DVD eBook Tuần Báo Nông Cổ Mín Đàm Từ 1901-1904 [Trọn Bộ 150 Số]

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jul 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tuần Báo Nông Cổ Mín Đàm
  Xuất Bản Tại Sài Gòn 1901 - 1921, Trọn Bộ 150 Số
  15 Quyển | 400 MB
  --------------​
  Nông cổ mín đàm (chữ Hán: 農賈茗談; nghĩa là "uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn") là tờ báo tiếng Việt do Paul Canavaggio - một chủ đồn điền và thương gia người đảo Corse, hội viên Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ làm chủ nhiệm, chủ bút lần lượt là các ký giả Dũ Thúc Lương Khắc Ninh, Gilbert Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt. Nông cổ mín đàm bàn về nông nghiệp và thương nghiệp, phát hành thứ năm hằng tuần tại Sài Gòn bằng chữ Quốc ngữ. Số 1 ra ngày 1 tháng 8 năm 1901. Một thời gian sau báo được xuất bản một tuần 3 kì. Sau khi phát hành số ra ngày 4 tháng 11 năm 1921 thì báo bị đình bản. Đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ
  Code:
  1  Nong Co Min Dam So 001~010 p.pdf  18.71 MB
  2  Nong Co Min Dam So 011~020 p.pdf  18.82 MB
  3  Nong Co Min Dam So 021~030 p.pdf  37.82 MB
  4  Nong Co Min Dam So 031~040 p.pdf  37.05 MB
  5  Nong Co Min Dam So 041~044 p.pdf  15.30 MB
  6  Nong Co Min Dam So 045~055 p.pdf  20.97 MB
  7  Nong Co Min Dam So 066~075 p.pdf  21.96 MB
  8  Nong Co Min Dam So 076~085 p.pdf  19.69 MB
  9  Nong Co Min Dam So 086~095 p.pdf  19.36 MB
  10  Nong Co Min Dam So 096~105 p.pdf  18.50 MB
  11  Nong Co Min Dam So 106~115 p.pdf  19.98 MB
  12  Nong Co Min Dam So 116~125 p.pdf  20.91 MB
  13  Nong Co Min Dam So 126~135 p.pdf  21.79 MB
  14  Nong Co Min Dam So 136~145 p.pdf  21.51 MB
  15  Nong Co Min Dam So 146~150 p.pdf  10.70 MB[/CENTER]
  
  Link Review
  https://drive.google.com/drive/folders/0BzEOT3i1sZOiSkRIUS1XOW1QN2s
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Oct 20, 2017

Share This Page

Loading