Ebook Báo Chí - Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2011-2017

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jun 2, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bộ Ebook Báo Chí
  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường-Phát Triển Bền Vũng
  28 Quyển | Năm 2011-2017 | PDF
  -----------------------​
  Chúng tôi tin rằng những phát hiện mới từ nghiên cứu và các mô hình thành công cần được thể chế hoá để đảm bảo tính bền vững và nhân rộng ra đến những địa phương khác. Việc hướng đến mục tiêu cải cách chính sách cũng giúp đạt được hiệu quả cao nhất trong khuôn khổ nguồn lực giới hạn. PanNature nỗ lực đảm bảo tính bền vững của các chương trình, dự án thông qua vận động các nhà ra quyết định lồng ghép những bài học thành công về quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự tham gia của người dân trong công tác BVMT vào quá trình hoạch định chính sách và ra quyết định ở cấp địa phương. Bên cạnh đó, chúng tôi hướng đến hỗ trợ cộng đồng địa phương tự bảo vệ quyền lợi của mình đối với các nguồn tài nguyên và đảm bảo được quá trình phát triển bền vững ở địa bàn. Từ kết quả của các nghiên cứu và dự án, chúng tôi đề xuất những mô hình tham khảo và những gợi ý về công tác hoạch định và quản lý phát triển bền vững lên các nhà hoạch định chính sách ở các cấp chính quyền.
  Code:
  01  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2011-001.pdf
  02  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2011-002.pdf
  03  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2011-003.pdf
  04  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2011-004.pdf
  05  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2012-005.pdf
  06  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2012-006.pdf
  07  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2012-007.pdf
  08  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2012-008.pdf
  09  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2013-009.pdf
  10  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2013-010.pdf
  11  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2013-011.pdf
  12  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2013-012.pdf
  13  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2014-013.pdf
  14  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2014-014.pdf
  15  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2014-015.pdf
  16  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2014-016.pdf
  17  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2015-017.pdf
  18  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2015-018.pdf
  19  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2015-019.pdf
  20  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2015-020.pdf
  21  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2016-021.pdf
  22  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2016-022.pdf
  23  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2016-023.pdf
  24  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2016-024.pdf
  25  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2017-025.pdf
  26  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2017-026.pdf
  27  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2017-027+028.pdf
  28  Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên-Môi Trường 2017-029+030.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kxo7xY-7x4o0pyYQyfMoDZpT13bWUgT5
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jul 18, 2020
 2. publcuop

  publcuop New Member

  Программы для моддинга Fallout 3, Dragon age: Origins, Dragon age 2, Left 4 Dead 1&2, Counter-Strike Source, Warcraft 3, Crysis Warhead, World of Tanks будет интересен сайт GcUp.ru! Моды на движке Cry Engine, моды Онлайновых игр. Моды разных игр в жанрах РПГ, Экшн, Strategy, Хоррор и т.д. А также инструментарий для моддинга игр и создания игр своими руками.
  Unity
  https://gcup.ru/publ/
   

Share This Page