Gia Định Báo 1890-024 - Sổ Các Người Bổn Quấc Có Bằng Cấp Élémentarie

Discussion in 'Gia Định Báo 1865-1909' started by quanhbv, May 4, 2018.

 1. quanhbv

  quanhbv Active Member

  [​IMG]
  Công vụ
  - Nam-kỳ
  Tạp vụ
  - Rút trong giấy nguyệt để các quan tham biện nói về sự thế làm mùa trong tháng mai 1890
  - Sổ thuế hóa hạng cùng thuế ngoại ngạch bên cõi Đông-dương.
  - Trường thuế hóa hạng cùng thuế ngoại ngạch bên cõi Đông-dương
  - Dinh đốc lý thành phố Chợ-Lớn
  - Bán của công.
  - Sổ các người bổn quấc có bằng cấp élémentarie
  - Phòng thương chánh
  Thứ vụ
  - Như tây nhựt trình (tiếp theo)
  Link Download
  http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=d&d=WHjH18900617&e=-------vi-20--1--img-txIN------
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading