DVD eBook Văn Hóa Nguyệt San - Xuất Bản Tại Sài Gòn 1952-1974

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jul 13, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Văn Hóa Nguyệt San
  Xuất Bản Tại Hà Nội 1952-1955, Sài Gòn 1955-1974
  22 Quyển | 500 MB
  ---------​
  Văn Hóa Nguyệt san (VHNS) là Tạp chí do Nha Văn hóa thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục của Quốc gia Việt Nam (The State of Vietnam, từ 1949-1955) và Việt Nam Cộng Hòa (The Republic of Vietnam, từ 1955-1975) chủ trương. VHNS có hai bộ, “bộ cũ” (từ tháng 5/1952 đến 1954) và “bộ mới” (từ tháng 4/1955 đến 1974). Bộ cũ ra số đầu tháng 5/1952, số cuối tháng 7/1954, cả thảy 18 số, in tại Hà Nội. Bộ mới (1955-1974) xuất bản tại Saigon, ra số đầu tháng 3/1955, số cuối năm 1974. Chủ nhiệm ban đầu là Nguyễn Khắc Kham (Giám đốc Nha Văn hóa), Chủ bút là Thái Văn Kiểm (hiệu Tân Việt Điểu); từ số 70, 5/1962 (tập XI, quyển 5) thì Chủ nhiệm là Nguyễn Đình Hòa, người mới lên chức Giám đốc Nha Văn hóa từ tháng 4/1962. Nếu tính cả “bộ cũ” (1952-1954) và “bộ mới” (1955-1974) thì VHNS có 18 + 134 = 152 số.
  Code:
  01  Văn Hóa Nguyệt San 1952-01.pdf  22.88 MB
  02  Văn Hóa Nguyệt San 1952-02.pdf  34.94 MB
  03  Văn Hóa Nguyệt San 1952-04.pdf  26.42 MB
  04  Văn Hóa Nguyệt San 1955-02.pdf  34.69 MB
  05  Văn Hóa Nguyệt San 1955-06.pdf  22.28 MB
  06  Văn Hóa Nguyệt San 1955-07.pdf  6.27 MB
  07  Văn Hóa Nguyệt San 1956-08.pdf  7.54 MB
  08  Văn Hóa Nguyệt San 1956-10.pdf  31.90 MB
  09  Văn Hóa Nguyệt San 1956-13.pdf  24.38 MB
  10  Văn Hóa Nguyệt San 1963-78.pdf  15.58 MB
  11  Văn Hóa Nguyệt San 1965-08+09.pdf  41.69 MB
  12  Văn Hóa Nguyệt San 1965-10+11.pdf  11.42 MB
  13  Văn Hóa Nguyệt San 1966-02+03.pdf  20.92 MB
  14  Văn Hóa Nguyệt San 1966-04+05.pdf  15.14 MB
  15  Văn Hóa Nguyệt San 1967-01+02.pdf  19.83 MB
  16  Văn Hóa Nguyệt San 1967-03+04.pdf  17.08 MB
  17  Văn Hóa Tập San 1970-04.pdf  20.78 MB
  18  Văn Hóa Tập San 1971-03+04.pdf  18.88 MB
  19  Văn Hóa Tập San 1972-04.pdf  28.02 MB
  20  Văn Hóa Tập San 1973-03.pdf  12.54 MB
  21  Văn Hóa Tập San 1973-04.pdf  13.38 MB
  22  Văn Hóa Tập San 1974-01.pdf  20.10 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1FJeFI47Y6sfM8Hr-r4kjyRyqbc1jENjs
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jul 18, 2020

Share This Page

Loading