DVD eBook Viên Âm Nguyệt San - Xuất Bản Tại Trung Kỳ Năm 1933-1954

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Sep 23, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Viên Âm Nguyệt San
  Xuất Bản Tại Trung Kỳ Năm 1933-1954
  94 Quyển | 500 MB
  --------------​
  Tạp chí Viên âm nguyệt san (xuất bản theo Nghị định ngày 30-6-1933 của Khâm sứ Trung Kỳ) là cơ quan ngôn luận của tổ chức này. Phong trào Phật giáo phát triển mạnh với việc thành lập các trường học, trung tâm thuyết pháp, các cuộc tranh luận về giáo lý đạo Phật trên báo chí... Tờ Viên Âm do cư sĩ Chơn An Lê Văn Định làm chủ nhiệm, Pháp sư Thích Trí Quang làm chủ bút, được sự chứng minh của các vị Hòa thượng chùa Tường Vân, chùa Thuyền Tôn và chùa Tây Thiên. Viên Âm vẫn là một tờ nguyệt san và có bài vở đóng góp bởi các vị Thích Thiện Siêu, Thích Thiện Minh, Thích Mật Nguyện, Thích Minh Châu. Tạp chí Viên Âm đình bản vào năm 1954.
  Code:
  1  Viên Âm Nguyệt San 1934-011.pdf  5.60 MB
  2  Viên Âm Nguyệt San 1934-012.pdf  5.03 MB
  3  Viên Âm Nguyệt San 1935-013.pdf  6.63 MB
  4  Viên Âm Nguyệt San 1935-014.pdf  6.29 MB
  5  Viên Âm Nguyệt San 1935-015.pdf  6.34 MB
  6  Viên Âm Nguyệt San 1935-016.pdf  6.17 MB
  7  Viên Âm Nguyệt San 1935-017.pdf  6.14 MB
  8  Viên Âm Nguyệt San 1935-018.pdf  5.57 MB
  9  Viên Âm Nguyệt San 1936-020.pdf  5.04 MB
  10  Viên Âm Nguyệt San 1936-021.pdf  5.83 MB
  11  Viên Âm Nguyệt San 1936-022.pdf  6.07 MB
  12  Viên Âm Nguyệt San 1936-023.pdf  5.91 MB
  13  Viên Âm Nguyệt San 1936-024.pdf  5.93 MB
  14  Viên Âm Nguyệt San 1937-025.pdf  4.30 MB
  15  Viên Âm Nguyệt San 1937-026.pdf  4.48 MB
  16  Viên Âm Nguyệt San 1937-027.pdf  4.13 MB
  17  Viên Âm Nguyệt San 1937-028.pdf  4.53 MB
  18  Viên Âm Nguyệt San 1940-037.pdf  3.40 MB
  19  Viên Âm Nguyệt San 1940-038.pdf  3.74 MB
  20  Viên Âm Nguyệt San 1940-039+040.pdf  3.85 MB
  21  Viên Âm Nguyệt San 1940-041.pdf  3.70 MB
  22  Viên Âm Nguyệt San 1940-042.pdf  3.84 MB
  23  Viên Âm Nguyệt San 1940-043.pdf  3.61 MB
  24  Viên Âm Nguyệt San 1941-045.pdf  3.43 MB
  25  Viên Âm Nguyệt San 1941-046.pdf  3.31 MB
  26  Viên Âm Nguyệt San 1942-048.pdf  3.09 MB
  27  Viên Âm Nguyệt San 1942-049.pdf  3.27 MB
  28  Viên Âm Nguyệt San 1942-050.pdf  3.12 MB
  29  Viên Âm Nguyệt San 1942-051.pdf  3.29 MB
  30  Viên Âm Nguyệt San 1942-052.pdf  3.22 MB
  31  Viên Âm Nguyệt San 1942-053.pdf  3.64 MB
  32  Viên Âm Nguyệt San 1942-054.pdf  3.24 MB
  33  Viên Âm Nguyệt San 1943-055+056.pdf  7.10 MB
  34  Viên Âm Nguyệt San 1943-057.pdf  3.60 MB
  35  Viên Âm Nguyệt San 1943-058.pdf  3.50 MB
  36  Viên Âm Nguyệt San 1943-059.pdf  3.52 MB
  37  Viên Âm Nguyệt San 1943-060+061.pdf  7.91 MB
  38  Viên Âm Nguyệt San 1943-062.pdf  3.41 MB
  39  Viên Âm Nguyệt San 1943-063.pdf  3.09 MB
