DVD eBook Tuần Báo Tuổi Ngọc - Xuất Bản Tại Sài Gòn 1969-1975

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Mar 8, 2019.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tuần Báo Tuổi Ngọc
  Xuất Bản Tại Sài Gòn 1969-1975
  38 Quyển | 1,5 GB
  --------------​
  Tạp chí Tuổi Ngọc- tuần báo của tuổi vừa lớn, phát hành tại Sài Gòn trước 75 tại số 98 Phạm Ngũ lão với chủ bút là nhà văn, nhà thơ Duyên Anh – Vũ Mộng Long, Thư ký: Đinh Tiến Luyện. “Tuổi Ngọc” tập hợp nhiều câu bút viết cho tuổi mới lớn: Duyên Anh, Từ Kế Tường, Mai Thảo, Nguyễn Xuân Hoàng, Đinh Tiến Luyện, Đinh Hùng, Trầm Miên, Nguyễn Tất Nhiên, Hạ Phúc Trầm, Mai… và có những truyện dài ấn tượng như Áo tiểu thư, Quán trọ tuổi trẻ (Duyên Anh), Trang nhật ký của Quỳnh (Đinh Tiến Luyện), Huyền xưa (Từ Kế Tường), Phía ngoài cửa lới (Mai Thảo)…
  Code:
  01  Tuổi Ngọc 1969-01.pdf  8.75 MB
  02  Tuổi Ngọc 1969-02.pdf  8.49 MB
  03  Tuổi Ngọc 1969-03.pdf  17.28 MB
  04  Tuổi Ngọc 1969-04.pdf  17.15 MB
  05  Tuổi Ngọc 1969-05.pdf  13.68 MB
  06  Tuổi Ngọc 1969-06.pdf  15.19 MB
  07  Tuổi Ngọc 1971-002.pdf  6.22 MB
  08  Tuổi Ngọc 1971-003.pdf  9.44 MB
  09  Tuổi Ngọc 1971-006.pdf  10.55 MB
  10  Tuổi Ngọc 1971-020.pdf  11.40 MB
  11  Tuổi Ngọc 1971-031.pdf  10.36 MB
  12  Tuổi Ngọc 1972-037+038+039.pdf  41.47 MB
  13  Tuổi Ngọc 1972-040.pdf  10.13 MB
  14  Tuổi Ngọc 1972-055.pdf  6.98 MB
  15  Tuổi Ngọc 1972-057.pdf  6.15 MB
  16  Tuổi Ngọc 1972-059.pdf  10.00 MB
  17  Tuổi Ngọc 1972-068.pdf  9.27 MB
  18  Tuổi Ngọc 1972-070.pdf  10.31 MB
  19  Tuổi Ngọc 1972-071.pdf  9.46 MB
  20  Tuổi Ngọc 1972-072.pdf  9.83 MB
  21  Tuổi Ngọc 1972-073.pdf  16.77 MB
  22  Tuổi Ngọc 1972-074.pdf  6.71 MB
  23  Tuổi Ngọc 1972-075.pdf  7.41 MB
  24  Tuổi Ngọc 1972-076.pdf  6.71 MB
  25  Tuổi Ngọc 1972-077.pdf  14.71 MB
  26  Tuổi Ngọc 1972-080.pdf  7.53 MB
  27  Tuổi Ngọc 1972-081.pdf  15.01 MB
  28  Tuổi Ngọc 1973-086.pdf  8.69 MB
  29  Tuổi Ngọc 1973-100.pdf  9.66 MB
  30  Tuổi Ngọc 1973-111.pdf  10.45 MB
  31  Tuổi Ngọc 1973-123.pdf  14.12 MB
  32  Tuổi Ngọc 1974-129.pdf  11.24 MB
  33  Tuổi Ngọc 1974-147.pdf  12.14 MB
  34  Tuổi Ngọc 1974-151.pdf  11.46 MB
  35  Tuổi Ngọc 1975-152+153.pdf  7.99 MB
  36  Tuổi Ngọc 1975-154.pdf  72.79 MB
  37  Tuổi Ngọc 1975-155.pdf  13.92 MB
  38  Tuổi Ngọc 1975-157.pdf  15.41 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1oLhV15obDHknbLd2MK0QHajz8ttszbwB
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jun 20, 2019

Share This Page