06-02.pdf  33.85 MB
  015  Trung Bắc Tân Văn 1940-06-09.pdf  35.07 MB
  016  Trung Bắc Tân Văn 1940-06-16.pdf  34.39 MB
  017  Trung Bắc Tân Văn 1940-06-23.pdf  35.46 MB
  018  Trung Bắc Tân Văn 1940-06-30.pdf  35.44 MB
  019  Trung Bắc Tân Văn 1940-07-07.pdf  32.58 MB
  020  Trung Bắc Tân Văn 1940-07-14.pdf  34.95 MB
  021  Trung Bắc Tân Văn 1940-07-21.pdf  31.09 MB
  022  Trung Bắc Tân Văn 1940-07-28.pdf  32.71 MB
  023  Trung Bắc Tân Văn 1940-08-04.pdf  37.10 MB
  024  Trung Bắc Tân Văn 1940-08-18.pdf  33.10 MB
  025  Trung Bắc Tân Văn 1940-09-01.pdf  35.25 MB
  026  Trung Bắc Tân Văn 1940-10-10.pdf  43.91 MB
  027  Trung Bắc Tân Văn 1940-11-10.pdf  39.27 MB
  028  Trung Bắc Tân Văn 1940-12-08.pdf  38.92 MB
  029  Trung Bắc Tân Văn 1940-12-22.pdf  39.01 MB
  030  Trung Bắc Tân Văn 1943-05-30.pdf  20.61 MB
  031  Trung Bắc Tân Văn 1943-06-06.pdf  29.71 MB
  032  Trung Bắc Tân Văn 1943-07-13.pdf  23.74 MB
  033  Trung Bắc Tân Văn 1943-08-15.pdf  31.02 MB
  034  Trung Bắc Tân Văn 1943-08-22.pdf  31.33 MB
  035  Trung Bắc Tân Văn 1943-09-12.pdf  21.15 MB
  036  Trung Bắc Tân Văn 1943-10-03.pdf  31.22 MB
  037  Trung Bắc Tân Văn 1943-10-10.pdf  8.86 MB
  038  Trung Bắc Tân Văn 1943-10-24.pdf  8.60 MB
  039  Trung Bắc Tân Văn 1943-11-07.pdf  8.54 MB
  040  Trung Bắc Tân Văn 1943-11-14.pdf  6.53 MB
  041  Trung Bắc Tân Văn 1943-11-21.pdf  6.13 MB
  042  Trung Bắc Tân Văn 1943-11-28.pdf  7.25 MB
  043  Trung Bắc Tân Văn 1943-12-05.pdf  6.34 MB
  044  Trung Bắc Tân Văn 1943-12-12.pdf  5.89 MB
  045  Trung Bắc Tân Văn 1943-12-26.pdf  7.04 MB
  046  Trung Bắc Tân Văn 1944-02-06.pdf  18.05 MB
  047  Trung Bắc Tân Văn 1944-03-05.pdf  24.74 MB
  048  Trung Bắc Tân Văn 1944-03-12.pdf  23.77 MB
  049  Trung Bắc Tân Văn 1944-03-19.pdf  24.01 MB
  050  Trung Bắc Tân Văn 1944-03-26.pdf  23.71 MB
  051  Trung Bắc Tân Văn 1944-04-02.pdf  16.31 MB
  052  Trung Bắc Tân Văn 1944-04-09.pdf  23.33 MB
  053  Trung Bắc Tân Văn 1944-04-30.pdf  23.96 MB
  054  Trung Bắc Tân Văn 1944-05-07.pdf  6.42 MB
  055  Trung Bắc Tân Văn 1944-05-14.pdf  5.61 MB
  056  Trung Bắc Tân Văn 1944-05-21.pdf  6.72 MB
  057  Trung Bắc Tân Văn 1944-05-28.pdf  6.92 MB
  058  Trung Bắc Tân Văn 1944-06-04.pdf  7.12 MB
  059  Trung Bắc Tân Văn 1944-06-11.pdf  6.94 MB
  060  Trung Bắc Tân Văn 1944-06-18.pdf  6.45 MB
  061  Trung Bắc Tân Văn 1944-06-25.pdf  7.33 MB
  062  Trung Bắc Tân Văn 1944-07-02.pdf  6.52 MB
  063  Trung Bắc Tân Văn 1944-07-16.pdf  6.36 MB
  064  Trung Bắc Tân Văn 1944-08-06.pdf  6.74 MB
  065  Trung Bắc Tân Văn 1944-08-13.pdf  6.71 MB
  066  Trung Bắc Tân Văn 1944-08-20.pdf  5.09 MB
  067  Trung Bắc Tân Văn 1944-08-27.pdf  6.62 MB
  068  Trung Bắc Tân Văn 1944-09-10.pdf  6.62 MB
  069  Trung Bắc Tân Văn 1944-09-17.pdf  6.01 MB
  070  Trung Bắc Tân Văn 1944-10-01.pdf  3.89 MB
  071  Trung Bắc Tân Văn 1944-10-22.pdf  4.47 MB
  072  Trung Bắc Tân Văn 1944-10-29.pdf  6.52 MB
  073  Trung Bắc Tân Văn 1944-11-05.pdf  6.23 MB
  074  Trung Bắc Tân Văn 1944-11-26.pdf  3.87 MB
  075  Trung Bắc Tân Văn 1944-12-17.pdf  4.71 MB
  076  Trung Bắc Tân Văn 1944-12-24.pdf  26.15 MB
  077  Trung Bắc Tân Văn 1945-01-07.pdf  6.25 MB
  078  Trung Bắc Tân Văn 1945-01-14.pdf  6.31 MB
  079  Trung Bắc Tân Văn 1945-01-21.pdf  6.05 MB
  080  Trung Bắc Tân Văn 1945-01-28.pdf  6.43 MB
  081  Trung Bắc Tân Văn 1945-02-05.pdf  26.49 MB
  082  Trung Bắc Tân Văn 1945-02-25.pdf  6.57 MB
  083  Trung Bắc Tân Văn 1945-04-28.pdf  6.34 MB
  084  Trung Bắc Tân Văn 1945-05-06.pdf  53.49 MB
  085  Trung Bắc Tân Văn 1945-05-08.pdf  6.59 MB
  086  Trung Bắc Tân Văn 1945-05-13.pdf  6.36 MB
  087  Trung Bắc Tân Văn 1945-05-20.pdf  6.37 MB
  088  Trung Bắc Tân Văn 1945-05-27.pdf  23.23 MB
  089  Trung Bắc Tân Văn 1945-06-03.pdf  6.57 MB
  090  Trung Bắc Tân Văn 1945-06-08.pdf  23.98 MB
  091  Trung Bắc Tân Văn 1945-06-10.pdf  23.44 MB
  092  Trung Bắc Tân Văn 1945-06-17.pdf  22.02 MB
  093  Trung Bắc Tân Văn 1945-06-18.pdf  6.69 MB
  094  Trung Bắc Tân Văn 1945-06-24.pdf  23.59 MB
  095  Trung Bắc Tân Văn 1945-07-01.pdf  15.34 MB
  096  Trung Bắc Tân Văn 1945-07-08.pdf  24.01 MB
  097  Trung Bắc Tân Văn 1945-07-15.pdf  21.62 MB
  098  Trung Bắc Tân Văn 1945-07-22.pdf  23.40 MB
  099  Trung Bắc Tân Văn 1945-07-29.pdf  24.54 MB
  100  Trung Bắc Tân Văn 1945-09-09.pdf  25.20 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1DzML0JsAgDCyrry0AySvFvF9O3sP4eDU
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Apr 17, 2018

Share This Page