  40  Viên Âm Nguyệt San 1943-064.pdf  3.46 MB
  41  Viên Âm Nguyệt San 1943-065.pdf  3.63 MB
  42  Viên Âm Nguyệt San 1943-066+067.pdf  5.90 MB
  43  Viên Âm Nguyệt San 1944-068.pdf  3.34 MB
  44  Viên Âm Nguyệt San 1944-069.pdf  2.45 MB
  45  Viên Âm Nguyệt San 1944-070.pdf  3.31 MB
  46  Viên Âm Nguyệt San 1944-071.pdf  3.39 MB
  47  Viên Âm Nguyệt San 1944-072.pdf  2.48 MB
  48  Viên Âm Nguyệt San 1944-073.pdf  2.02 MB
  49  Viên Âm Nguyệt San 1944-074.pdf  2.35 MB
  50  Viên Âm Nguyệt San 1945-075+076.pdf  3.33 MB
  51  Viên Âm Nguyệt San 1949-079.pdf  3.62 MB
  52  Viên Âm Nguyệt San 1949-080.pdf  3.68 MB
  53  Viên Âm Nguyệt San 1949-081.pdf  3.16 MB
  54  Viên Âm Nguyệt San 1949-082.pdf  3.61 MB
  55  Viên Âm Nguyệt San 1949-083.pdf  3.44 MB
  56  Viên Âm Nguyệt San 1949-084.pdf  3.53 MB
  57  Viên Âm Nguyệt San 1949-085.pdf  3.84 MB
  58  Viên Âm Nguyệt San 1949-086.pdf  3.37 MB
  59  Viên Âm Nguyệt San 1949-087.pdf  3.58 MB
  60  Viên Âm Nguyệt San 1950-088.pdf  3.31 MB
  61  Viên Âm Nguyệt San 1950-089+090.pdf  6.82 MB
  62  Viên Âm Nguyệt San 1950-091.pdf  3.53 MB
  63  Viên Âm Nguyệt San 1950-092.pdf  3.55 MB
  64  Viên Âm Nguyệt San 1950-093.pdf  3.45 MB
  65  Viên Âm Nguyệt San 1950-094.pdf  3.82 MB
  66  Viên Âm Nguyệt San 1950-095.pdf  3.85 MB
  67  Viên Âm Nguyệt San 1950-096.pdf  3.49 MB
  68  Viên Âm Nguyệt San 1950-097.pdf  3.54 MB
  69  Viên Âm Nguyệt San 1950-098.pdf  3.61 MB
  70  Viên Âm Nguyệt San 1950-099.pdf  3.36 MB
  71  Viên Âm Nguyệt San 1951-100+101.pdf  7.52 MB
  72  Viên Âm Nguyệt San 1951-102+103.pdf  7.19 MB
  73  Viên Âm Nguyệt San 1951-104.pdf  3.39 MB
  74  Viên Âm Nguyệt San 1951-105+106.pdf  6.92 MB
  75  Viên Âm Nguyệt San 1951-107.pdf  3.52 MB
  76  Viên Âm Nguyệt San 1951-108.pdf  3.61 MB
  77  Viên Âm Nguyệt San 1951-109+110.pdf  7.75 MB
  78  Viên Âm Nguyệt San 1952-111.pdf  9.46 MB
  79  Viên Âm Nguyệt San 1952-112.pdf  2.63 MB
  80  Viên Âm Nguyệt San 1952-113.pdf  1.83 MB
  81  Viên Âm Nguyệt San 1952-114.pdf  2.30 MB
  82  Viên Âm Nguyệt San 1952-115.pdf  2.59 MB
  83  Viên Âm Nguyệt San 1952-116.pdf  2.85 MB
  84  Viên Âm Nguyệt San 1952-117.pdf  2.68 MB
  85  Viên Âm Nguyệt San 1952-118.pdf  2.94 MB
  86  Viên Âm Nguyệt San 1952-119.pdf  8.97 MB
  87  Viên Âm Nguyệt San 1953-120.pdf  3.68 MB
  88  Viên Âm Nguyệt San 1953-121.pdf  3.78 MB
  89  Viên Âm Nguyệt San 1953-122.pdf  3.64 MB
  90  Viên Âm Nguyệt San 1953-123.pdf  3.47 MB
  91  Viên Âm Nguyệt San 1953-124+125.pdf  6.38 MB
  92  Viên Âm Nguyệt San 1953-126+127.pdf  7.02 MB
  93  Viên Âm Nguyệt San 1953-128.pdf  3.54 MB
  94  Viên Âm Nguyệt San 1953-129.pdf  2.82 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1m-wMvZb_yfRQIAtqJt31kyex5R60jlBr
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Mar 15, 2020

Share This Page

Loading